1.4.13

Υψηλή συμμετοχή του ΤΧΣ στην ανακεφαλαιοποίηση δε συνεπάγεται κρατικοποίηση

Δε συνεπάγεται κρατικοποίηση η ενδεχόμενη υψηλή συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στις υπό ανακεφαλαιοποίηση τράπεζες.
Αυτό καθίσταται σαφές σε έγγραφο του ΤΧΣ που διαβιβάστηκε στη Βουλή, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Ειδικότερα, αναφέρεται πως «η απόκτηση συμμετοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε πιστωτικό ίδρυμα με την έκδοση κοινών μετοχών δεν συνεπάγεται, ενόψει και του αμιγώς ιδιωτικού χαρακτήρα του Ταμείου, την κατά το ελληνικό δίκαιο υπαγωγή αυτού του πιστωτικού ιδρύματος στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (άρθρο 16Γ παρ. 2 του Ν. 3864/2010)».
Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, σε απάντηση ερώτησης του βουλευτή της Ν.Δ. Παύλου Σιούφα, σχετικά με τη διαδικασία και τον ακριβή χρόνο ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.
Σε αυτό επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (Memorandum of Economic and Financial Policies) η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Απριλίου 2013.
Το ΤΧΣ αναφέρει επίσης ότι τα ποσά τα οποία χορηγεί για την ανακεφαλαιοποίηση προέρχονται από κεφάλαια που αντλούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης της Ελλάδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Προς απάντηση των ερωτημάτων του κ. Σιούφα διαβιβάστηκε στη Βουλή και έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) στο οποίο αναγράφεται πως «η μεταβατική ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών έχει ήδη αρχίσει να συμβάλει στη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών και των καταθετών».
Η ΤτΕ επισημαίνει ακόμη πως, σύμφωνα με το γενικό πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των «συστημικών τραπεζών», δηλαδή της Alpha Bank, της Τράπεζας Πειραιώς και της Εθνικής Τράπεζας περιλαμβάνει τρία βήματα:
  • Μεταβατική ανακεφαλαιοποίηση (bridge recapitallsation) από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Πρόκειται για προκαταβολή έναντι των μελλοντικών αυξήσεων κεφαλαίου που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος Απριλίου του 2013. Η χορήγηση προκαταβολής ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2012.
  • Έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων χρηματοδοτικών μέσων (contingent convertible bonds-CoCos), τα οποία καθορίζονται από τις «συστημικές τράπεζες», σύμφωνα με το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης.
Αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από το ΤΧΣ.
  • Ολοκλήρωση των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έως το τέλος Απριλίου του 2013, στις οποίες το ΤΧΣ θα αναλάβει το ρόλο εγγυητή κάλυψης.
Οι «μη συστημικές τράπεζες»
Η Τράπεζα της Ελλάδος διευκρινίζει ότι οι μη συστημικές τράπεζες πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθούν με ιδιωτικά κεφάλαια έως το τέλος Απριλίου 2013. «Μπορούν, επίσης, να συγχωνευθούν με άλλες τράπεζες, εφόσον καταθέσουν ένα αξιόπιστο Επιχειρησιακό Σχέδιο και ικανοποιήσουν τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησής τους μέχρι τον Απρίλιο 2013», συμπληρώνεται στο έγγραφο.
Διευκρινίζεται επίσης πως «αν οι ιδιώτες επενδυτές δεν στηρίξουν αυτές τις τράπεζες, η Τράπεζα της Ελλάδος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για μια ομαλή διαδικασία εξυγίανσης όχι αργότερα από τον Ιούνιο του 2013, κατά τρόπο που θα διασφαλίζει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τα συμφέροντα των καταθετών».
Ταυτόχρονα, η ΤτΕ επισημαίνει ότι «το μνημόνιο του Μαρτίου του 2012, προέβλεπε τη διεύρυνση των διαθέσιμων δημόσιων πόρων του ΤΧΣ που προορίζονται για την κάλυψη της απαιτούμενης ανακεφαλαιοποίησης και του κόστους αναδιάταξης του ελληνικού τραπεζικού τομέα στα 50 δισ. ευρώ. Οι πόροι αυτοί αποτελούν μέρος του Προγράμματος Στήριξης της ελληνικής οικονομίας».
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των τραπεζών
Όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των τραπεζών, η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει ότι με βάση την αναθεώρηση του Δεκεμβρίου 2012 και σύμφωνα με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 38 της 9ης Νοεμβρίου 2012, οι ιδιώτες μέτοχοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο των συστημικών τραπεζών, εφόσον καταβάλουν ποσό τουλάχιστον ίσο με το 10% της αξίας των κοινών μετοχών που θα εκδοθούν. Σε αντίθετη περίπτωση, το ΤΧΣ θα αποκτήσει τον έλεγχο της διοίκησής τους.
Όσον αφορά τις μη συστημικές τράπεζες, αν οι ιδιώτες επενδυτές δεν τις στηρίξουν, αυτές θα εξυγιανθούν.
Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών
«Η μεταβατική ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών έχει ήδη αρχίσει να συμβάλει στη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών και των καταθετών», αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος και επισημαίνει ότι «η βελτίωση της κεφαλαιακής θέσης και της ρευστότητας των συστημικών τραπεζών τους επιτρέπει να στηρίζουν εκ νέου την πραγματική οικονομία, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος».
«Με την ήδη δρομολογηθείσα διαδικασία, η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάταξης του τραπεζικού τομέα θα συμβάλλει περαιτέρω στην αποκατάσταση θετικών και διατηρήσιμων ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης», καταλήγει.

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/633785

_________________________________________

θα μπορούσε να είναι πρωταπριλιάτικο, αλλά δεν είναι

No comments: