20.12.06

Παρατήρηση

Σε μάθημα σχετικό με την Ε.Ε. έκανα την εξής παρατήρηση:
η Ένωση δημιούργησε πλάσια στήριξης των λιγότερο ανεπτυγμένων οικονομιών της, τα οποία έλαβαν χώρα στην Ελλάδα τις παρακάτω περιόδους,
1. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (Μ.Ο.Π.) 1984-1989
2. 1ο Κοινοτικό Πλάισιο Στήριξης (Πακέτο Delors I) 1989-1993
*τα δύο πρώτα πλαίσια στήριξης ενοποιήθηκαν στο πραγματικά πραγματοποιηθέν, το οποίο έλαβε χώρα τα έτη 1986-1993 (Α' περίοδος)
3. 2o Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Πακέτο Delors II) 1994-1999
4. 3o Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (3ο ΚΠΣ) 2000-2006
5. 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (...) 2007-2013
http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=15
και θεωρώ ότι υπάρχει συσχέτιση των κοινοτικών πλασιών με τις περιόδους ακμής και παρακμής των δεικτών του ΧΑΑ.

Η πρώτη μεγάλη σύγχρονη "κορφούλα" έγινε το 1991 (1,600μ. ΓΔ) προς το τέλος της Α' περιόδου.
Για τα με bold έτη έχουμε την γνώση του τι πραγματικά έγινε, με αποκορύφωμα το 2000, από όπου συντελέστηκε η μεγαλύτερη μέχρι τώρα πτώση, ενώ προς τα τέλη των πλαισίων παρατηρείται άνοδος τιμών.
Το 2007 τι θα γίνει;

No comments: