6.4.11

Πού πήγαν οι καταθέσεις των 40 δισ. που έφυγαν από τράπεζες

13 δισ. σε ανάγκες των επιχειρήσεων
Περισσότερα από 40 δισ. ευρώ μειώθηκαν οι καταθέσεις το 2010, σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, η οποία προβλέπει περαιτέρω υποχώρηση κατά 19 δισ. ευρώ φέτος και αύξηση από τα τέλη του 2012. Η Εθνική διαπιστώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που «σηκώθηκαν» από τις καταθέσεις παρέμεινε στην Ελλάδα, καθώς από το ποσό των 40 δισ. τα 18,2 δισ. κατευθύνθηκαν στο εξωτερικό. Τα υπόλοιπα χρησιμοποιήθηκαν για κάλυψη αναγκών από τις επιχειρήσεις (13 δισ. ευρώ), ενώ 3,5 δισ. ευρώ τοποθετήθηκαν σε έντοκα και χρυσό. Επίσης, το ποσό των 4,5 δισ. ευρώ αφορά κεφάλαια που κατευθύνθηκαν προς τραπεζικές θυρίδες ή που έμειναν φυλαγμένα σπίτι, αλλά και χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη υποχρεώσεων των νοικοκυριών.
Σε ό,τι αφορά τις εκροές κεφαλαίων προς το εξωτερικό, από τα 18,2 δισ., τα 10,2 δισ. αφορούσαν ξένα κεφάλαια που επαναπατρίστηκαν, ενώ τα 8 δισ. καταθέσεις Ελλήνων που εγκατέλειψαν την Ελλάδα με κύριους προορισμούς την Κύπρο και τη Βρετανία. Η εκροή κεφαλαίων στο εξωτερικό ήταν η βασική αιτία της σημαντικής μείωσης των καταθέσεων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010, όταν σημειώθηκε το 85% των εκροών.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_06/04/2011_438331

No comments: