1.4.13

Οι αναπτυσσόμενες χώρες ξεφορτώνονται ευρώ

Οι αναδυόμενες χώρες ψαλιδίζουν το ποσοστό των συναλλαγματικών τους αποθεμάτων που διακρατούν σε ευρώ και μάλιστα στο χαμηλότερο επίπεδο δεκαετίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι κεντρικές τράπεζες των αναπτυσσόμενων χωρών το 2012 πούλησαν 45 δισ. ευρώ. Με άλλα λόγια, οι τοποθετήσεις τους στο ενιαίο νόμισμα μειώθηκαν κατά 8%.
Είναι πλέον σαφές ότι η κρίση χρέους της ευρωζώνης και ο τρόπος διαχείρισής της έχει πλήξει σημαντικά τη θέση του ενιαίου νομίσματος στο διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα και υπονομεύει τις πιθανότητές του ευρώ να ανταγωνιστεί το δολάριο ως επικρατέστερο νόμισμα στη διεθνή οικονομία - που ήταν και το όνειρο των ιδρυτών του.

«Θα εξακολουθεί να είναι το υπ’ αριθμόν δύο διεθνές νόμισμα, αλλά δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν προοπτικές να προκαλέσει το δολάριο», δηλώνει ο Τζέφρι Φράνκελ καθηγητής οικονομικών στο Kennedy School του Harvard.

Οι κεντρικές τράπεζες επιλέγουν για τα συναλλαγματικά τους αποθέματα τα νομίσματα που θεωρούν περισσότερο σταθερά, ασφαλή και ρευστοποιήσιμα. Το ευρώ αντιστοιχεί πλέον μόλις στο 24% των συναλλαγματικών αποθεμάτων των αναδυόμενων χωρών, από 31% το 2009. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από το 2002. Το ποσοστό του δολαρίου έμεινε σταθερό στο 60%. Οι αναδυόμενες χώρες στράφηκαν σε άλλα νομίσματα, όπως το δολάριο Αυστραλίας και τα νομίσματα άλλων αναπτυσσόμενων οικονομιών.

http://www.euro2day.gr/news/world/125/articles/767741/ArticleNewsWorld.aspx

No comments: