15.4.13

Τράπεζες: Αξιολόγηση για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα ζητήσει το ΤΧΣ

Την αξιολόγηση του υπάρχοντος πλαισίου και πολιτικών για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα ζητήσει από τις τράπεζες που θα συμμετάσχουν στην ανακεφαλαιοποίηση, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος που διαβιβάστηκε στη Βουλή.
Το έγγραφο της ΤτΕ διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών Γ. Στουρνάρα προς απάντηση ερώτησης της βουλευτού των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Μαρίας Κόλλια Τσαρουχά, η οποία επικαλούταν πληροφορίες για το ενδεχόμενο σύναψης ειδικής συμφωνίας μεταξύ ελληνικών τραπεζών και γερμανικών hedge funds, με σκοπό την πώληση χιλιάδων μη εξυπηρετούμενων δανείων και γενικότερα το ενδεχόμενο μαζικών πωλήσεων δανείων σε ξένα κεφάλαια (Distress funds).
Στο διαβιβαστικό έγγραφο, που ο ίδιος υπογράφει, ο κ. Στουρνάρας σπεύδει να υπογραμμίσει ότι «το υπουργείο Οικονομικών δεν προβαίνει σε σχολιασμό δημοσιευμάτων και υποτιθέμενων πληροφοριών, που δεν τυγχάνουν της απαραίτητης τεκμηρίωσης».
Ομοίως και τη ΤτΕ τονίζει στο έγγραφό της ότι «τα αναφερόμενα στα δημοσιεύματα περί συμφωνιών πώλησης δανείων από τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες σε ξένα κεφάλαια (distress funds), δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της» και κατά συνέπεια, δεν προβαίνει σε οιονδήποτε σχολιασμό.
Ταυτόχρονα, όμως, επισημαίνει ότι με βάση το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής του Δεκεμβρίου 2012, «σε ότ,ι αφορά τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θα ζητήσει από τις βασικές τράπεζες που θα συμμετάσχουν στην ανακεφαλαιοποίηση, να αξιολογήσουν, σε συνεργασία και με ειδικούς εμπειρογνώμονες (work-out specialists) που θα προσκληθούν για το σκοπό αυτό, εάν το υπάρχον πλαίσιο και οι πολιτικές για την αντιμετώπιση των προβληματικών στοιχείων του ενεργητικού τους είναι αποτελεσματικές».
Ειδικότερα, όπως διευκρινίζεται, «στη βάση διεθνώς και ευρέως αποδεκτών πρακτικών, θα επανεξεταστεί και θα αναθεωρηθεί το υφιστάμενο πλαίσιο που αφορά σε μέτρα διευκόλυνσης των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς επίσης και το πλαίσιο εξωδικαστικής διαπραγμάτευσης μεταξύ των τραπεζών και των δανειοληπτών οι οποίοι έχουν περιέλθει σε αδυναμία αποπληρωμής των δανείων τους. Η επανεξέταση και αναθεώρηση του πλαισίου θα πραγματοποιηθούν στην κατεύθυνση της διατήρησης της τραπεζικής φερεγγυότητας και της πιστωτικής πειθαρχίας, θα αποφεύγει τη χρήση δημοσιονομικών πόρων για την προστασία των ιδιωτών δανειοληπτών και οι όποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις θα περιορίζονται σε όσους βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση».
Σε κάθε περίπτωση, τονίζει τη ΤτΕ, «η διαχείριση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων των υπό εξυγίανση τραπεζών θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι είναι σύμφωνη με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές». Για τον λόγο αυτό, δημοσίευσε στις 28.02.2013, όπως υπενθυμίζεται και στο έγγραφο, έκθεση που εκπόνησε διεθνής συμβουλευτικός οίκος (Bain & Company) με θέμα: «Πολιτικές και Διαδικασίες για τη Διασφάλιση της Αποτελεσματικής Διαχείρισης και Ανάκτησης των Στοιχείων Ενεργητικού που έχουν περιέλθει στους Εκκαθαριστές των υπό εκκαθάριση Πιστωτικών Ιδρυμάτων».
Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τη σημερινή δομή των στοιχείων ενεργητικού που έχουν περιέλθει στους εκκαθαριστές των επτά ελληνικών τραπεζών που τέθηκαν υπό εκκαθάριση και εξετάζει: α) το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ειδικής εκκαθάρισης και β) τα αντίστοιχα πλαίσια άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
«Η έκθεση καταλήγει σε εναλλακτικές προτάσεις που αφορούν τόσο στον εκσυγχρονισμό του οργανωτικού και θεσμικού πλαισίου της ειδικής εκκαθάρισης όσο και στην ενδεχόμενη συγκρότηση μιας κεντρικής μονάδας για ενιαία διαχείριση των ήδη υπό εκκαθάριση στοιχείων ενεργητικού με γνώμονα την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τον φορολογούμενο. Οι αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν τις εν λόγω προτάσεις για τη λήψη τυχόν αποφάσεων», επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδος. 
Ανησυχία
Η βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων επικαλείτο στην ερώτησή της δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία «πολλές ελληνικές τράπεζες φέρεται να έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν σε άμεσο χρόνο και μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν στην πώληση χιλιάδων προβληματικών δανείων (αρχικά επιχειρηματικών που είτε τα έχουν διαγράψει, είτε έχουν σχηματίσει υψηλές προβλέψεις), και που αποτελεί μια εύκολη μέθοδο για να επιτύχουν οι τράπεζες τη μείωση του ενεργητικού τους, όπως αυτή τους επιβάλλεται από τη μείωση των καταθέσεων, τις ρητές οδηγίες της τρόικας και από την ΕΚΤ».
Σημείωνε εξάλλου, ότι οι αναφορές για επικείμενες μαζικές πωλήσεις δανείων από ελληνικές τράπεζες σε ξένα κεφάλαια έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο, ιδίως σε όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού με ξενοδοχειακές μονάδες, εταιρείες του μεταποιητικού κλάδου αλλά και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας, των τροφίμων και στην αγροτική παραγωγή.

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/640072

No comments: