28.9.10

ΕΚΤ: Προειδοποίηση για νέα ρίσκα από επενδύσεις

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (BCE) προειδοποίησε χθες από τη Φρανκφούρτη πως μία ενίσχυση των χρηματοοικονομικών κανόνων θα μπορούσε να προκαλέσει την εμφάνιση νέων μορφών ριψοκίνδυνων επενδύσεων, που οι αρχές χρειάζεται να τις επιβλέψουν.
Η απάντηση από τις τράπεζες και τα άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα στα μέτρα που φιλοδοξούν να αποτρέψουν νέες κρίσεις θα πρέπει να παρακολουθούνται επισταμένα «και η προσοχή θα πρέπει να εστιάζεται στον εντοπισμό νέων κινδύνων που ενδέχεται να εκπηγάσουν από τις αντιδράσεις στους νέους κανόνες», τόνισε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Βιτόρ Κονστάνσιο.
«Για παράδειγμα, η αύξηση του κόστους του κεφαλαίου θα μπορούσε να καταλήξει στην υιοθέτηση από τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα στρατηγικών που θα προβλέπουν ακόμη πιο ριψοκίνδυνες δραστηριότητες και σχέδια, ή τη δημιουργία νέου τύπου οντοτήτων που δεν υπόκεινται στους ρυθμιστικούς κανόνες για να ασχοληθούν με οικονομικές υποθέσεις», εξήγησε ο ίδιος.
«Η περίμετρος των επιβλεπόμενων ιδρυμάτων κινδυνεύει να αποτελέσει ένα είδος κινούμενου στόχου», τόνισε.
Ο Κονστάνσιο υπενθύμισε στους παν/μιακούς και στους υπευθύνους των κεντρικών τραπεζών που συναντήθηκαν στη Φρανκφούρτη πως θα πρέπει να αναμένουν σημαντικές αλλαγές στο μέλλον. «Η γενική μεταβολή των ρυθμιστικών κανόνων που αποφασίσθηκε πρόσφατα, ή που βρίσκονται υπό κατάρτιση έχει σημαντικές επιπλοκές στο επίπεδο των πολιτικών μίας μακρόπνοης πρόνοιας».

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1873132

No comments: