31.3.12

Αναστολή διαπραγμάτευσης για Audiovisual, Τεγόπουλο, Fintexport - Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης για Ridenco

Την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών Audiovisual [ADVr.AT] Σχετικά άρθρα , Χ.Κ. Τεγόπουλος [TEGr.AT] Σχετικά άρθρα Εκδόσεις και Fintexport [FXPr.AT] Σχετικά άρθρα από σήμερα 30 Μαρτίου 2012 αποφάσισε ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σωκράτης Λαζαρίδης λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγορά
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2158361 


Την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Ridenco [RIDEr.AT] Σχετικά άρθρα , από σήμερα 30 Μαρτίου 2012 και για μέγιστο διάστημα δέκα ημερών, αποφάσισε ο Πρόεδρος του Χ.Α. κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2158464

No comments: