23.12.11

Εφικτός στόχος η επίτευξη ανάκαμψης το 2012 εκτιμά η Alpha Bank

Οι εκτιμήσεις για μεγάλη ύφεση και το 2012 δεν στηρίζονται πουθενά, τονίζει στην εβδομαδιαία της ανάλυση η Alpha Bank, υπογραμμίζοντας ότι τα στοιχεία αφενός για το γ΄ τρίμηνο και αφετέρου για το ισοζύγιο πληρωμών τον Οκτώβριο του 2011 δείχνουν ότι η ανάκαμψη μπορεί να έρθει νωρίτερα εάν ο δημόσιος τομέας βοηθήσει στοιχειωδώς και εάν με τη λήξη του προγράμματος ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων (PSI) βελτιωθεί το οικονομικό κλίμα.


Θετικά στην επίτευξη του στόχου για ανάκαμψη το 2012 η τράπεζα εκτιμά ότι μπορεί να λειτουργήσει και η πραγματική εσωτερική υποτίμηση που έχει καταγραφεί και υπολογίζεται σε 15% για τη διετία 2011-12.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αναλυτές της τράπεζας στην εβδομαδιαία οικονομική ανασκόπησή τους υπογραμμίζουν ότι η οικονομική πολιτική το νέος έτος πρέπει να προσανατολιστεί στην ενίσχυση της ανάπτυξης.

«Θα πρέπει να σταματήσει κάθε αναφορά για πτώση του ΑΕΠ το 2012» και να δοθεί έμφαση στην εξασφάλιση της ανάκαμψης της οικονομίας από το 2012 τονίζει η Alpha επισημαίνοντας ότι η έξοδος από την κρίση δεν μπορεί να επιδιώκεται με την επιβολή νέας ύφεσης στην οικονομία με πτώση του ΑΕΠ κατά 3,0% το 2012 και με αύξησή του κατά 0,5% το 2013.

«Αυτή η πολιτική δεν οδηγεί σε έξοδο από την κρίση, αλλά επιδεινώνει και θέτει αξεπέραστα εμπόδια στην προσπάθεια εξόδου από αυτήν» αναφέρουν οι οικονομολόγοι της τράπεζας.

Ακόμη τάσσονται κατά νέων αυξήσεων φόρων και ζητούν την είσπραξη των βεβαιωμένων και μη εσόδων της γενικής κυβέρνησης από όλους τους υπόχρεους φορολογούμενου.

Τρίτη προτεραιότητα, προσθέτουν, πρέπει να είναι η έγκαιρη ολοκλήρωση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Στο 15% η εσωτερική υποτίμηση

Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά οι αναλυτές της Alpha, η ήδη μεγάλη πραγματική εσωτερική υποτίμηση, η οποία εκτιμάται στο 10% περίπου έως το τέλος του 2011 και η αναμενόμενη πρόσθετη πραγματική υποτίμηση κατά 5% περίπου το 2012, θα στρέψει περισσότερο την εσωτερική ζήτηση σε εγχώρια προϊόντα (μείωση εισαγωγών) και θα βοηθήσει περαιτέρω τις επενδύσεις και τις εξαγωγές.

Παράλληλα, οι αναλυτές της Alpha Bank αναφέρουν ότι βελτίωση του οικονομικού κλίματος θα προκύψει και με την ολοκλήρωση του 2ου Πακέτου Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης της Ελλάδος.

«Η ολοκλήρωση της συμμετοχής των ιδιωτών στη μείωση του ελληνικού δημοσίου χρέους (του PSI plus) θα βοηθήσει στη σταθεροποίηση της εγχώριας ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων σε οικοδομές στα πολύ χαμηλά επίπεδα του 2011, ενώ η διακοπή της διαρροής καταθέσεων θα ενισχύσει τη χρηματοδοτική ικανότητα του τραπεζικού συστήματος της χώρας» σημειώνει η τράπεζα σχετικά.

Εξάλλου, επισημαίνει ότι ήδη προωθείται η επανεκκίνηση των μεγάλων οδικών έργων από τις αρχές του 2012, καθώς και η υλοποίηση 180 έργων του ΕΣΠΑ. Εκτιμά δε ότι η επίπτωση από την πτώση των επενδύσεων σε οικοδομές θα είναι ελάχιστη το 2012.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την επιτάχυνση των επενδύσεων στην ενέργεια και την έναρξη των Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στα λιμάνια και στα αεροδρόμια μπορεί να συμβάλλουν στη σταθεροποίηση των επενδύσεων το 2012 και στην απολύτως αναγκαία αύξηση των επενδύσεων από το 2013 σε συνδυασμό και με την επιτάχυνση και των αποκρατικοποιήσεων.

Τρεις προτεραιότητες για το 2012

Τρεις πρέπει να είναι για την Alpha Bank οι κύριες προτεραιότητες στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής το 2012, προκειμένου να εξασφαλισθεί η έξοδος από την κρίση:

Πρώτη Προτεραιότητα: η είσπραξη των βεβαιωμένων και μη εσόδων της γενικής κυβέρνησης από όλους τους υπόχρεους φορολογούμενους με βάση την ήδη ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία, και χωρίς νέα μέτρα αύξησης των εσόδων.

Δεύτερη Προτεραιότητα: η εξασφάλιση της ανάκαμψης της οικονομίας από το 2012 και της θέσης της σε πορεία υγιούς ανάπτυξης από το 2013. Όπως τονίζει η τράπεζα, θα πρέπει να σταματήσει κάθε αναφορά για πτώση του ΑΕΠ το 2012, ενώ η έξοδος από την κρίση δεν μπορεί να επιδιώκεται με την επιβολή νέας ύφεσης στην οικονομία με πτώση του ΑΕΠ κατά 3% το 2012 και με αύξησή του κατά 0,5% το 2013.

Τρίτη Προτεραιότητα: η συνέχιση και έγκαιρη ολοκλήρωση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, των αποκρατικοποιήσεων και των προγραμμάτων αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου για να γίνει δυνατή: α) η επιτάχυνση της ανάκαμψης και ανάπτυξης της οικονομίας, β) η σταθεροποίηση και μείωση της ανεργίας και γ) η συνέχιση της πτωτικής τάσης των δημοσίων δαπανών.


http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231143170

_______________________________________________

ο προσεκτικός αναγνώστης της έκθεσης οφείλει να παρατηρήσει ότι αναγράφεται:
α."Οι εκτιμήσεις για μεγάλη ύφεση και το 2012 δεν στηρίζονται πουθενά"
β."η αναμενόμενη πρόσθετη πραγματική υποτίμηση κατά 5% περίπου το 2012"

ως προς το άλλο:
"Θα πρέπει να σταματήσει κάθε αναφορά για πτώση του ΑΕΠ το 2012"
δείτε το επόμενο ποστ

No comments: