16.4.13

Τι προβλέπει η ρύθμιση για τα στεγαστικά

Τη ρύθμιση για τα στεγαστικά δάνεια δανειοληπτών που υπέστησαν μείωση εισοδήματος, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κ. Χατζηδάκης, Στόχος να πάει για ψήφιση στη Βουλή μέχρι τις αρχές Ιουνίου.
Στη ρύθμιση υπάγονται τα μη ληξιπρόθεσμα δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα για τα οποία έχει εγγραφεί προσημείωση ή υποθήκη στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, η αντικειμενική αξία της οποίας δεν ξεπερνά τις 180.000 ευρώ, το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν ξεπερνά σε αντικειμενική αξία τις 250.000 ευρώ, το σύνολο των καταθέσεων του νοικοκυριού δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ και το ανεξόφλητο υπόλοιπο των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων του νοικοκυριού δεν ξεπερνά τις 150.000 ευρώ.
Δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα έχουν μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όσοι έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας (η δραστηριότητά τους παρέχεται αποκλειστικά σε ένα νομικό πρόσωπο), άνεργοι με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή (μισθοί, συντάξεις, ενοίκια, αγροτικά εισοδήματα κλπ) έως 25.000 ευρώ και εφόσον αυτό έχει μειωθεί περισσότερο από 20% από την αρχή του 2010 μέχρι σήμερα.
Επιπλέον το παραπάνω ποσό αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ ( δηλαδή έως 30.000 ευρώ ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα) για πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή μόνιμη αναπηρία και για τρίτεκνους και πολύτεκνους.
Τι προβλέπει η ρύθμιση
Με τη ρύθμιση χορηγείται περίοδος χάριτος 48 μηνών, άμεση μείωση της μηνιαίας καταβολής στο 30% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος του νοικοκυριού, ενώ η δόση κάθ´ όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα προσαρμόζεται σε πιθανή μεταβολή του εισοδήματος. Η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται κατ΄ ελάχιστον 48 μήνες και η αποπληρωμή του μετά την περίοδο χάριτος συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης χωρίς καμία επιβάρυνση για το δανειολήπτη.
Ειδικότερα:
  • Για ετήσια καθαρά εισοδήματα μέχρι 15.000 ευρώ το επιτόκιο που προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου περιορίζεται στο 1,5% και με βάση αυτό υπολογίζεται η μηνιαία δόση κατά την περίοδο χάριτος.
  • Για τους άνεργους με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, πέραν των παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα 6 μηνών εντός της περιόδου χάριτος.
«Νόμος Κατσέλη»
Για τα "κόκκινα" δάνεια που υπάγονται στον νόμο 3869/2010 ενισχύεται η αποτελεσματικότητά του καθώς οι μακροχρόνιες δικαστικές εκκρεμότητες έχουν θέσει σε ομηρία πολλούς δανειολήπτες. Συγκεκριμένα:
  • Βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα του εξωδικαστικού συμβιβασμού με πρόβλεψη ότι θα αρκεί η συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν το 50% +1 των απαιτήσεων της οφειλής και όχι η πλήρης ομοφωνία που απαιτείτο πριν.
  • Σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης θεσπίζεται ο θεσμός της διαμεσολάβησης με στόχο την ταχύτερη εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.
  • Προβλέπεται καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και το καταβληθέν πόσο θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το δικαστήριο από δεσμεύονται τον οφειλέτη ακόμα και με την έκδοση της απόφασης. Η ελάχιστη καταβολή προτείνεται στο 10% της τρέχουσας δόσης με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40 ευρώ.
  • Ορίζεται υποχρεωτικά αντίκλητος στην ελληνική επικράτεια στις περιπτώσεις εκχώρησης απαιτήσεων σε ξένα πιστωτικά ιδρύματα.
  • Παρέχεται δυνατότητα αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και μετά την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκήσει εμπρόθεσμα έφεση προστατεύοντάς τον έτσι από καταδιωκτικά μέτρα σε βάρος του.
  • Καταργείται η διαδικασία του δικαστικού συμβιβασμού που προβλέπεται στο άρθρο 7 Ν 3869/2010.
«Τειρεσίας»
Προβλέπεται η βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου, με βάση το βρετανικό δίκαιο, έτσι ώστε κατά την αξιολόγηση των πληροφοριακών δεδομένων του συστήματος Τειρεσίας να λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες της δυσχερούς οικονομικής περιόδου και να δίνεται η δυνατότητα μιας ευέλικτης αντιμετώπισης των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα ανάλογα με το συνολικό προφίλ τους και όχι με βάση μεμονωμένα ατυχή περιστατικά.
Τέλος, υπενθυμίστηκε ότι οι τράπεζες θα ξεκινήσουν προγράμματα επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών.
Απαντώντας εξάλλου σε ερωτήσεις δημοσιογράφων ο υπουργός Ανάπτυξης γνωστοποίησε ότι σύντομα θα προωθηθεί στη Βουλή και η ρύθμιση για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων επτά Κυριακές τον χρόνο.

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/640744

No comments: