31.3.08

Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ: Κέρδη 11,32 δισ. ευρώ για τις εισηγμένες το 2007

Στα 11,318 δισ. ευρώ ανήλθε η κερδοφορία των εισηγμένων στο Χ.Α. εταιρειών (σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις 300 επιχειρήσεων) παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 39% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ. Την ίδια στιγμή ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 82,63 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 13,5%. Τα λειτουργικα κέρδη (EBITDA) έφτασαν στα 12,58 δισ. ευρώ, ενισχυμένα κατα 8,2%, με τα μερίσματα να φτάνουν στα 5,27 δισ. ευρώ. Από τις 300 συνολικά εταιρείες και σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ 221 ήταν στο σύνολο της απελθούσας χρήσης κερδοφόρες, και 79 ζημιογόνες. Από τις κερδοφόρες 129 εταιρείες κατέγραψαν ενίσχυση της κερδοφορίας, 61 μείωση, ενώ 31 εμφανίζουν αναστροφή της τάσης και πέρασαν σε κέρδη από ζημιές. Σε ό,τι αφορά τις ζημιογόνες, 20 εμφανίζουν διεύρυνση των ζημιών, 29 καταγράφουν μείωση, ενώ 30 πέρασαν σε ζημιογόνο τροχιά από κέρδη την προηγούμενη χρήση. ∆υνατό φινάλε χωρίς όµως µεγάλες συγκινήσειςΣχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο υπεύθυνος επενδυτικής στρατηγικής της Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, Μάνος Χατζηδάκης, αναφέρει πως τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων εταιρειών στο Χ.Α. για τη χρήση του 2007 αναμένεται να διαμορφωθούν στο ύψος ρεκόρ των 10,9 - 11 δισ. ευρώ. Όπως τονίζει η εκκρεµότητα της Τεχνικής Ολυµπιακής πιθανότατα θα συµπιέσει περαιτέρω τα αποτελέσµατα στην τελική γραµµή καθώς στο εννεάµηνο ο όµιλος παρουσιάζει καθαρές ζηµιές της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ, µέγεθος το οποίο εκτιµάται ότι θα είναι υψηλότερο στα αποτελέσµατα της χρήσης. Έτσι από τα 11,32 δισ. ευρώ η κερδοφορία θα κατέλθει στα 10,9 - 11 δισ. ευρώ που ούτως η άλλως αποτελεί την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών για τις Ελληνικές εισηγµένες εταιρείες, εκτιμά ο κ. Χατζηδάκης. Επίσης, τονίζει πως η θετική εικόνα των τραπεζικών ισολογισµών, η µείωση της φορολογίας αλλά και η ύπαρξη σηµαντικών εκτάκτων κερδών από υπεραξίες (ανατίµηση των ευλόγων αποτιµήσεων των ακινήτων και χρηµατιστηριακών συµµετοχών) βοήθησαν να ξεπεραστεί µε µεγάλη άνεση η προηγούµενη επίδοση κερδών της αγοράς η οποία ήταν 8,2 δισ. ευρώ. Οι ισχυρές επιδόσεις µεταφράστηκαν σε καλύτερα µερίσµατα µε αποτέλεσµα φέτος η µερισµατική ροή να προσεγγίσει τα 5,27 δισ. ευρώ διαµορφώνοντας τη µερισµατική απόδοση της αγοράς στο 3,4%. Η καθαρή θέση βοηθήθηκε και από τη βελτίωση της κερδοφορίας αλλά και από την άντληση των κεφαλαίων κατά την προηγούµενη χρήση µε αποτέλεσµα να εµφανίζεται αυξηµένη κατά 22% ενώ µικρή µείωση παρατηρείται στις συνολικές υποχρεώσεις κατά 1%. Αυξηµένα κατά 26% στα 11 δισ. ευρώ είναι τα ταµειακά διαθέσιµα ενώ οι λειτουργικές ροές παρουσίασαν µικρή µείωση κατά 4,6% στα 6,9 δισ. ευρώ.Το δ’ τρίµηνο ήταν από τα καλύτερα της χρονιάς σε ό,τι αφορά τον κύκλο εργασιών και το πιο αδύναµο από πλευράς καθαρών κερδών, σύμφωνα με τον υπεύθυνο επενδυτκής στρατηγικής της Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ. Όπως τονίζει τα έκτακτα αποτελέσµατα συνέχισαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους δηµιουργώντας εντυπώσεις που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης ειδικά στις περιπτώσεις που αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος της κερδοφορίας των εταιρειών αν και στο συνολικό αποτέλεσµα η επίδραση τους αντισταθµίστηκε µερικώς από έκτακτα έξοδα που προήλθαν από φορολογικούς ελέγχους, εκτεταµένες προβλέψεις και απαξιώσεις αποθεµάτων. Από την δηµοσίευση των αποτελεσµάτων 12µήνου έλειψε η µεγάλή θετική έκπληξη αφού σε γενικές γραµµές οι εκτιµήσεις των αναλυτών ήταν πολύ κοντά στα τελικά µεγέθη. Εξαιρέσεις αποτέλεσαν τα αποτελέσµατα της ∆ΕΗ (έστω και µε έκτακτα), του Σαράντη και της ΕΧΑΕ. Αντιθέτως οι αρνητικές εκπλήξεις που ξεπέρασαν το 3% σε απόκλιση από τα αναµενόµενα έτυχαν µιας ιδιαίτερα αρνητικής υποδοχής από την αγορά µε κυριότερα παραδείγµατα αυτά των ΟΤΕ, Τρ. Κύπρου και Αγροτική Τράπεζα. Η αναλογία 1 προς 4 διατηρήθηκε µεταξύ κερδοφόρων και ζηµιογόνων εταιριών µε τις διαφορές τους να µεγαλώνουν δηµιουργώντας και µια τρίτη ταχύτητα εταιρειών, αυτές που είναι µεν κερδοφόρες έµειναν όµως πίσω σε ρυθµούς ανάπτυξης κάνοντας κούρσα τακτικής στον κλάδο τους περιµένοντας εκτεταµένες αναδιαρθρώσεις λόγω της έντασης του ανταγωνισµού όπως συµπεραίνεται από την συµπίεση των λειτουργικών περιθωρίων κέρδους και της αυξηµένης πιθανότητας νέου κύκλου «αποχωρήσεων» από την επιχειρηματική δραστηριότητα, αναφέρει η Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ. Επισημαίνεται ότι οι κλάδοι που είναι πιο πιθανοί για ένα νέο κύκλο αναδιαρθρώσεων εντοπίζονται στην Ακτοπλοΐα, στις Τηλεπικοινωνίες, στην Πληροφορική και στην Κλωστουφαντουργία.Τέλος, σημειώνεται πως στα τρέχοντα επίπεδα η αγορά προεξοφλεί σοβαρή µείωση της κερδοφορίας κατά 15% η οποία εκτιµάται ότι θα προέλθει από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, την επιβράδυνση και ίσως συµπίεση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου των τραπεζών και την απώλεια των έκτακτων εσόδων από την ισχυρή πτώση των αγορών κατά το α΄ τρίµηνο. Η αγορά διαπραγµατεύεται µε τρέχον ΡΕ 13,5 και ακόµα και µια συντηρητική εκτίµηση ανάλογων κερδών µε πέρυσι αρκεί για να ακυρώσει τις απαισιόδοξες προσδοκίες που έχουν ενσωµατωθεί στις αποτιµήσεις και να δώσει λόγους ανοδικής διόρθωσης και µερικής αυτονόµησης στην ελληνική αγορά.
http://www.capital.gr/news.asp?Details=476350

Ανεργία και μεταβλητότητα


Δείκτες προς ανακοίνωση αυτή την εβδομάδα
Δευτέρα: Chicago PMI (τιμές προμηθευτών/παραγωγή/πληθωρισμός)
Τρίτη: πωλήσεις οχημάτων - δαπάνες κατασκευαστών - ΙSM Index (βοιμηχανία)
Τετάρτη: απασχόληση - αποθέματα αργού
Πέμπτη: επιδοτήσεις ανέργων - ISM Υπηρεσιών
Παρασκευή: μισθοί - ωρομίσθια - ανεργία Μαρτίου

Βλέπουμε σε μια εβδομάδα δηλαδή την κίνηση τόσο των μισθών, της απασχόλησης/ανεργίας αλλά και την ανάπτυξη μέσω των βιομηχανικών δεικτών αλλά και του δείκτη υπηρεσιών.
Μάλλον η εβδομάδα θα είναι δύσκολη.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι δείκτες που ανακοινώθηκαν διέγραψαν απλά τη τάση (πτωτική) που έχει αναγνωριστεί για την αμερικάνικη οικονομία, χωρίς ουδεμία έκπληξη.

29.3.08

http://krugman.blogs.nytimes.com/

The Gramm connection
Aha: the Politico notices that Phil Gramm, McCain’s economic guru, can also be viewed as the father of the financial crisis.
The general co-chairman of John McCain’s presidential campaign, former Sen. Phil Gramm (R-Texas), led the charge in 1999 to repeal a Depression-era banking regulation law that Democrat Barack Obama claimed on Thursday contributed significantly to today’s economic turmoil.
….
According to federal lobbying disclosure records, Gramm lobbied Congress, the Federal Reserve and Treasury Department about banking and mortgage issues in 2005 and 2006.
During those years, the mortgage industry pressed Congress to roll back strong state rules that sought to stem the rise of predatory tactics used by lenders and brokers to place homeowners in high-cost mortgages
Where have I seen that before? Ah:
His chief economic adviser is former Senator Phil Gramm, a fervent advocate of financial deregulation. In fact, I’d argue that aside from Alan Greenspan, nobody did as much as Mr. Gramm to make this crisis possible.
Seriously, the Gramm connection tells you all you need to know about where a McCain administration would stand on financial issues: squarely against any significant reform.

Γιατί η Bear Stearns δεν ήταν παρά ένας κρίκος στην αλυσίδα

1000/30-40 = 25-33 ΦΟΡΕΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗ!

Θύματα της πολυπλοκότητάς τους πλέον οι αγορές κεφαλαίου
The Economist
O Αλαν Γκρίνσπαν, πρώην πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, είχε πει προ τριετίας ότι «τα όλο και πιο περίπλοκα χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν συνεισφέρει στην ανάπτυξη ενός πολύ πιο ευέλικτου, αποτελεσματικού και κατ' επέκταση ανθεκτικού συστήματος σε σχέση με μια 25ετία πριν». Σήμερα, μια τέτοια δήλωση δεν θα παρηγορούσε καθόλου τα στελέχη και τους μετόχους της Bear Stearns, ήτοι της πέμπτης μεγαλύτερης τράπεζας στις ΗΠΑ, η οποία είναι πλέον το πιο εντυπωσιακό θύμα της τρέχουσας πιστωτικής κρίσης.
Για τους επικριτές του σύγχρονου χρηματοπιστωτικού συστήματος, η πτώση της Bear Stearns στις 16 Μαρτίου δεν είναι παρά μια αναπόφευκτη συνέπεια της φιλοσοφίας των ελεύθερων αγορών, η οποία επέτρεψε την άνευ όρων και ορίων εξάπλωση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός ιστού αλληλοεξαρτώμενων καινοτομιών στον κλάδο, ιδιαίτερα ευάλωτου σε σύγκρουση συμφερόντων.
Η μεγάλη απάτη
Η απάτη άνθησε με την τιτλοποίηση και πώληση των στεγαστικών δανείων. Με κίνητρο αμοιβές που προσδιορίζονται από βραχυπρόθεσμες αποδόσεις, τραπεζίτες και διαχειριστές κεφαλαίων κυνήγησαν το εύκολο κέρδος χωρίς να αναλογιστούν καν τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των πράξεών τους. Η κερδοσκοπία αυτή στηρίχθηκε στην πεποίθηση πως εάν ερχόταν η καταστροφή, ένα μέρος του κόστους θα επωμίζονταν οι ενδιάμεσοι - δηλαδή οι δανειολήπτες ή οι επενδυτές ή οι φορολογούμενοι. Από τα πρώτα χρόνια, ο κόσμος των χρηματοοικονομικών διανύει ανά δεκαετία συνθήκες ανόδου και πτώσεως. Ομως, η συχνότητα αυτού του φαινομένου έχει αυξηθεί κατά την τελευταία δεκαετία. Ξεκίνησε με την ασιατική κρίση, για να πάρει μετά τη σκυτάλη η κατάρρευση του κεφαλαίου αντιστάθμισης κινδύνου (hedge fund) Long-Term Capital Management, η ελεύθερη πτώση των εταιρειών του Διαδικτύου και να καταλήξει σήμερα στην πρώτη κρίση τιτλοποίησης. Εάν οι επικριτές του σύγχρονου χρηματοοικονομικού συστήματος επαληθευτούν, τότε θα αυξηθούν οι πιέσεις για μια εκ νέου ρύθμιση του κλάδου προκειμένου να επανέλθουν οι ισορροπίες της «παραδοσιακής τραπεζικής», όπως είχε δηλώσει ο Αλιστερ Ντάρλινγκ, υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας. Τελικά, έχουν δίκιο οι επικριτές;
Οι ρίζες του κακού καλλιεργήθηκαν τη δεκαετία του '80, όταν οι εταιρείες του κλάδου ακολούθησαν το μονοπάτι της ραγδαίας ανάπτυξης. Σύμφωνα με έρευνα της καναδικής BCA Research, το μερίδιο των παροχεών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στη συνολική κερδοφορία των επιχειρήσεων αυξήθηκε από το 10% στις αρχές της δεκαετίας του '80 στο 40%, πέρυσι. Το μερίδιό τους στην κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου ενισχύθηκε την ίδια περίοδο από το 6% στο 19%. Αυτή η αλματώδης επέκταση του κλάδου κινεί ακόμη υποψίες εάν αναλογιστεί κανείς πως συμβάλλει μόνον κατά 5% στην απασχόληση του ιδιωτικού τομέα.
Σε αρχική φάση, τα θεμέλια ετέθησαν χάρις στην άνοδο των τιμών των περιουσιακών στοιχείων. Κατά τη 18ετία που έληξε το 2000, παρατηρήθηκε μια ανεπανάληπτη ανοδική αγορά τόσο σε μετοχές όσο και σε ομόλογα. Καθώς οι κεντρικές τράπεζες δάμαζαν τον πληθωρισμό, τα επιτόκια μειώνονταν και ενισχύονταν οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων. Η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, ο ανταγωνισμός μισθών και η επάνασταση που έφερε η τεχνολογία ενδυνάμωσαν την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Μάρτιν Μπάρνς της BCA Research, ένα μέσο χαρτοφυλάκιο ομολόγων, μετοχών και μετρητών είχε ετήσιες αποδόσεις άνω του 14%, τετραπλάσιες εκείνων που καταγράφονταν τις προηγούμενες δεκαετίες. Εκείνη την περίοδο τετραπλασιάστηκε ο αριθμός των μετοχικών αμοιβαίων στις ΗΠΑ.
Κάτι άλλαξε, όμως, το 2001. Τοτε έσκασε η φούσκα των εταιρειών dot.com. Εκτοτε αποδυναμώθηκε ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στις ΗΠΑ σε σχέση με κάθε άλλο κύκλο από τη δεκαετία του '50 και έπειτα, με τους τομείς των επενδύσεων, της κατανάλωσης και των εξαγωγών να εμφανίζουν ασυνήθιστα σημάδια εξασθένησης. Ο κλάδος παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αγνοεί τον νόμο της βαρύτητας, αυξάνοντας τις τοποθετήσεις στις αγορές χρέους και τιτλοποίησης προκειμένου να αυξηθούν τόσο οι προμήθεις όσο και τα κέρδη. Οι επενδυτές ακολούθησαν. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι τράπεζες μετατράπηκαν σε μηχανές χρέους, οι οποίες κάνουν τοποθετήσεις με βάση δικούς τους λογαριασμούς. Η GoldmaSachs έχει επενδύσει σε περιουσιακά στοιχεία ενός τρισ. δολαρίων, με βάση σε μετοχές αξίας 40 δισ. δολαρίων. Στη Merrill Lynch, την αμερικανική επενδυτική τράπεζα με τη μεγαλύτερη μόχλευση, περιουσιακά στοιχεία ενός τρισ. δολ. ισορροπούν πάνω σε μετοχές αξίας 30 δισ. δολ. Σε περιόδους ανόδου, μια μικρή άνοδος στην αξία των περιουσιακών στοιχείων ενισχύει σημαντικά τις επιδόσεις. Σε περιόδους πτώσης, όμως, μια μικρή πτώση μπορεί να εκτοπίσει τους μετόχους.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyagor_100024_29/03/2008_264397

Σινιάλο

Ακολουθεί η ύφεση και οι επιπτώσεις της...
Λογικά όλα θα είναι τέλεια τη στιγμή που θα "αναγκαστεί" η FED να αυξήσει τα επιτόκια...
Και "λογικά" θα έχουμε κάπου εκεί και τη β'φάση αίματος...
Τότε θα είναι μια καλή συγκυρία...
Και βέβαια θα έχουμε λάβει και ορισμένα σήματα κι από τα μάκρο...

[search στο google για σινιάλο]
Το σινιάλο των ΑΧΕ στους θεσμικούς - 17/1/2008
Το σινιάλο ρευστοποιήσεων και η Morgan Stanley... 5/6/2007
Σινιάλο πώλησης από τη ”Θεωρία του... Dow” - 23/11/2007
Σινιάλο για άνοδο δίνει η FED στη Wall - 11/3/2008

Το σινιάλο προειδοποιεί, το σινιάλο μερικές φωρές βοά, φωνάζει, σκούζει, γι’αυτό και είναι εκεί, γι’ αυτό προικιστήκαμε με τούτες τις εσωτερικές φωνές-πυξίδες, για να ανοίγουμε το δρόμο μας και να προχωράμε σε ό,τι μας δίνει χαρά.
Κι εμείς αντ’ αυτού τί κάνουμε; Πολλές φορές τις προσπερνάμε τις φωνές, τις αγνοούμε τις φωνές και μένουμε εκεί που μαυρίζει η ψυχή μας γιατί έτσι πρέπει να γίνει, γιατί άλλοι θέλουν έτσι να γίνει, γιατί φοβόμαστε να κάνουμε κι αλλιώς, και μέχρι να πούμε κίμινο, περνάει ο καιρός και βρισκόμαστε να’ χουμε συνηθίσει στην άβολη κατάσταση, και δεν μας είναι ανοίκεια πια, εξοικειωθήκαμε στου χρόνου και στης συνήθειας τα καμώματα.
Η συνήθεια είναι μια μορφή ανοσίας. Μόνο που η ανοσία φοριέται ασπίδα απέναντι στα μικρόβια, τούτη εδώ φοριέται ασπίδα απέναντι στα ίδια σου τα θέλω.
http://www.greeknewsonline.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2002

Οταν το κράτος επωμίζεται το κόστος διάσωσης του τραπεζικού συστήματος

Τhe Economist
H άνοδος και πτώση της Bear Stearns αναδεικνύουν μια παλαιά και μια νέα αλήθεια. Η παλαιά είναι όταν το ρευστό είναι δυσεύρευτο, αυτός που έχει τις τσέπες του γεμάτες είναι βασιλιάς. Η Bear Stearns μπορεί ακόμη και στέκεται όρθια λόγω της δυνατότητας της J.P. Morgan να τη στηρίξει. Η νέα αλήθεια είναι ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο του «ύστατου» προξενητή, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σύναψη μιας εξαγοράς. (Αν και πλέον η θέση της Fed παραμένει αβέβαιη με την πρωτοβουλία της J.P. Morgan να αυξήσει την προσφορά για την εξαγορά της Bear Stearns. Σύμφωνα με τους όρους της αρχικής προσφοράς, πάντως, ήταν διατεθειμένη να παρέχει εγγυήσεις 30 δισ. δολαρίων για τη στήριξη των πιο επίμαχων περιουσιακών στοιχείων της Bear Stearns).
Με την τρέχουσα πιστωτική κρίση, η J.P. Morgan αποτελεί την εξαίρεση του κανόνα μεταξύ των ισχυρών επενδυτικών τραπεζών της Γουόλ Στριτ. Πολλές έχουν λυγίσει κάτω από το βάρος υπέρογκων διαγραφών. Και οι λύσεις που μπορεί να προσφέρει ο ιδιωτικός τομέας σε περιόδους κρίσεων απαιτούν χρηματοπιστωτικούς ομίλους με ισχυρή κεφαλαιακή βάση. Οταν οι τράπεζες έρχονται αντιμέτωπες με τον κίνδυνο της χρεοκοπίας, η κυβέρνηση αναλαμβάνει συχνά τον ρόλο του «λευκού ιππότη» γιατί το κράτος έχει τις τσέπες του γεμάτες. Καθώς η πιστωτική κρίση βαθαίνει, οι οικονομικοί παρατηρητές ανατρέχουν στην ιστορία γυρεύοντας απαντήσεις.
Η ιστορία επαναλαμβάνεται
Ενα δίδαγμα είναι πως λίγο ή πολύ, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Τα περισσότερα κράτη-μέλη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) έχουν βιώσει ανάλογες καταστάσεις από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 και έπειτα. Ενδεικτικό είναι ότι, σύμφωνα με έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας, η διάσωση του τραπεζικού συστήματος στην Αργεντινή επιβάρυνε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 κατά 55% το ΑΕΠ της χώρας.
Υψηλό, όμως, ήταν και το κόστος στηρίξης των τραπεζικών συστημάτων και στις πλούσιες χώρες του κόσμου. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, το κόστος διάσωσης των τραπεζών στη Φινλανδία αναλογούσε στο 8% του ΑΕΠ. Στη Σουηδία, ήταν λίγο χαμηλότερο. Οι ΗΠΑ δαπάνησαν το 3% του ΑΕΠ για να απαλλάξουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα από την κρίση δανείων και αποταμιεύσεων. Κατά τις εκτιμήσεις που έχουν διαμορφωθεί για το κόστος της τρέχουσας πιστωτικής κρίσης, οι απώλειες υπολογίζονται στα 1,1 δισ. δολάρια, το ήμισυ των οποίων θα επωμισθούν αμερικανικές τράπεζες, επενδυτές και φορολογούμενοι. Δηλαδή, το οικονομικό κόστος για την κυβέρνηση προβλέπεται να φθάσει τα 460 δισ. δολάρια ή στο 3% του περυσινού ΑΕΠ.
Η σκανδιναβική κρίση
Φυσικά, τα πακέτα διάσωσης που χαίρουν της οικονομικής στήριξης των κυβερνήσεων στοχεύουν στη διάσωση μεμονωμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία έφθασαν στο χείλος του γκρεμού, κλονίζοντας, όμως, τα θεμέλια του ευρύτερου κλάδου. Αυτές ήταν, άλλωστε, και οι περιπτώσεις της αμερικανικής Continental όπως και της βρετανικής Matthey Bankers, καθώς οι τότε κυβερνήσεις φοβήθηκαν πως οι αλυσιδωτές αντιδράσεις από την κατάρρευσή τους θα ήταν καταστροφικές για την οικονομία.
Τέτοιας φύσεως κρίσεις προκύπτουν σε περιόδους μιας -φαινομενικής- ηρεμίας στις χρηματοοικονομικές αγορές. Χρήσιμοι, όμως, είναι οι παραλληλισμοί με την κρίση στις σκανδιναβικές χώρες, κατά τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Τότε όπως και σήμερα, η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος ήταν το αποτέλεσμα μιας περιόδου οικονομικής επέκτασης και ανόδου των τιμών των περιουσιακών στοιχείων, πυροδοτούμενης από την απελευθέρωση της πίστωσης, τα χαμηλά επιτόκια και ενός χαλαρού νομοθετικού πλαισίου. Οι τρεις μεγαλύτερες τράπεζες της Νορβηγίας κρατικοποιήθηκαν, αλλά το δημοσιονομικό κόστος ήταν αρκετά χαμηλότερο σε σχέση με αυτό της Φινλανδίας και της Σουηδίας. Από τη στιγμή που η ιδιοκτησία αυτών των τραπεζών πέρασε σε κρατικό έλεγχο εξανεμίστηκε και κάθε αξία για τους μετόχους. Αν και το κόστος ανήλθε στο 2% του ΑΕΠ, το όφελος από την μετέπειτα ιδιωτικοποιησή τους ήταν πολλαπλάσιο.
Σε κάθε περίπτωση δεν θα άφηναν ποτέ να μπει λουκέτο στην Bear Stearns. Η περίπτωση της Bear Stearns αποδεικνύει, παράλληλα, πως ο συσχετισμός μεταξύ της εξάντλησης της ρευστότητας και της χρεοκοπίας καθίσταται πιο ισχυρός. Η τράπεζα παρολίγο να πουληθεί έναντι εξευτελιστικού τιμήματος γιατί εξαντλήθηκε η ρευστότητά της.
Στο τέλος, ένα πράγμα καθίσταται σαφές: είναι απαραίτητη η εφαρμογή δικλίδων ασφαλείας, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μιας ανάλογης πιστωτικής κρίσης.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyagor_1_29/03/2008_264395

28.3.08

Eurobank: Απέκτησε το 5,7% του ΤΤ

ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΠΕΙΝΑ (έλλειψη ρευστότητας)

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει ότι η συμμετοχή της στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ανήλθε σήμερα σε ποσοστό 5,7%. Η Eurobank EFG συμμετέχει με κριτήρια επενδυτικά στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, καθώς και σε άλλες εταιρείες, μέσω του επενδυτικού (διαθέσιμου προς πώληση) χαρτοφυλακίου της. Νωρίτερα το euro2day.gr μετέδωσε τα εξής: " Πακέτο 5.550.000 μετοχών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, που αντιστοιχεί στο 3,9% του μετοχικού του κεφαλαίου, πέρασε προ ολίγου μέσω του Χ.Α., στην τιμή των 10,50 ευρώ ανά μετοχή.Σύμφωνα με πληροφορίες το πακέτο πραγματοποιήθηκε μέσω της EFG Sec και αφορά θέση που έχει χτίσει μέσω της Lehman Brothers Έλληνας εφοπλιστής ή τραπεζικό ίδρυμα."
http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/303091/Article.aspx

Και βέβαια αγόρασαν μόλις η τιμή ξεφούσκωσε, κι έπεσε μάλιστα κι αρκετά κάτω κι από την τιμή εισαγωγής...
Το deal κρίνεται άκρως θετικό καθώς το "στεγνό" ταμείο της EFG γεμίζει με τα αποθέματα του ΤΤ.
Ακόμα μία έμμεση ιδιωτικοποίηση, και μάλιστα δυνατή!

27.3.08

OΠΑΠ

"Iσχυρό buy" ο ΟΠΑΠ λέει η Citi
Καλύτερα κατά 7% των εκτιμήσεων της Citi και της αγοράς αποδείχθηκαν τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ για το δ΄ τρίμηνο του 2007, που ενισχύθηκαν κατά 25%. Σύμφωνα με σχετική έκθεση με ημερομηνία 27 Μαρτίου και τίτλο "Το Κίνο ίπταται, όπως άλλωστε θα πρέπει και τα κέρδη του 2008", ο αμερικανικός οίκος, ανέφερε πως από τα αποτελέσματα ξεχώρισε την πορεία του Κίνο που κατέγραψε άνοδο 30% στον κύκλο εργασιών στα 708 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο.Ο οίκος επισήμανε πως τα καλά νέα δεν αφορούσαν μόνο το Κίνο, αλλά και το "Πάμε Στοίχημα" που εμφάνισε άνοδο 21% στις πωλήσεις.
Τέλος, ο οίκος ανέμενε άνοδο 16% στην αύξηση των καθαρών κερδών / μετοχή το 2008. Η Citi χαρακτηρίζει τη μετοχή του ΟΠΑΠ "ισχυρό buy", ενώ διατηρεί την τιμή-στόχο των 29,5 ευρώ.

ΟΠΑΠ: "Κόβει" τιμή-στόχο στα 29,10 ευρώ η Piraeus Sec
Στη μείωση της τιμής-στόχου για τη μετοχή του ΟΠΑΠ στα 29,10 ευρώ από 31 ευρώ
η χρηματιστηριακή αναμένει μέσο ετήριο ρυθμό αύξησης στα κέρδη / μετοχή της περιόδου 2007-2009 της τάξης του 11%.

Προφήτης κακών ειδήσεων για την οικονομία ο Τρισέ

Δεν έχουμε δει τα χειρότερα» της κρίσης προφήτευσε χθες ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ζαν Κλοντ Τρισέ, αφήνοντας ταυτόχρονα να εννοηθεί ότι δεν προτίθεται να μειώσει τα επιτόκια. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τριμηνιαίο δελτίο της για τη Ζώνη Ευρώ μιλούσε για «ενίσχυση των ανέμων» που «κλυδωνίζουν», όπως σημείωσε ο επίτροπος Οικονομικών Χοακίν Αλμούνια, την ευρωπαϊκή οικονομία.
Μιλώντας χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σημείωσε ότι η αβεβαιότητα για τη συνέχεια και την αναπτυξιακή προοπτική της Ζώνης Ευρώ παραμένει «ασυνήθιστα υψηλή», θύμισε όμως ότι η εντολή που έχει η τράπεζα από τις κυβερνήσεις δεν είναι η τόνωση της ανάπτυξης, αλλά η καταπολέμηση του πληθωρισμού «που αναμένεται να παραμείνει σαφώς άνω του 2%», έχοντας ήδη φθάσει το 3,3% τον Φεβρουάριο. Κατόπιν αυτού «η τρέχουσα νομισματική πολιτική θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου μας, που είναι η σταθερότητα των τιμών», πρόσθεσε.
Με την «τρέχουσα νομισματική πολιτική» το επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει μείνει από το φθινόπωρο στο 4% ή σχεδόν το διπλάσιο του αμερικανικού. Επισήμανε, όμως, ο Τρισέ ότι η ευρωπαϊκή οικονομία διατηρεί υγιή θεμελιώδη μεγέθη και θα παραμείνει σε τροχιά, έστω βραδείας, ανάκαμψης αν και όπως υπογράμμισε «δεν θα έλεγα ότι έχουμε δει ακόμα τα χειρότερα» …
Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τριμηνιαία έκθεσή της για την κατάσταση της Ζώνης Ευρώ σημειώνει, επεξηγώντας τις μετεωρολογικού χαρακτήρα διαπιστώσεις της, τρεις παράγοντες.
Τρεις παράγοντες
Ο πρώτος είναι ότι «έχει ενταθεί η αβεβαιότητα για τη διάρκεια της κρίσης, το τελικό κόστος της και τα ενδεχόμενα (νέα) θύματα, κάτι που εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά τους επενδυτές» όπως άλλωστε και τις τράπεζες που θα χρηματοδοτούσαν τις επενδύσεις τους.
Δεύτερος «άνεμος» είναι οι ενδείξεις ότι η στεγαστική κρίση στις ΗΠΑ θα είναι χειρότερη του αρχικά αναμενόμενου με την ύφεση να βρίσκεται πλέον προ των θυρών, αν δεν έχει ήδη αρχίσει, και την αβεβαιότητα να παραμένει πλήρης για τη διάρκεια που θα έχει η κρίση.
Θύελλα ανατιμήσεων
Τρίτος και τελευταίος άνεμος είναι η… θύελλα των ανατιμήσεων που πηγάζουν από τις τιμές του πετρελαίου και των τροφίμων αν και η Επιτροπή προβλέπει σταθεροποίηση των τιμών, εκτός βέβαια εκείνων του πετρελαίου.
Κατόπιν όλων αυτών, ο επίτροπος Οικονομικών Χοακίν Αλμούνια σημείωσε ότι «παρά τα υγιή θεμελιώδη μεγέθη της η Ευρώπη αρχίζει να νιώθει τον κλυδωνισμό.
Στην ίδια έκθεση, σημειώνεται, η Επιτροπή αναλύει τις διαφορές στον πληθωρισμό μεταξύ των κρατών-μελών, διαπιστώνοντας ότι αυτές σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στα διαφορετικά «βάρη» που αποδίδονται σε κάθε συνιστώσα, για να επισημάνει το παράδειγμα, μεταξύ άλλων της Ελλάδας, που αποδίδει σχετικά μικρό «βάρος» στις τιμές της ενέργειας, με αποτέλεσμα ο δικός της δείκτης (4,5% τον Φεβρουάριο) να επηρεάζεται λιγότερο απ’ ό, τι άλλων χωρών από τον καλπασμό του πετρελαίου, αλλά, αντιθέτως, συγκριτικά περισσότερο από τον τομέα των υπηρεσιών.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyagor_1_27/03/2008_264025

Subprime losses 27/3/08


New Enron???

New Century Financial, US largest subprime lender

Tέλος

The rescue of Bear Stearns marks liberalisation’s limit
By Martin Wolf, FT

ή αλλιώς το τέλος του φιλελευθερισμού...

επιπλέον

The New New Deal (new '30s)

S&P historical


26.3.08

Πληθωρισμός (updated)


Αυτή την εβδομάδα έχουμε σχετικούς δείκτες
Τρίτη: καταναλωτική εμπιστοσύνη
Παρασκευή: προσωπικό εισόδημα/δαπάνη and καταναλωτική εμπιστοσύνη του Michigan

Τι σχέση έχει η κατανάλωση με τον πληθωρισμό;

Άλλοι δείκτες: Πέμπτη: τελευταία "ανάγνωση" του ΑΕΠ 4ου τριμήνου (0.6%) Δευτέρα - Τετάρτη: πωλήσεις κατοικιών, υφιστάμενων και νέων

Μέχρι στιγμης:

ρεκόρ πτώσης τιμών κατοικιών - HΠΑ: Πτώση-ρεκόρ στις τιμές κατοικίας στο 12μηνο
HΠΑ: Σε χαμηλό 13 ετών οι πωλήσεις νέων κατοικιών
μεγαλύτερη του αναμενόμενου πτώση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης
- ΗΠΑ: Σε χαμηλό 35ετών οι προσδοκίες των καταναλωτών
HΠΑ: Απροσδόκητη πτώση στις παραγγελίες διαρκών αγαθών

Ο DJ σήμερα(25/3) λογικεύτηκε κάπως...
Σήμερα κινείται περί των 100 μον. κάτω.

VideoΤο καλύτερο video για την κρίση στις αγορές!


Το καλύτερο video για την κρίση στις αγορές!

Αποτελέσματα

Μυτιληναίος: Αύξηση 83,2% στα κέρδη του 2007, μέρισμα €0,51

ΟΠΑΠ: Άνοδος 19,4% στα κέρδη

Μηχανική: Αύξηση 106,24% στα κέρδη μετά φόρων

Τα σχέδια της Εθνικής Τράπεζας για τα 1,5 δισ. ευρώ της ΑΜΚ

Στην ενίσχυση των κεφαλαίων που διαθέτει για αγορές στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στην Ουκρανία, την Αίγυπτο και τη Ρωσία αποσκοπεί σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις η "ειδική" αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως 1,5 δισ. ευρώ που προετοιμάζει η Εθνική Τράπεζα μέσω της έκδοσης εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών. Σύμφωνα με πήγες προσκείμενες στη διοίκηση του ομίλου η ειδική αυτή μορφή αύξησης μπορεί να θεωρηθεί και "υβριδικό προϊόν", ενώ προσφέρει στην ΕΤΕ ευελιξία σε μια συγκυρία δύσκολη για κανονικές αυξήσεις κεφαλαίων όπως είναι η σημερινή. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η αύξηση αναμένεται να καλυφθεί εξ ολόκληρου από funds του εξωτερικού και για αυτόν τον λόγο τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσουν road shows της διοίκησης της ΕΤΕ σε Λονδίνο, Γενεύη, Παρίσι και σε κάποιες πόλεις των ΗΠΑ όπως για παράδειγμα η Νέα Υόρκη.Η διοίκηση Αραπογλου με αυτή την κίνηση στοχεύει στην: * ενίσχυση του ενεργητικού του ομίλου, * ενδυνάμωση των κεφαλαίων της σε μια περίοδο που «κυνηγάει» την αιγυπτιακή Banque Du Caire και την Ουκρανική Kreditprom (αν και όπως φαίνεται υπάρχουν πολλές δυσκολίες σχετικά με την εξαγορά της ουκρανικής τράπεζας). Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου άλλα θα δικαιούνται μερίσματος. Τραπεζίτες του Λονδίνου έλεγαν χθες το πρωί στο Capital.gr ότι «η σημερινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου είναι κρίσιμη για τη μετοχή της Εθνικής καθώς θα διαπιστωθεί εάν η αγορά εγκρίνει τις προθέσεις της διοίκησης περί έκδοσης προνομιούχων μετοχών». Σημειώνεται πως στην αρχή της συνεδρίασης η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας κατέγραφε άνοδο υψηλότερη του 4%, διαμορφούμενη στα 33,20 ευρώ, με το Γενικό Δείκτη του Χ.Α. να ενισχύεται κατά 2%. Σημειώνεται πως όπως αναφέρεται στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 17 Απριλίου θα συζητηθεί η "αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας μέχρι 1,5 δισ. ευρώ με την έκδοση εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 17β Κ.Ν. 2190/1920 με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων".
http://www.capital.gr/news.asp?Details=473375

ΧρέοςΣυνοψίζω ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο.

Πρόκειται για την γνωστή σχέση μεταξύ αμερικάνικου ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών και χρηματοδότησης του από αλλοδαπούς επενδυτές, ένα debate που κρατάει από τις αρχές του '80 που εμφανίστηκε το θέμα.
Στοιχεία Ιανουαρίου 2008 των κινήσεων κεφαλαίου προς την Αμερική.
Στοιχεία Ιουνίου 2007 των κινήσεων - για σύγκριση

Συμπέρασματα/βήματα:
1. Η Αμερική - περισσότερο από ποτέ - βασίζεται για την χρηματοδότηση του ελλείμματος στις ξένες κεντρικές τράπεζες. Αλλά και στα sovereign wealth funds.
2. Οι αλλοδαπές κεντρικές τράπεζες επιθυμούν πλέον την όσο το δυνατόν μικρότερη έκθεση σε ρίσκο και ειδικά σε σύγκριση με το παρελθόν. Κατά κύριο λόγο επιθυμούν να κατέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο "ασφαλή" επενδυτικά προϊόντα, ενώ ο κίνδυνος να σταματήσουν να υπομένουν ζημιές αυξάνει...
3. Η μικρότερη επιθυμητή έκθεση των "δανειστών" σε ρίσκο μεταφράζεται σε πτώση των αποδόσεων των ομολόγων μέχρι το μηδέν... (Το έχω ξανα-σχολιάσει - "fly to safety")
4. Το TED spread λόγω των βημάτων 1-2-3-4 πιέζεται ακόμα περισσότερο... επιδείνωνεται δηλαδή το πρόβλημα...
5. Σημαντικό! Στο άρθρο σχολιάζεται μια νέα τάση των Κινέζων να διαφοροποιούνται από τα αποθέματα δολλαρίων... Ενώ και ορισμένες κεντρικές Τράπεζες της Ασίας - των μικρότερων κρατών - αναζητούν διαφοροποίηση από την Αμερική και επιθυμούν να επενδύσουν περισσότερο στην περιοχή τους, ώστε να απολαύσουν και μεγαλύτερη απόδοση στο $1τρις που διαθέτουν.

Μιας και πιάσαμε το θέμα, μερικά νούμερα, των αποθεμάτων δολλαρίων/κατοχή αμερικάνικων assets από αλλαδαπούς:
Ταϋλάνδη: $100δις - ρεκόρ ever, ειδικά μετά την κρίση του '97
Βραζιλία: $200δις
Ρωσία: $500δις - πτώχευση το '98!Λογικό είναι, όσο μεγαλώνουν τα χρωστούμενα, τόσο να μεγαλώνει κι η ισχύς των δανειστών αλλά και η "ανησυχία" του δανειζόμενου...

US over 08 κι επιτόκια (flashnote)

Μια αξιόλογη προσπάθεια της Mary C. Daly της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σαν Φρανσίσκο, για την πορεία της Αμερικής εντός του 2008.

εδώ θα βρείτε τα σημαντικότερα σημεία των προβλέψεων της
ενώ εδώ βρίσκονται σημαντικά διαγράμματα των κυριοτέρων δεικτών μέχρι σήμερα, από όπου κι αυτό που έπεται


Μόνο αυτό το διάγραμμα μου κάνει εντύπωση. Και είναι επειδή δυσκολευόμουν αρχικά να το εξηγήσω - εντάξει, είναι κυρίως η αποφυγή ρίσκου, η οποία μετακυλύεται στους καταναλωτές δανείων με το να μην ακολουθεί το επιτόκιο του δανείου το επιτόκιο αναφοράς.
(η διαφορά των jumbo και conforming/standard δανείων από το επιτόκιο αναφοράς του δεκαετούς ομολόγου υποδηλώνει τη διαφορά ρίσκου - ας είχαμε και εκείνο της FED)

Όμως, η ίδια τάση παρατηρείται ακόμα κι εγχωρίως - παρά το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά επιτόκια παραμένουν σταθερά και μάλλον είμαστε σε σημείο όπου αναμένεται να μειωθούν παρά να αυξηθούν, συνέχεια τον τελευταίο καιρό ακούω τις τράπεζες να "αναπροσαρμόζουν" προς τα επάνω τα επιτόκιά τους - κυρίως στα καταναλωτικά δάνεια.

Ερώτηση: αφού η κρίση δεν αφορά τις εγχώριες τράπεζες - όπως μας λένε, γιατί βλέπουμε σημάδια της ίδιας τάσης;

25.3.08

Γερμανικό σχέδιο εντός ΕΕ by Sparta

Το όλο ζουμί είναι ότι η Ελλάδα σαν χώρα καρπαζοεισπραχτορική και τεμπέλικη , ΔΕΝ έχει παραγωγή . ΔΕΝ φτιάχνει ΟΥΤΕ ποδήλατα. μια χώρα τέτοια είναι ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ να σβήσει.
Η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη κατάστασή της εδώ και 3.000 χρόνια. και τώρα με την παγκοσμιοποίηση και τη μετανάστευση όλα αλλάζουν. Αν συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό , όχι μόνο τα Σκόπια αλλά και το Λίχτενσταιν θα μας αρχίσει στην καρπαζιά.
Επίσης ΟΥΔΕΙΣ έχει αντιληφθεί το ΜΕΓΑΛΟΦΥΕΣ σχέδιο των Γερμανών για οικονομική - βιομηχανική κυριαρχία στην Ευρώπη (ο Στάθης με εκείνο το σκίτσο κάτι πήγε να πει. ότι δηλαδή ο Γερμανός ακόμα και ειρηνικά , κάτι άλλο έχει στο νου του . ναι ναι ναι ναι καλά καταλάβατε).
θα σας συνιστούσα να διαβάσετε αναλυτικά στοιχεία βιομηχανικής παραγωγής και εξαγωγών Ευρώπης από το 1945 (τέλος πολέμου) εως σήμερα. και ιδίως από το ευρώ και μετά. Θα δείτε ΤΟ σχέδιο απλωμένο. και επίσης τον ΜΟΥΛΩΧΤΟ τρόπο που επεκτείνονται Γερμανικές και Αυστριακές (δηλ γερμανικές) εταιρίες στα Βαλκάνια και Ανατολ Ευρώπη , δηλ τον ΕΥΣΕΒΗ πόθο του Κάιζερ και του Χίτλερ για το Ράιχ.
Σαν να έχουν απλώσει δίχτυα παντού. Σατανάδες ! Τηλεπικ (κυρίως η DT αλλά και οι Αυστριακ), Τράπεζες (όπου τώρα θα σβήσουν τις ελληνικές και θα μείνουν μόνο αυστριακές και γερμανικές λιγότερο) , ενέργεια κτλ.
Στη βιομηχανία έκατσαν και σκέφτηκαν. Εμείς σαν Γερμανοί ΑΝΩΤΕΡΟΙ έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ΟΛΑ σχεδόν τα είδη βιομηχανικής παραγωγής και πρεσών . Κρατάμε και τον πληθωρισμό χαμηλά για να έχουμε θετικό παραγωγικό κενό . και μετά τί κάνουμε ?
Εφαρμόζουμε το ευρώ σε όλη την Ε.Ε και ΠΝΙΓΟΥΜΕ τις χώρες της πλάκας , αφού οι βιομηχανίες τους θα στραγγαλιστούν από το ισχυρό ευρώ-μάρκο και ΔΕΝ θα έχουν πια τη δυνατότητα υποτίμησης.

Άρα κάνουμε τους Ισπανούς,Πορτογάλους και Έλληνες και ΕΠΙΣΗΜΑ τους σερβιτόρους μας και καρπαζοεισπράχτορές μας.
Σε το πολύ 10 χρόνια έρχεται και το σβήσιμο της Ιταλίας και Γαλλίας από τον χάρτη (η Γαλλία έχει ήδη σβήσει με εμπορικά ελλείμματα τρομακτικά).Οπότε μαζεύουμε ΟΛΗ την βιομηχανική παραγωγή εδώ ή έστω σε θυγατρικές γερμανικών εταιρίων σε χώρες Ε.Ε και ΑΝΤΙΟ ζωή. και ξέρετε ότι σε έναν πόλεμο αν δεν έχεις βιομηχανία να βγάζει ούτε ποδήλατα , τί είσαι ? Χαμένος από χέρι .
Άρα βιομηχανική εξάρτηση = πολεμικό σβήσιμο από τον χάρτη.
Το σχέδιο προχωράει με γερμανικούς αργούς αλλά σατανικούς σκοπούς , βάζοντας ΟΛΟ και πιο πολλές χώρες μέσα και σιγά σιγά κάνοντας και αυτές υποχείρια οικονομικά της Γερμανίας. Και μετά μένει η Ρωσία. Το πιάσατε το υποννοούμενο μάγκες ? όχι για πόλεμο αλλά για οικονομική της εξολόθρευση ή έστω υποταγή με τον γνωστό γερμανικό τρόπο.
Ο Σπάρτης τα λέει , όλοι νομίζουν λέω βλακείες όπως με ΚΡΙΣΗ συστημική που φώναζα από Αυγουστο , αλλά μάγκες η αλήθεια είναι μία.
Οι Γερμανοί ενώθηκαν , έκαναν 10 χρόνια να συνέλθουν και να κάνουν τους ΑνατολικοΓερμανούς κλασικές Γερμανικές μηχανές και τώρα ΠΟΙΟΣ τους πιάνει.
Οι Γερμανοί ξανάρχονται. Και είναι και ξαναμμένοι μετά από 60 χρόνια !
Προσέξτε τους πωπούς σας ! Ιδίως οι Γάλλοι , οι κουλτουριαραίοι της καρπαζιάς !

Aμερικάνικη κρίση by Sparta

η κρίση αν δεν σταματήσει , θα δείτε πράγματα και θάματα στο Χαα. θα τρίβετε τα μάτια σας. και έχουν ακόμη ΜΟΝΟ 2 μήνες καιρό να λύσουν τα προβλήματα σύμφωνα με το κόλπο των Γερμαναράδων-ΕΚΤ που τους το σφύριξαν πριν 3 βδομάδες. αν δεν λυθούν , τότε μετά αντίο ζωή. η ΕΤΕ θα πιάσει τα 60 ευρώ που σας λένε οι αναλυτές όταν γεράσετε.

οι ΗΠΑ έχουν 2 μήνες καιρό να στρώσουν οικονομικά. Μετά έχετε γεια βρυσούλες. Όλοι οι κασεράτοι παγκοσμίως το ξέρουν. Μόνο τα πρόβατα κοιμούνται και βλέπουν διαμάντια ακόμη . Ξυπνάτε βρεεεεε!

fed

ελεγχόμενη ύφεση ή περιορισμός της κυκλοφορίας χρήματος άμεσα.

Διάφορα by Sparta

γενικά το Χαα είναι ακόμα και τώρα γεμάτο ΣΑΠΑΚΙΑ. και δεν έχουν τρόπο να ξεφορτώσουν. π.χ. Πειραιώς = ο ορισμός της φούσκας με κέρδη από real estate 250 εκ ευρώ ! λέει και αποτιμήσεις , κάτι σαν την Ευπρο δηλαδή , όπου ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν πόσα κέρδη είναι original και πόσα μαιμουδιές.Δεη = όχι πάνω από 10 ευρώ. Ατε = χωρίς το κράτος να στηρίζει όχι πάνω από 1 ευρώ. ΤΤ = χωρίς Λάτση και Σάλλα να θέλουν το κασεράκι του , όχι πάνω από 3 ευρώ. ΟΤΕ = όχι πάνω από 10 ευρώ. κτλακόμα και τώρα είναι ακριβές. ΟΛΕΣ. πλην μιας. χεχε. για μικρή κεφαλαιοπ δεν συζητώ. εκεί όχι μόνο έπιασαν τιμές στόχους π.χ. Παρνασσός από τα 6 στα 2 που έδωσα αλλά και πιο κάτω. και εκεί το πρόβλημα είναι ΤΕΡΑΣΤΙΟ. σε ΠΟΙΟΝ θα πουλήσετε βρε κιρίζια ? Δεν έχει μείνει ΣΑΛΙΟ στους μικρούς.

καλά το άλλο με το ΤΤ το είδατε ? το παραμύθι του αιώνα ! 4 μέρες θα βγάζουν και νέα ανακοίνωση για 5 εκατ μετοχές π.χ. στα 10,50 μετά στα 12 μετά στα 14 ευρώ κτλ. για να μην δείξουν υποαξίες οι ξένοι που έχουν μετοχές.

το Φεβρουάριο μόνο 68 χιλ ενεργοί κωδικοί. Σε ποιόν θα πουλήσετε ? ΚΙΡΙΖΙΑ ? μεταξύ σας ? που δεν έμεινε σάλιο ??η αγορά και ιδίως η περιφέρεια θα σέρνεται καιρό. και μπορεί και χρόνια. δεν υπάρχει μαρίδα μέσα. ΞΥΠΝΑΤΕ ! σε ποιον θα πουλήσετε ?

ΞΥΠΝΑΤΕ. οι ξένοι φεύγουν σαν τρελοί από το ΧΑΑ. μαρίδα δεν υπάρχει και δεν μπαίνει. μόνο 1 λύση υπάρχει. ποια ? σκφτείτε λίγο. δεν θα σας δίνω τσάμπα τροφή και εδώΌταν η αγορά είναι ΠΤΩΤΙΚΗ , ΔΕΝ μπορείς να δώσεις μετοχές για άνοδο . Μα πόσο ΚΙΡΙΖΙΑ είστε ? ΔΕΝ μπορείτε να το καταλάβετε ? η αγορά είναι Π-Τ-Ω-Τ-Ι-Κ-Η.

Εθνική . Ευκαιρία ή το ΣΑΠΑΚΙ του ΑΙΩΝΑ ? ή αλλιώς πώς 3-4 γατόνια μυριστήκαν την κατακόρυφη πτώση της ΕΤΕ που θα έχει ΚΑΙ άλλο.η κρίση που άρχισε τον Αύγουστο διεθνώς ήταν αναμενόμενη από τον Σπάρτη.
Το πομπάρισμα με χαρτιά από τις ΗΠΑ κάπου θα τελειώνε. Οι Γερμαναράδες δεν νικιούνται σε αυτά ,δηλ νομίσματα και βιομηχανία. Είναι σαν να βάζεις τον Σημίτη να τα βάλει με τον Καρέλιν. Θα τον σφάξει στο γόνατο τον καυμένο τον Σημιτάκο ο Ρώσος γίγαντας. από εκεί και πέρα , ΑΦΟΥ κατανοούσε κανείς τί ερχόταν , έπρεπε να ΜΥΡΙΣΤΕΙ τί και πώς θα πέφτει με τη ΣΕΙΡΑ. αυτό είναι λίγο δύσκολο και θέλει 1) τέλεια γνώση Χαα , 2) γνώση ψυχολογίας μαρίδας αλλά το βασικότερο γνώση ψυχολογίας ΞΕΝΟΥ θεσμικού (αν ήμουν εγώ αυτός , πώς θα ξεφόρτωνα π.χ. Ευρωβ ή ΕΤΕ ? να μπαίνεις στο μυαλό τους) και 3 ) εμπειρία δεκαετιών στις αγορές για να γυαλίζει το μάτι σου.
Πιάσαμε άνετα και με τη σειρά Εύπρο (όπου την ξεφτιλίσαμε και αν επέμεναν οι πιτσιρικάδες θα την στέλναμε στα 5 ευρώ να βάλουν μυαλό) , Ευρωβ , Πειραιώς , ΕΤΕ (νο1 πρόβλεψη) , ΑΤΕ , ΔΕΗ , ΕΤΕ (νο2 πρόβλεψη) κτλ. με άλλα λόγια ο Σπάρτης ΜΟΙΡΑΣΕ χρήμα.
Πάρτε να έχετε. και τελευταία στον ΟΤΕ όπου σώσαμε τους ΑΘΩΟΥΣ που θα αγόραζαν στο + 20 % της Δευτέρας και στα 22 ευρώ. και ο Σπάρτης είπε. <<Από 18,5 και κάτω και βλέπουμε>> . και τσίμπησε και το στοιχηματάκι τα 5 τουβλάκια.

OTE-Bγενόπουλος by Sparta

πετάμε μια φήμη για ΟΤΕ (ήδη έπιασε από την περασμένη εβδομάδα άρα ΠΑΜΕ καλά) , ανεβάζουν την μετοχή άκοπα τα ΚΙΡΙΖΙΑ ,τελειώνει το τρίμηνο , δεν δείχνουμε υποαξίες . ε και άμα τα ΚΟΡΟΙΔΑ την στείλουν στα 24 ευρώ (είστε ικανοί , φάνηκε σήμερα από τις αντιδράσεις σας. + 20 % λέτε ήδη και μπείτε να κονομήσετε λέει ένας) , απεγκλωβιζόμαστε κιόλας πουλώντας στα κεφάλια τους. και έχουμε και κασεράκι. και μετά ποια Deutsche ? Μην τον είδατε τον Παναή , δηλ Βγενό και συν αυτώ σύστημα δημοσιογράφων παπαγάλων!Σατανικό ? όχι απλά βγενοπουλικό. Μην πιστεύετε ΤΙΠΟΤΑ. όλα είναι μελετημένα. θα πομπάρουν μετοχές ΟΤΕ και Μιγ (κάνοντας και squeeze . αλλά και με το να αγοράζουν οι ίδιοι όταν π.χ. από το +8 % πέφτει για λίγο , θα αγοράζουν 20.000 κομμάτια για να ξαναπάει +10 % κτλ ), θα ρίξουν και την είδηση για 7 ευρώ οι Αραβες μπαίνουν Μιγ και αμέσως θα τσιμπήσετε. ΟΛΑ ήταν σχεδιασμένα εδώ και μέρες. το δοκίμασαν μεσοβδόμαδα για να δουν ΑΝ θα πιάσει. και ΕΠΙΑΣΕ . τόσο ΚΙΡΙΖΙΑ είστε. με την αγαστή συνεργασία δημοσιογράφων από ΟΛΑ τα sites και αύριο τις εφημερίδες.

προσοχή στα λαμόγια (ΟΤΕ = η ΝΕΑ απάτη . Προσοχή μεγάλη . το σχέδιο είναι πονηρό. Μην τσιμπάτε. και όπως ξέρετε ο Σπάρτης δεν έχει πέσει ΠΟΤΕ έξω. Ξέρει τί λέει. είναι το κόλπο της ΧΡΟΝΙΑΣ ή μάλλον του τριμήνου)

Ήδη σήμερα πήρατε το πρώτο μάθημα. Ο,τι λέει ο Βγενό , ΜΑΚΡΙΑ. τον ξέρουμε καλά και όταν λέμε ότι πρόκειται για χειρότερη περίπτωση Λαναρά , δεν κάνουμε πλάκα. Περιμέντε μέχρι τις 7 Μάη εσείς. Και βρείτε τον ΟΤΕ μετά στα , άντε μην πω πόσα. Και μετά αντίο Deutsche και άλλα τέτοια παραμύθια. το άτομο βλέποντας τα δύσκολα , έχανε ΔΙΣ από τον ΟΤΕ και από παντού , πήγε στους Γερμανούς και έταξε συμφωνίες με κυβέρνηση κτλ. μανατζμεντ κτλ. Αλλιώς νομίζετε κιρίζια είναι οι Γερμανοί να αγοράσουν στα 26 κάτι που κάνει 19 τώρα ?

Ο δικηγόρος είναι ο μεγαλύτερος παραμυθάς που έχει γνωρίσει ο Σπάρτης στη ζωή του. όπως έχω πει είναι ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ περίπτωση από Λαναρά , γιατί έχει και ΟΛΟΚΛΗΡΟ σύστημα δημοσιογράφων παπαγάλων να τον στηρίζει. και sites και εφημερίδες και πέφτει μάσα από τα ΜΜΕ.

Ακόμα και εσένα έπεισε ο Βγενό ? Και πείστηκες ότι ο ΟΤΕ θα πιάσει τα 24 τουλάχιστον ? Ε , για αυτό ο Σπάρτης σου έβαλε το στοίχημα <<Από 18,5 και κάτω ασυζητητί>> και εσύ το δέχτηκες λέγοντας <<Αποκλείεται>>

η πραγματική αξία του ΟΤΕ με βάση τα αποτελέσματά του και την πτωτική τάση τους (χωρίς τα έκτακτα μέσα θα ήταν σαπάκι κανονικό) , ζήτημα είναι αν φτάνει τα 10 ευρώ. και πολλά λέω. με την κρίση τη σημερινή και τα κέρδη που έβγαλε , θα έπρεπε να είναι τώρα στα 5 ευρώ. τώρα αν οι Γερμανοί είναι κιρίζια για να αγοράσουν στα 26 ευρώ κάτι που αγοράζουν στα 17 και στα 18 σήμερα , όπου κάνει 6 εκ μετοχές την ημέρα , είναι ζήτημα δικό σας. Μήπως κάποιοι άλλοι είναι τα κιρίζια ? Ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι , καλά καταλάβατε . Εσείς. Τώρα επειδή για 31 Μαρτ και τέλος τριμήνου έμειναν 4 μέρες στο Χαα , ξέρεις τί θα κάνει ο δικηγόρος ! τα γνωστά δικηγορικά κολπάκια του. και εσείς ΠΑΛΙ θα τσιμπήσετε

Δες.Μένουν 4 ημέρες για λήξη 3μηνου. Ο δικηγόρος έχει ΟΤΕ σε τιμές 6 ευρώ και βάλε πιο πάνω. Θα πρέπει να γράψει υποαξίες δις. το έπιασες το υποννοούμενο , έτσι ? 4 μερούλες είναι.Κατά τα άλλα ο ΟΤΕ είναι το πολύ για 10 ευρώ και με την τωρινή κρίση για τα 5 ευρώ. Γιατί ? άντε να δώσω 1-2 στοιχεία. Λένε έβγαλε κέρδη 663 εκ ευρώ καθαρά . ΑΜ ΔΕ. γιατί σε αυτά είναι μέσα και 282 εκ ευρώ από πώληση Ινφοτέ που ουσιαστικά έχει σχεδόν μηδέν φόρο , άρα τα κέρδη είναι ίσα ίσα 380 εκ ευρώ. Σας το είπε ΚΑΝΕΙΣ αυτό ? ΕΝΑΣ έστω ! 1 ! ΜΟΝΟ ο Σπάρτης ! και με τάση ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ πτωτική εδώ και χρόνια. τα ebitda σταθερά , ο δανεισμός λόγω κοσμοτέ στα ύψη , ΟΛΑ πάνε χάλια. το P/e είναι στο 23 τώρα αφού τα κέρδη είναι ΜΟΝΟ 380 εκ ευρώ και ΠΤΩΤΙΚΑ !ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι , 23 το p/e στα 17,90 ευρώ. και οι Γερμανοί θα αγοράσουν στα 26 ευρώ ,δηλ με p/e 34 ? είναι μακάκες ή μήπως κάποιος άλλος είναι ο μακάκας ?ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι , καλά καταλάβατε . Εσείς.Οπότε βραχυπρόθεσμα 4 μερούλες είναι , τα γνωστά πομπαρίσματα δικηγορικά να περιμένεις.

όσο για ΟΤΕ που ρωτάς. Ο Σπάρτης δεν χρειάζεται κανέναν . Πάρε τα αναλυτικά του ΟΤΕ , πήγαινε σελίδα 28 και κάτω κάτω το λέει για Ινφοτε και ότι τα 282 εκ ευρώ είναι ΕΚΤΑΚΤΟ κέρδος. και επειδή οι φόροι είναι μικροί για πώληση μετοχών σχεδόν ΟΛΟ είναι εκτός. άρα πραγματικά κέρδη ΟΤΕ στα 380 εκ ευρώ . P/e τώρα στην <<φθηνή>> τιμή των 17,90 στο 23 . και στα 26 ευρώ που ΘΑ αγοράσουν οι Γερμανοί P/e 34 ! Για ΚΙΡΙΖΙΑ τους έχεις ?

P/e στα 17,90 στο 23 , δηλ ΗΔΗ καραφουσκάρα , P/e στα 26 που ΘΑ (προσοχή ΘΑ . θα .θα. θα.) αγοράσουν οι Γερμανοί στο 34 ! Θεέ και κύριε ! και κέρδη που πέφτουν ΔΙΑΡΚΩΣ. δηλ του χρόνου μπορεί οι Γερμανοί να έχουν αγοράσει με p/e στο 60-70 ! Για ΜΑΚΑΚΕΣ τους έχετε ?

Γενικές προβλέψεις by Sparta

16/3/2008

ιδίως στη τωρινή κρίση (ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ ΟΙ ΗΠΑ και οι άλλοι μας μιλάνε για κύματα Ελλιοτ . βρε θα μας τρελάνουν !) δεν χωράει ΤΙΠΟΤΑ. ούτε τεχνική (που δεν χωράει ποτέ) , ούτε θεμελιώδης . προσωπικά κάθε φορά που διαβάζω για τεχνική ανάλυση από εσάς για αυτήν την κρίση , πέφτω κάτω από τα γέλια. Καλά τα ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ? μα πόσο μακάκες είναι κάποιοι πια ? μιλάμε για την κατάρρευση των 2 πυλώνων των ΗΠΑ , τράπεζες και χρηματιστηριακές και γενικά για την κατάρρευση των υπηρεσιών , δηλ όλης της οικονομίας των ΗΠΑ , και οι άλλοι μας λένε για το νέο κύμα Ruffles . ε ρε γλέντια !

Η κρίση και πώς θα τελειώσει. Υπάρχουν 3 τρόποι. ο σωστός , ο λάθος και ο μέτριος. ο σωστός ξέρετε ποιός είναι. και ο λάθος επίσης . ο Μέτριος όμως ποιός είναι ? είναι συμβουλή της ΕΚΤ-Γερμαναράδων που έχει πέσει στο τραπέζι στους Αμερικάνους για να σκεφτούν και να σωθούν. έστω και βραχυχρόνια . γιατί αν δεν εφαρμόσουν τον 1ο και σωστό τρόπο , το πρόβλημα θα επανέλθει. Σας αφήνω να σκεφτείτε ποιός είναι ο 3ος και μεσαίος τρόπος. θα το καταλάβουν οι γνώστες από τα ψιλά γράμματα .είναι κάτι απλό αλλά και σατανικό ταυτόχρονα. και τότε αφήνετε 1 βδομάδα καιρό και μετά ορμάτε για αγορές. Ξέρω τί σας λέω. δεν παίζουμε τώρα . (και όχι δεν θα έχουμε Μαύρη Δευτέρα αυτή τη Δευτέρα)

Δολ. Μακροχρόνια ΠΑΝΤΑ πτωτικό . σε 2 δεκαετίες .1 ευρώ = 5 δολάρια. Βραχυχρόνια ίσως το πομπάρουν λίγο
Πετρέλαιο, Μακροχρόνια ΠΑΝΤΑ ανοδικό. Βραχυχρόνια ίσως πέσει στα 90 δολάρια και πιο κάτω.
Χρυσός. Μακροχρόνια ΠΑΝΤΑ ανοδικός. ίσως και βραχυχρόνια ακόμα λίγη άνοδος. και μετά βραχυχρόνια πτώση
Ευρώ. Μακροχρόνια ΠΑΝΤΑ ανοδικό. Γερμανία κάνει κουμάντο πια σε ΟΛΗ την Ευρώπη εφαρμόζοντας το απίστευτο σχέδιο να τυλίξει την ευρώπη και την οικονομία της στα δίχτυα της με το σβήσιμο κάθε είδους βιομηχανίας πλην Γερμανικής. και αν δεν έχεις βιομηχανία , τί είσαι ? ΠΛΗΡΩΣ εξαρτημένος από Γερμανούς και σερβιτόρος τους εις το διηνεκές. τελικά οι Γερμανοί μήπως κέρδισαν ?

ETE by Sparta

13/3/08

Σήμερα είπατε τίποτα ?? Ή με την πτώση στην Τουρκία των ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ μετοχών ?? ή με την ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ της τουρκικής λίρας ??

ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΛΕΓΑ. Α-Κ-Ρ-Ι-Β-Ω-Σ . και για κέρδη των τραπεζών στην Τουρκία και για μια υποτίμηση της τουρκικής λίρας (αναπόφευκτη λόγω εμπορικών ελλειμμάτων ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ . χώρα με εμπορικά ελλείμματα πάντα υποτιμάται το νόμισμά της , ασχετα τί σας λένε οι οικονομολόγοι της νέας τάχα οικονομίας).

<<Με απώλειες της τάξης του 3% περίπου διαπραγματεύεται αυτή την ώρα το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, με τον τραπεζικό κλάδο να βρίσκεται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων από επενδυτικά κεφάλαια του εξωτερικού>>

και <<Σήμερα η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας πιέζεται σημαντικά, συν τοις άλλοις και γιατί υπάρχουν αθρόες πωλήσεις χτο χρηματιστήριο της Τουρκίας ενώ ταυτόχρονα διολισθαίνει η τουρκική λίρα έναντι του ευρώ. Ενα ευρώ ισοδυναμεί με 1,93 τουρκικές λίρες. Η Εθνική Τράπεζα λόγω της Finansbank δέχεται πιέσεις.>>

24/3/08
ο Σπάρτης έβλεπε ότι η ΕΤΕ είναι ΣΑΠΑΚΙ και έπρεπε να φάει ξύλο από τα 47 ευρώ ? πώς το ήξερα ο Σατανάς και με ακρίβεια μέρας ? πόσο κάτω ? θα δείτε . ΠΙΟ πολύ από όσο νομίζετε αν δεν τελειώσει η κρίση σύντομα. ΠΟΛΥ πιο πολύ από όσο νομίζετε. θα κλάψουν μανούλες σε 2 μήνες αν δεν τελειώσει η κρίση. όσοι έχουν ΕΤΕ θα μείνουν με το πουλ ...ε τις μετοχές στο χέρι για ΧΡΟΝΙΑ

Τέλος τριμήνου έρχεται. 4 συνεδριάσεις μένουν μόνο λόγω αργιών. Το έπιασες το υποννοούμενο , έτσι μάγκα ? π.χ. αύριο στην ΕΤΕ θα δεις γιατί ως δια μαγείας τα <<υπερκέρδη>> που σας ΤΣΑΜΠΟΥΝΑΝ είναι στην πραγματικότητα ΑΕΡΑΣ κοπανιστός . εγώ με ένα τρικ σας τα ρίχνω στο ένα τρίτο. Για πλάκα.Με ένα κλακ και εξαφανίζονται τα <<κέρδη>> και οι μαριδαίοι που αγοράζουν ΕΤΕ από τα 47 και όλο κάνουν μουαγέν μετά θα κάνουν μουαγέν στα ...(αύριο η τιμή στόχος. έτσι για σασπένς)

Εθνική . Ευκαιρία ή το ΣΑΠΑΚΙ του ΑΙΩΝΑ ? ή αλλιώς πώς 3-4 γατόνια μυριστήκαν την κατακόρυφη πτώση της ΕΤΕ που θα έχει ΚΑΙ άλλο.η κρίση που άρχισε τον Αύγουστο διεθνώς ήταν αναμενόμενη από τον Σπάρτη.
Το πομπάρισμα με χαρτιά από τις ΗΠΑ κάπου θα τελειώνε. Οι Γερμαναράδες δεν νικιούνται σε αυτά ,δηλ νομίσματα και βιομηχανία. Είναι σαν να βάζεις τον Σημίτη να τα βάλει με τον Καρέλιν. Θα τον σφάξει στο γόνατο τον καυμένο τον Σημιτάκο ο Ρώσος γίγαντας. από εκεί και πέρα , ΑΦΟΥ κατανοούσε κανείς τί ερχόταν , έπρεπε να ΜΥΡΙΣΤΕΙ τί και πώς θα πέφτει με τη ΣΕΙΡΑ. αυτό είναι λίγο δύσκολο και θέλει 1) τέλεια γνώση Χαα , 2) γνώση ψυχολογίας μαρίδας αλλά το βασικότερο γνώση ψυχολογίας ΞΕΝΟΥ θεσμικού (αν ήμουν εγώ αυτός , πώς θα ξεφόρτωνα π.χ. Ευρωβ ή ΕΤΕ ? να μπαίνεις στο μυαλό τους) και 3 ) εμπειρία δεκαετιών στις αγορές για να γυαλίζει το μάτι σου.
Πιάσαμε άνετα και με τη σειρά Εύπρο (όπου την ξεφτιλίσαμε και αν επέμεναν οι πιτσιρικάδες θα την στέλναμε στα 5 ευρώ να βάλουν μυαλό) , Ευρωβ , Πειραιώς , ΕΤΕ (νο1 πρόβλεψη) , ΑΤΕ , ΔΕΗ , ΕΤΕ (νο2 πρόβλεψη) κτλ. με άλλα λόγια ο Σπάρτης ΜΟΙΡΑΣΕ χρήμα.
Πάρτε να έχετε. και τελευταία στον ΟΤΕ όπου σώσαμε τους ΑΘΩΟΥΣ που θα αγόραζαν στο + 20 % της Δευτέρας και στα 22 ευρώ. και ο Σπάρτης είπε. <<Από 18,5 και κάτω και βλέπουμε>> . και τσίμπησε και το στοιχηματάκι τα 5 τουβλάκια.

Τώρα ΕΤΕ. (προσοχή με ΟΤΕ . όπως ΠΡΩΤΟΣ έδειξα το p/e του και εδώ είναι στο 23 ! ακόμα και στα 17 ευρώ είναι ΣΑΠΑΚΙ ! Προσοχή μεγάλη τις τελευταίες 4 μέρες του τριμήνου)Τί είδε ο Σπάρτης και το σφύριξε σε κασερωτούς και κονομούσαμε ΑΝΕΤΑ στην ΕΤΕ ? το ξέραμε εμείς και οι ξένοι μάλλον που είχαν ΧΕΣΤΕΙ πάνω τους πώς να ξεφορτώσουν ΕΤΕ το διαμάντι στα κιρίζια. Όταν οι άλλοι σας έλεγαν για Τουρκίες , για ΕΤΕ δεν έχει προβλήματα , εμείς γελούσαμε και κονομούσαμε άνετα . ΟΛΟΙ οι παπαγάλοι δημοσιογράφοι έλεγαν ΕΥΚΑΙΡΙΑ η ΕΤΕ στα 47 ευρώ , στα 45 , στα 42 , στα 40 αγοράστε , στα 38 , στα 35 , στα 33 κτλ. ο Σπάρτης έλεγε ΠΟΥΛΗΣΤΕ. γιατί ? τί έβλεπε ο Σπάρτης

Πάρτε π.χ. τα ετήσια 2007. Βγάζει λέει 1,625 δις ευρώ καθαρά κέρδη. ΑΜ ΔΕ.
στοιχείο νο1 .
συντελεστής φορολογίας . Βγαίνει ούτε στο 13,5 % . Πώς είναι δυνατόν ακόμα και αν εκτός Ελλάδας φορολογείται με 10 % (λέμε τώρα ) , θα έπρεπε να είναι στο 17 % περίπου. Δικαιολογείται ΚΙΡΙΖΙΑ γιατί το 50 % των κερδών είναι χρηματοοικονομικά , πώλησ συμμετοχών και αποτιμήσεις , δηλ ΑΕΡΑΣ κοπανιστός. και αυτά δεν φορολογούνται ή φορολογούνται με σχεδόν μηδενικό συντελεστή. άρα αφήνουμε τα μετά φόρων και βλέπουμε τα προ φόρων. 1,9 δις ευρω. Πάμε τώρα να παίξουμε μπάλα.
Στοιχείο 2.
Βλέπουμε στα αποτελέσματα 479,9 εκ ευρώ αποτελέσματα τίτλων κτλ. από 141,2 εκ ευρώ πέρσι. Εκεί μέσα είναι 108 εκ ευρώ κέρδος από ΑΓΕΤ και από αποτιμήσεις στην εύλογη αξία άλλα 241 εκ ευρώ και άλλα 131 εκ ευρώ από πωλήσεις. Πέρσι ήταν 141,2 εκ ευρώ (και πέρσι είχε έκτακτα). Το 2008 με πτωτικές τις αγορές όχι μόνο δεν θα έχει αντίστοιχα κέρδη , αλλά ίσως έχει και ζημιές. δηλ 480 εκ ευρώ ΚΑΠΝΟΣ. αέρας θα γίνουν κοπανιστός. και αντίο ζωή. ( αν και το πιθανότερο είναι να γίνουν ζημίες. θυμηθείτε 2000-2002 τί ζημίες έγραφαν . ΞΥΠΝΑΤΕ)
Στοιχείο 3.
Καθαρά έσοδα από προμήθειες. Είναι από καινούρια δάνεια που δίνει , από προμήθειες των Αχεπευ της (Εθνική και Π+Κ ) κτλ. αυτά αυξήθηκαν κατά 200 εκ ευρώ. με την πτώση στο ΧΑΑ και τους χαμηλούς τζίρους και την επιβράδυνση στην Ελλάδα στα δάνεια , θα πέσουν όσο το 2006. δηλ άλλα 200 εκ ευρώ καπνός. ΑΕΡΑΣ .ήδη 680 εκ ευρώ κέρδη έγιναν ΚΑΠΝΟΣ. πάμε παρακάτω.
Στοιχείο 4.
Στα έσοδα από τόκους έχει και έσοδα από χρεόγραφα ή επενδυτικά προιόντα , κυρίως ομόλογα. τα οποία ήταν αρκετά τοκοφόρα (λόγω πιθανόν και καλής πορείας τουρκικής λίρας πέρσι) . Φέτος όμως τί γίνεται ? ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι καλά καταλάβατε. ΠΑΠΑΛΑ η δουλειά. αντίο από 200 ως 300 εκ ευρώ και από εδώ.

Σύνολο 880 ως 980 εκ ευρώ ΑΕΡΑΣ έγιναν . ΤΙΠΟΤΑ

και με προυπόθεση να μην έχουν υποαξίες στα χαρτοφυλάκια φέτος. Που θα έχουν . άρα τα - 1 δις ευρώ κέρδη μπορεί και να γίνουν και -1,2 δις ευρώ. είχε προ φόρων 1,9 δις ευρώ. βγάλτε το 1 , μένει 0,9 δις ευρώ . βάλτε και φορολογία 20 % περίπου , μένει 720 εκ ευρώ ή 1,51 ε/μτχ.Τρέχων p/e στο 20,5 ! και στα 47 ευρώ στο 31 ! εκεί αγοράζατε την <<φτηνή>> ΕΤΕ. p/e στα 31,8 ευρώ στο 20,5 ! όταν ΟΛΕΣ οι διεθνείς τράπεζες έχουν από 8 και κάτω ! Είπατε τίποτα ? είπατε τίποτα ? είπατε τίποτα ?έχει και άλλα. Καθήστε καλά και πάρτε τα ηρεμιστικά σας. Στοιχείο 5. Παλιά η ΕΤΕ φημιζόταν για την καταθετική της άνεση. Από τότε που πήρε την ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ απάτη όλων των εποχών , την Finansbank , αιμορραγεί. οι έλληνες παππούδες χρηματοδοτούν εμπόρους ναρκωτικών στο Ντιγιάρμπαρκιρ (γιατί μόνο τέτοιοι δανείζονται από την <<ελληνική>> τράπεζα) . Κασέρι κανείς δεν δίνει σε ελληνική τράπεζα , άρα ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ να χρηματοδοτεί η ΕΤΕ Ελλάδος το σαπάκι την Finansbank. Ο λόγος καταθέσεων προς δάνεια από 80 % πέρσι έγινε 90 % φέτος και όλο και χειροτερεύει. Για ΠΡΩΤΗ ( αριθμός 1 . 1. πρώτη.) φορά στην ιστορία της , η ΕΤΕ θα γίνει ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ σε καταθέσεις. κάτι σαν Ευρωβ δηλαδή. Απίστευτο και όμως αληθινό !και ξέρετε τί σημαίνει αυτό στην σημερινή κρίση.Είδατε Ευρωβ και Πειρ τί ξύλο έφαγαν επειδή δεν έχουν κασέρι. Και η ΕΤΕ λόγω του σαπακιού εξ Τουρκίας θα καταλήξει εκεί (διαβάστε ΌΛΗ την ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ ανάλυση για Finansbank στο άρθρο πριν καιρό . όπου ΟΣΑ έλεγα , τα λένε τώρα ΟΛΟΙ ). και αυτό για 1η φορά στην ιστορία της ! Είπατε τίποτα ?Στοιχείο 6 και συγκλονιστικό επίσης. Σελ 33 στα αναλυτικά . Πινακάκι κάτω κάτω. Θεέ και Κύριε ! Μπρρρρρρρρρ ! Δείτε αύξηση σε ληξιπρόθεσμες ΜΗ απομειωμένες απαιτήσεις ! από 2,5 δις ευρώ στα 3,77 δις ευρώ ! σε 1 χρόνο ! δηλ φέτος πάει για προβλέψεις άνω των 1,2 δις ευρώ ! είπατε κάτι για <<κέρδη>> ? και δείτε και εξέλιξη στα στεγαστικά τα ληξιπρόθεσμα ή στις επιχειρηματικές ή αλλού ! Κατά διαόλου !

και ακόμα τώρα άρχισε η κρίση στην κτηματαγορά στην Ελλάδα. και η κρίση στις επιχειρήσεις που δανείζονται ακριβά. Τί έχει να γίνει φέτος ! Προσοχή μη απομειωμένες σημαίνει δεν της πέρασε στις προβλέψεις το 2007 . όταν όλες και όλες προβλέψεις το 2007 είχε 330 εκ ευρώ , οι ληξιπρόθεσμες που θα γίνουν μη εισπρακτέες πάνε για 1.200 εκ ευρώ ! και το 2008 μάλλον για 2.000 δις ευρώ . Κέρδη ΕΤΕ ή μήπως ? ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι . Καλά καταλάβατε ! Σας πουλάνε ΧΟΝΤΡΟ παραμύθι.Στοιχείο 7 και γιατί ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ θα κάνει αύξηση κεφαλαίου. σελ 48 το πινακάκι κάτω κάτω. ΘΕΕ ΜΟΥ ! ακόμα να τρομάξετε ? Βασικός δείκτης κεφαλαιακ επάρκειας στο 9,2 % από 12,4 % πέρσι και ο συνολικός στο 10,2 % από 15, 6 % πέρσι. - 5,4 % σε ένα χρόνο η κεφαλ επάρκεια ! αυτό μόνο σε τράπεζες στην Ουγκάντα γίνεται ! σε 1 χρόνο μέσα ! Ακόμα να χεστείτε πάνω σας ? τί άλλο ψάχνετε ? ο λόγος . Μα φυσικά η Finansbank ! το σαπάκι των 800 εκ που αγοράστηκε 3,5 δις και τώρα ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ την ΕΤΕ. Δείκτης κεφαλαιακ επάρκειας - 5,4 % σε ένα χρόνο ! Αυτά ΔΕΝ γίνονται ! εγώ προσωπικά θυμάμαι μόνο μια που έγινε αυτό . Ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι καλά καταλάβατε. Την Northern Rock ! οπότε η ΑΜΚ δεν είναι ούτε για εξαγορές ούτε για τέτοια ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ για μικρά παιδιά .είναι γιατί η ΕΤΕ βουλιάζει λόγω Finansbank που δεν έχει κασέρι και πρέπει η ΕΤΕ να στήνει πωπό για τους Τουρκαλάδες απατεώνες. 3 και άλλα 1,5 δις ευρώ ΑΜΚ θα πάνε στον κουβά. Διαβάστε την ανακοίνωση της ΕΤΕ . οι παμπόνηροι λένε ΤΑΧΑ για εξαγορές , αλλά κάτω κάτω λένε και για ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων ! Αλλά τον Σπάρτη ΔΕΝ τον κοροιδεύουν. Αυτά στα κιρίζια. Έδωσα 7 στοιχεία ΦΩΤΙΑ. και έχω άλλα 29 ( ναι καλά διαβάσατε , 29 ακόμα στοιχεία ) που αποδεικνύουν γιατί ο Σπάρτης ΠΑΝΤΑ θα κερδίζει στις αγορές και ΕΣΕΙΣ όχι.

δεν είναι ούτε τύχη , ούτε inside inform (που το έχει και ένας απλός χρηματιστής των ξένων) , ούτε τίποτα. Είναι όλα μαζί. αλλά και το γεγονός ότι πέρα της πονηριάς,γνώσεων κτλ ο Σπάρτης είναι και πιο έξυπνος από ΟΛΟΥΣ σας. Σας άρεσε η εξήγηση γιατί η ΕΤΕ πέφτει ? Είπατε τίποτα ? είπατε τίποτα ? είπατε τίποτα ? είπατε τίποτα ?1η τιμή στόχος τα 25,3 ευρώ ΑΚΑΤΕΒΑΤΑ. 2η τιμή στόχος (αν δεν ανέβουν οι αγορές διεθνώς όπου οι ξένες τράπεζες έχουν P/e στο 5-6 και η ΕΤΕ στο 20,5 ακόμα και στα 31 ευρώ) τα 19,1 ευρώ και αντίο ζωή. Η πρώτη τιμή-στόχος θα πιαστεί ΑΚΑΤΕΒΑΤΑ , η 2η αναλόγως των ξένων αγορών. και αφήστε τους άλλους να λένε για κύματα Ruffles και Ελλιοτ και πράσινα άλογα.

24.3.08

20.3.08

H κρίση τελείωσε!

Πολύ ενδιαφέρουσα (και) η σημερινή είδηση στις οθόνες του Reuters:
"once in a generation" opportunity to buy bank stocks
I do, in fact, believe that the crisis is over. There will be more negative developments but they will be meaningless
This comment sounds ridiculous given the conviction on the part of most commentators that the worst is yet to come; the extent of the decline is unknown; and that the length of the decline is similarly unclear
The decline in capital markets has created an opportunity for banks to take market share from the brokers
the key event was the insolvency of Bear Stearns Cos Inc. This event sent so much fear through the markets that action was taken to solve the crisis
http://www.reuters.com/article/fundsFundsNews/idUSBNG14754520080320?sp=true

Ο Richard Bove, αναλυτής της Punk Ziegel, στη χθεσινή του ενημέρωση προς τους πελάτες:
Ευκαιρία μιας γενεάς η αγορά τραπεζικών μετοχών
Πιστεύω ότι η κρίση τελείωσε. Τα αρνητικά που θα εμφανιστούν θα είναι άνευ σημασίας
Μπορεί να ακούγεται ηλίθιο δεδομένου ότι οι περισσότεροι σχολιαστές πιστεύουν ότι τα χειρότερα έρχονται, το μέγεθος και το μάκρος της πτώσης είναι άγνωστα
Έχει δημιουργηθεί ευκαιρία για τις τράπεζες να αποκτήσουν μερίδιο αγοράς από τους διαμεσολαβητές
το γεγονός-κλειδί ήταν η πτώχευση της BS, η οποία έστειλε τόσο πολύ φόβο στις αγορές που έγιναν οι ενέργειες για τη λύση της κρίσης.

Εγώ πάντως αυτό που βλέπω είναι μεταβλητότητα.
Οι τιμές των ομολόγων, όπως τις είδαμε εχθές, δεν διαφοροποιήθηκαν ιδιαίτερα, ενώ η τάση στα εμπορεύματα, που φάνηκε τη Δευτέρα, συνεχίζεται ενω και το δολλάριο κέρδισε έστω και το πενιχρό 1%.
Μιας και σήμερα είναι μέρα πριν από αργίες, μπορούμε να περιμένουμε πως θα ξυπνήσουν οι επενδυτές και οι traders ύστερα από μερικές επιπλέον μέρες ξεκούραση.
Θα έχουν αρκετό χρόνο να τα σκεφτούν όλα και οι υπόλοιποι - όσοι δεν πλησιάζουν ακόμη - να δούνε τα αποτελέσματα στα ταμπλώ.
Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι η ώρα των μίκρο, αν και τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου θα ήταν καλύτερος οδηγός. Μεταξύ μας, εγχωρίως, και τα αποτελέσματα 2007 να είχαμε, πλήρως και για όλους, θα ήταν επίσης σημαντικό. Βέβαια, πρέπει να υπάρχει και θέληση για έρευνα. Σε μερικούς πάντως "ισολογισμούς" είδα να φυλάνε κέρδη...

Ταλαιπωρία σήμερα στις τράπεζες (εκτός ΤΤ), και ίσως και στις βιομηχανίες - εάν συνεχιστεί η εξαέρωση των εμπορευμάτων.
Και μερικά ξεσαλώματα - ως συνήθως σε ότι δεν πιάνει το χιλιάρικο, αν και αυτά δεν έχουν τιμή...

19.3.08

Στο "κράτος" πάλι...


Άλλα είχα στο μυαλό μου να σημειώσω, ας δούμε κάτι που είναι διαφορετικό και συνάμα ενδεικτικό.

Την παρακάτω είδηση του "γνωστού" Reuters είχαν όλοι στα computers τους σήμερα:
U.S. 3M bill yield posts fresh 50-plus year lows
Η απόδοση του τρίμηνου (αμερικάνικου-κρατικού) ομολόγου σε χαμηλά 50 ετών
Και δεν στέκομαι στο κλισέ, ότι "πούλησαν μετοχές και τα εμπορεύματα και έβαλαν τα λεφτά στα (always "ultra-safe") ομόλογα", αν και αυτό έγινε αφού η απόδοση έπεσε 29 μονάδες βάσης από την Τρίτη... Όλοι τρέχουν να αγοράσουν... Κι ας πάρουν ψίχουλα...

"It is the absolute flight to safety, People are just scared that non-government debt is risky"
"Είναι το απόλυτα ασφαλές καταφύγιο, απλά φοβούνται ότι το μη-κρατικό χρέος είναι ριψοκίνδυνο"
λέει κάποιος οικονομολόγος, εκεί στο Reuters...

Χαμηλά πενήντα ετών... (1947, ακριβώς μετά τον Β'ΠΠ - δεν έχω διαβάσει στατιστική που να πήγε τόσο πίσω...)
Απόδοση τριών μηνών χωρίς κίνδυνο 0.56%...
Τι;;;

[το χθεσινό ράλλυ πουλήθηκε σε ποσοστό 65%]

Χειρότερα των εκτιμήσεων τα στοιχεία για πληθωρισμό παραγωγού

Στα μάκρο της ημέρας, χειρότερα των εκτιμήσεων αποδείχθηκαν τα στοιχεία για το δομικό δείκτη τιμών παραγωγού στις ΗΠΑ, αν και ο ευρύτερος δείκτης κινήθηκε ανάλογα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ξένα πρακτορεία, ο δείκτης τιμών παραγωγού εμφάνισε άνοδο 0,3% το Φεβρουάριο, κινούμενος ανάλογα με τις μέσες προβλέψεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε σχετική δημοσκόπηση του Dow Jones Newswires.
Ωστόσο, ο δομικός δείκτης τιμών παραγωγού -όπου δεν προσμετρώνται τρόφιμα και ενέργεια- εμφάνισε τη μεγαλύτερη αύξηση που έχει καταγραφεί από το Νοέμβριο του 2006. Συγκεκριμένα, σημείωσε αύξηση 0,5%, με την αγορά να αναμένει αύξηση κατά 0,2%.Σε ό,τι αφορά την αμερικανική στεγαστική αγορά, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα από το υπουργείο Εμπορίου έδειξαν και νέα επιδείνωση των συνθηκών τον μήνα Φεβρουάριο, Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, ο αριθμός των ενάρξεων νέων κατοικιών σημείωσε και νέα πτώση 0,6% στις 1,065 εκατ. κατοικίες (στοιχεία προσαρμοσμένα στις εποχικές κυμάνσεις). Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα ήταν χειρότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών που ανέμεναν πτώση κατά 0,2% των ενάρξεων νέων κατοικιών.Ο αριθμός των αδειών ανέγερσης κατοικιών μειώθηκε κατά 7,8% τον Φεβρουάριο στις 978.000 (ετήσιος ρυθμός με στοιχεία προσαρμοσμένα στις εποχικές κυμάνσεις), στα χαμηλότερα επίπεδα από το φθινόπωρο του 1991. Πρόκειται για την μεγαλύτερη μηνιαία πτώση τα τελευταία 13 χρόνια.
http://www.capital.gr/wall.asp?Details=470305

Αβαξ: Ανοδο 34,2% στα κέρδη "βλέπει" η Proton

Άνοδο της τάξης του 34,2% εκτιμά η Proton ότι θα εμφανίζουν τα καθαρά κέρδη της J&P Άβαξ στην χρήση του 2007, διαμορφούμενα στα 26,2 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών αναμένεται να διαμορφωθεί στα 683,5 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 89,7%, με ενίσχυση των EBITDA κατά 57,9% στα 35,8 εκατ. ευρώ. Η χρηματιστηριακή εκτιμά επίσης πως η J&P Αβαξ θα προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,13 ευρώ ανά μετοχή για την χρήση του 2007. Σύμφωνα με την Proton, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της J&P Άβαξ ανέρχεται στα 2,8 δισ. ευρώ, τα 0,6 δισ. ευρώ εκ των οποίων προέρχονται από την Αθηνά.
http://www.euro2day.gr/news/market/123/articles/298479/Article.aspx

Στο 2,25% "έκοψε" τα επιτόκια η Fed

Σε μείωση των επιτοκίων (fed funds) κατά 75 μονάδες βάσης στο 2,25% προχώρησε η Νομισματική Επιτροπή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FOMC). Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 8 υπέρ και 2 κατά. Σε σχετική της ανακοίνωση η FOMC επισημαίνει ότι "τα τελευταία στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι προοπτικές της οικονομικής δραστηριότητας έχουν περαιτέρω αποδυναμωθεί. Η ανάπτυξη των καταναλωτικών δαπανών έχει επιβραδυνθεί, ενώ οι αγορές εργασίας δείχνουν σημάδια αδυναμίας. Οι πιστωτικές αγορές παραμένουν υπό σημαντική πίεση, ενώ η επιδείνωση των συνθηκών στις πιστωτικές αγορές και η περαιτέρω συρρίκνωση της στεγαστικής αγοράς αναμένεται να επιβαρύνουν την οικονομική ανάπτυξη στα επόμενα τρίμηνα".Σε ό,τι αφορά τις πληθωριστικές πιέσεις, η Fed αναγνωρίζει ότι έχουν ενισχυθεί το τελευταίο διάστημα, ωστόσο επισημαίνει ότι αναμένει υποχώρηση των πιέσεων στα επόμενα τρίμηνα. Ωστόσο υπογραμμίζει ότι "η αβεβαιότητα σχετικά με τις πληθωριστικές προοπτικές έχει αυξηθεί" και ότι "θα είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των εξελίξεων στο ΄μέτωπο΄ του πληθωρισμού με μεγάλη προσοχή"."Η σημερινή απόφαση, καθώς και προηγούμενες πρωτοβουλίες συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητας στις αγορές, αναμένεται να ενισχύσουν την ανάπτυξη και να καταπολεμήσουν τους κινδύνους στην οικονομική δραστηριότητα. Ωστόσο, παραμένουν οι κίνδυνοι καθοδικής απόκλισης για την οικονομία. Η Επιτροπή θα προβεί σε έγκαιρη δράση, εάν κριθεί αναγκαίο, για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και την σταθερότητα των τιμών", αναφέρει στην ανακοίνωση της η Fed.Υπέρ της δράσης στη νομισματική πολιτική της FOMC ψήφισαν οι: πρόεδρος Ben S. Bernanke, αντιπρόεδρος Timothy F. Geithner, Donald L. Kohn, Randall S. Kroszner, Frederic S. Mishkin, Sandra Pianalto, Gary H. Stern και Kevin M. Warsh. Κατά της απόφασης τάχθηκαν οι κ.κ. Richard W. Fisher και Charles I. Plosser.Στο πλαίσιο σχετικής δράσης, το διοικητικό συμβούλιο της Fed ενέκρινε ομόφωνα τη μείωση κατά 75 μονάδων βάσης στο 2,5% στο προεξοφλητικό επιτόκιο. Το αίτημα για τη δράση αυτή υπέβαλλαν τα διοικητικά συμβούλια στις Ομοσπονδιακές Τράπεζες της Βοστόνης, της Νέας Υόρκης και του Σαν Φρανσίσκο.
http://www.capital.gr/news.asp?Details=470245

ΟΠΑΠ

Κέρδη στα 171 εκατ. ευρώ αναμένει η HSBC να εμφανίσει ο ΟΠΑΠ για το τέταρτο τρίμηνο του 2007, έναντι 154,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Εκτίμηση της χρηματιστηριακής είναι πως στο σύνολο του έτους τα καθαρά κέρδη του Οργανισμού θα διαμορφωθούν στα 568,4 εκατ .ευρώ, ενώ τα έσοδα στα 4,96 δισ. ευρώ. Κατά την HSBC οι πωλήσεις του Στοιχήματος θα ανέλθουν σε 619,2 εκατ. ευρώ για το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους, έναντι 548,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2006. Η χρηματιστηριακή θέτει τιμή στόχο τα 32 ευρώ για τη μετοχή του Οργανισμού με σύσταση overweight. O ΟΠΑΠ είναι προγραμματισμένο να ανακοινώσει αποτελέσματα έτους στις 27 Μαρτίου.
http://www.euro2day.gr/news/market/123/articles/298469/Article.aspx

Στα 581,4 εκατ. ευρώ θα ανέλθουν τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ το 2007 καταγράφοντας άνοδο 14% το 2007 εκτιμά η Proton σε έκθεση (18/03) στην οποία διατηρεί την τιμή – στόχο των 29,5 ευρώ και τη σύσταση “neutral”. Οι πωλήσεις του Οργανισμού εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 4,927 δισ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 6,3%. Η μετοχή του ΟΠΑΠ ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου στα 18,8 ευρώ.
http://www.euro2day.gr/news/market/123/articles/298793/Article.aspx

ΗΠΑ: Σε χαμηλό 16 ετών οι ενάρξεις νέων κατοικιών

Στο χαμηλότερο επίπεδο για διάστημα μεγαλύτερο των 16 ετών υποχώρησαν οι ενάρξεις νέων κατοικιών στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, «προσθέτοντας» ένα ακόμη στοιχείο για την άσχημη πορεία της οικονομίας. Η πτώση ήταν της τάξης του 0,6%, με έναρξη κατασκευής 1,065 εκατ. σπιτιών, έναντι 1,071 εκατ. τον Ιανουάριο, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου. Οι άδειες οικοδομών υποχώρησαν ακόμη πιο εντυπωσιακά, κατά 7,8% φθάνοντας στις 980.000, τον ίδιο μήνα.

18.3.08

2Βear


Profit taking ή διαχωρισμός;

Εχθές/σήμερα είχαμε μια διαφοροποίηση:

1. Χθες το αργό άγγιξε τα 111,80 δολ. τα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της διαπραγμάτευσής του το 1983. Σημείωσε άνοδο έως 1,59 δολ., και υποχώρησε έως 6,98 δολ. κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
http://www.naftemporiki.gr/news/static/08/03/18/1489855.htm
2. ΔΙΕΥΡΥΝΕ τις απώλειές του από τα επίπεδα ρεκόρ ο χρυσός, υποχωρώντας κάτω από τα 1.000 δολ. η ουγγιά καθώς κάποιοι επενδυτές πούλησαν το πολύτιμο μέταλλο για να καλύψουν τις απώλειες από τις άλλες αγορές. Πτωτικά κινήθηκε και το ασήμι.
http://www.naftemporiki.gr/news/static/08/03/18/1489856.htm
3. ΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ επιτρεπτό όριο υποχώρησαν χαλκός, ψευδάργυρος και αλουμίνιο στη Σαγκάη μετά τις απώλειες στο London Metal Exchange (LME) καθώς ανησυχία επικρατεί ότι η ύφεση στις ΗΠΑ θα περιορίσει τη ζήτηση για πρώτες ύλες.
http://www.naftemporiki.gr/news/static/08/03/18/1489857.htm

όταν

ΠΤΩΤΙΚΑ για πέμπτη ημέρα έναντι του γιέν και του ευρώ κινήθηκε το δολάριο καθώς εικάζεται ότι η Federal Reserve θα μειώσει τα βασικά επιτόκια δανεισμού τουλάχιστον κατά 1% σήμερα για να περιορίσει τον κίνδυνο της εξασθένησης των τραπεζών.
http://www.naftemporiki.gr/news/static/08/03/18/1489850.htm

17.3.08

Ήρθαν τα μίκρο

Ποιες αποτιμήσεις...

Ο "σοφός παππούς" λέει ότι ΘΑ χυθεί αίμα...
Και εστιάζεται στα συστήματα risk-value...
(καλά! αφού γνωρίζει τι μόχλευση υπάρχει... αλλά και πόσο κερδοσκοπούν οι αγορές! ας μην θυμηθούμε και πάλι την Société Générale...)
[όλο το άρθρο του εγώ-τα-έκανα-όλα-αλλά-το-σύστημα-πρέπει-να-συνεχίσει-Alan Greenspan]

Η κ. Whitney "βλέπει" πτώση 50% για τις τράπεζες
Οι μετοχές χρηματοοικονομικών ομίλων θα υποχωρήσουν ακόμη περισσότερο, με πτώση μεγαλύτερη ακόμη και από το 50% της αξίας τους, βάσει συγκεκριμένων μοντέλων αποτίμησης της λογιστικής αξίας τους
..η εξαγορά της Bear Stearns έναντι μόλις 2 δολαρίων από την JP Morgan Chase θα οδηγήσει σε «ευρεία αρνητική επανεκτίμηση» της πραγματικής αξίας των μετοχών χρηματοοικονομικών ομίλων.
τα δύο δολάρια ανά μετοχή αντιστοιχούν μόλις στο 2% της λογιστικής αξίας της Bear Stearns
(ωραίος ο τίτλος: Bear Stearns: Πουλήθηκε έναντι πινακίου φακής - δεν είναι πρωτόγνωρο βέβαια, ο παλαβός χρηματιστής Νick Leeson είχε καταφέρει να αγοραστεί η τράπεζα της Βασίλισσας της Αγγλίας για ..£1! Μιλάμε για την Barings)

ΔΙΑΦΩΝΩ ΚΑΘΕΤΑ!
Τα μοντέλα αποτιμήσεων λειτουργούν!
Η μόχλευση, η απληστία και η κερδοσκοπία είναι που κάποιες φορές δεν έχουν όρια...
Απόδειξη του πιο πάνω ισχυρισμού είναι η σχετική ευκολία (την τελευταία εβδομάδα μέχρι σήμερα) με την οποία ανέκυψε το νούμερο του 2% της λογιστικής αξίας της BS για την "εξ-αγορά"(*) της από τη JP Morgan Chase.
Θεωρώ ότι τόσο θα αξίζουν πλέον τα RMBS που κατείχε, μαζί με τη μείωση του ενεργητικού της από τις χασούρες από αυτά, τα εκτός-ισολογισμού-fundάκια-στα-νησιά-Keyman, τα "υπόλοιπα προϊόντα που διαχειριζόταν" αλλά και το management της.
(μιλάμε για νούμερα όσο 30 φορές μόχλευση...)

(*) με δώρο ακόμα $30δις από τη FED στη BS, που θα τα πάρει η JP... ωραία εξαγορά... φανταστική!!!
(τα γράφει ακόμα καλύτερα ο Mr.BigPicture - αλλά ας σκεφτούμε και τι σκουπίδια αγοράζουν)

***η Lehman είναι είναι τώρα στο -43% - Το σήμα, και για όποιον άλλον, θα δωθεί όταν υποβαθμιστεί από Fitch ή/και Μoody's.

Νομίζω ότι στα μάκρο όλοι έχουν/είχαν προειδοποιηθεί εγκαίρως.
Η προσαρμογή όμως και των μίκρο φαίνεται ότι μόλις ξεκίνησε..

Κι η FED προσπαθεί με ενέσεις που γίνονται κάθε μέρα και πιο άμεσες...
(μπορεί να αγοράσει και τα δάνεια των πολιτών της στο τέλος...)
Λέτε να μπορέσει να σταματήσει και την κατρακύλα των κατοικιών;
Ή, η (αυριανή) μείωση των επιτοκίων θα σώσει την κατάσταση;
[για όποιον θέλει να διαβάσει τις ιδιαιτερότητες της σημερινής κατάστασης/κρίσης]
+ότι τα ταμεία της FED αδειάζουν επικύνδυνα...

Μήπως η ΕΚΤ θα βάλει πλέον το χέρι της;
Κάπου είδα και μια είδηση περί σύσκεψης κεκλεσιμένων των θυρών...
Η συμπεριφορά των ευρωπαϊκών δεικτών είναι επίσης δραματική...

[απαραίτητη στάση για να αδειάσει το κεφάλι: εγχώρια]
«Όχι» στο πλαφόν του 20% στις ΔΕΚΟ, λέει για μία ακόμα φορά η Κομισιόν
Εκλεισε το deal MIG-Deutsche Τelekom για ΟΤΕ
Στα ευρωπαϊκά χωράφια κάποια στιγμή όλα λύνονται...

[ακόμα μία στάση: thrassos]
Τέλος πάντων, συνθηκολογησιν δεν έιδον ακόμη.
Οψόμεθα εις Φιλίππους, να δούμε και τους έξω.

Μην ξεχνάμε τις τιμές δολλαρίου-εμπορευμάτων...
Τα future Δεκεμβρίου 2016 του βαρελιού στο NYMEX ανέβηκαν επίσης τα $100...

M. Whitney: "Βλέπει" πτώση 50% για τις τράπεζες

Υψηλότερα ακόμη και από το 50% μπορούν να υποχωρήσουν οι μετοχές κορυφαίων χρηματοοικονομικών ομίλων εντός του επόμενου διαστήματος, προβλέπει η αναλύτρια της Oppenheimer, κ. Meredith Whitney. «Οι μετοχές χρηματοοικονομικών ομίλων θα υποχωρήσουν ακόμη περισσότερο, με πτώση μεγαλύτερη ακόμη και από το 50% της αξίας τους, βάσει συγκεκριμένων μοντέλων αποτίμησης της λογιστικής αξίας τους», επισημαίνει η κ. Whitney, η αναλύτρια που πριν από μερικούς μήνες «βύθισε» Citigroup και Wall Street, με τις απόψεις που εξέφρασε για τον εν λόγω όμιλο. «Θα βρεθούμε αντιμέτωποι με περαιτέρω απομειώσεις ενεργητικού στο α΄ εξάμηνο του έτους», προειδοποιεί η κ. Whitney, προσθέτοντας ότι «οι επενδυτές, εκ των πραγμάτων, θα ξεκινήσουν να εξετάζουν την πραγματική λογιστική αξία των εταιριών». Η κ. Whitney τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι η εξαγορά της Bear Stearns έναντι μόλις 2 δολαρίων από την JP Morgan Chase θα οδηγήσει σε «ευρεία αρνητική επανεκτίμηση» της πραγματικής αξίας των μετοχών χρηματοοικονομικών ομίλων. Βάσει στοιχείων του πρακτορείου Bloomberg, τα δύο δολάρια ανά μετοχή αντιστοιχούν μόλις στο 2% της λογιστικής αξίας της Bear Stearns όπως αυτή είχε διαμορφωθεί στο δ΄ τρίμηνο 2007. Η μετοχή του ομίλου είχε αγγίξει τον Νοέμβριο τα 84,03 δολάρια.
http://www.euro2day.gr/news/world/125/articles/297255/ArticleNewsWorld.aspx

Εκλεισε το deal MIG-Deutsche Τelekom για ΟΤΕ

Η Marfin Investment Group ανακοίνωσε ότι υπεγράφη συμφωνία με την Deutsche Telekom για την πώληση 98.026.324 μετοχών του ΟΤΕ (ήτοι ποσοστό 19,99%) προς 26 Ευρώ ανά μετοχή. To συνολικό deal ανέρχεται στα 2,5 δισ. ευρώ.Σημειώνεται πως, με βάση την εκτιμώμενη μέση τιμή κτήσης των μετοχών του ΟΤΕ από τη Marfin Investment Group στα 23,9 ευρώ, προκύπτει υπεραξία για τον επενδυτικό όμιλο που ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ. Σε δηλώσεις του, ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Telekom, κ. Rene Obermann, αναφέρει ότι η εταιρία στοχεύει σε περαιτέρω αύξηση του ποσοστού της γερμανικής εταιρίας στον ΟΤΕ, με στόχο την πλήρη ενοποίηση του οργανισμού από το 2009.
Παράλληλα, σημειώνει πως ο ΟΤΕ θα συμβάλλει στα κέρδη ανά μετοχή της από το πρώτο έτος.
«Το πρώτο που θέλουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε έγκριση για την αύξηση του μεριδίου μας πάνω από το 20%» δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής του γερμανικού κολοσσού, Karl-Gerhard Eick, όπως μεταδίδει το Thomson Financial.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Obermann, το ποσοστό της Deutsche Telekom δεν αναμένεται να υπερβεί το 33% για να αποφύγει την υποχρέωση κατάθεσης προσφοράς εξαγοράς του συνόλου της ελληνικής εταιρίας.
http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/296619/Article.aspx

KAI ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΥΧΑΙΑ ΣΥΝΕΒΕΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΙΣΩς ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ

«Όχι» στο πλαφόν του 20% στις ΔΕΚΟ, λέει για μία ακόμα φορά η Κομισιόν
Αρνητική εμφανίζεται η Κομισιόν στην τροπολογία Αλογοσκούφη σχετικά με τις επιθετικές εξαγορές εταιρειών στρατηγικής σημασίας, με την οποία το υπουργείο Οικονομικών περιόρισε ουσιαστικά στο 20% τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών σε επιχειρήσεις όπως ο ΟΤΕ.
Αυτό προκύπτει από απάντηση του επιτρόπου για την Εσωτερική Αγορά Τσαρλς ΜακΚρίβι στον ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δ.Παπαδημούλη. Στην ερώτησή του, ο ευρωβουλευτής αναφερόταν στην τροπολογία και τις δηλώσεις του Γ.Αλογοσκούφη για συνεργασία της Ελλάδας με τους Ευρωπαίους εταίρους προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιθετικές εξαγορές όπως επίσης και στις δηλώσεις της καγκελαρίου Μέρκελ για κυβερνητικό βέτο σε εξαγορές μεριδίων μεγαλύτερων του 25% γερμανικών επιχειρήσεων από κρατικά επενδυτικά κεφάλαια ξένων χωρών.
Παράλληλα, καλούσε την Κομισιόν να αναλάβει πρωτοβουλίες για την υιοθέτηση σχετικής νομοθεσίας, που θα προφυλάσσει κρατικές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από επιθετικές εξαγορές καθώς και να συναινέσει στην υιοθέτηση εθνικών μέτρων, ελλείψει κοινοτικής νομοθεσίας. Στην απάντησή του ο κ. ΜακΚρίβι, χωρίς να αναφερεθεί ονομαστικά στον ΟΤΕ ούτε στις πιέσεις της Γερμανίας, εκφράζει την αντίθεση της Κομισιόν σε αυτά τα σχέδια: «Οι συζητήσεις σχετικά με τις ξένες επενδύσεις στις επιχειρήσεις «στρατηγικής» σημασίας έχουν αυξηθεί όχι μόνο σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά και διεθνώς. Η συνθήκη ΕΚ και η νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρ.Κοινοτήτων ορίζουν τις περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν μέτρα συμβατά με τη νομοθεσία της ΕΕ».
»Ωστόσο, κατά καιρούς, λαμβάνονται μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των λεγόμενων «εθνικών πρωταθλητών» από επενδύσεις προερχόμενες τόσο από πηγές της ΕΕ όσο και από πηγές εκτός ΕΕ. Αυτό είναι ουσιαστικά ασυμβίβαστο με τις διατάξεις της συνθήκης ΕΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και το δικαίωμα εγκατάστασης».
»Εάν αποδειχθούν βάσιμες οι σχετικές θεμιτές ανησυχίες, τα κράτη μέλη έχουν τις εξουσίες να περιορίσουν τις μετακινήσεις των κεφαλαίων και την εγκατάσταση σε αιτιολογημένες περιπτώσεις με κατάλληλα και αναλογικά μέσα για να αντιμετωπίσουν μια αποδεδειγμένη απειλή».
»Εάν τα εθνικά μέτρα υπερβαίνουν τα όρια που θέτει η συνθήκη ΕΚ, η Επιτροπή δεν μπορεί να συναινέσει στη θέσπιση και την εφαρμογή τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις? έχει καθήκον να λάβει μέτρα προκειμένου τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τους κανόνες τους ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.»
Από τον «γενικό κανόνα» ο κ .ΜακΚρίβι εξαιρεί τον τομέα της ενέργειας, ωστόσο τονίζει ότι «για άλλους τομείς, η Επιτροπή δεν έχει πειστεί προς το παρόν ότι απαιτείται νέα κοινοτική νομοθεσία για να αντιμετωπιστούν τυχόν διαβλεπόμενες απειλές που ενδεχομένως υπάρχουν, και οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν κατάλληλα στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας».Καταλήγωντας, αναφέρθηκε και στην συζήτηση που διεξάγεται στο πλαίσιο του Εαρινού Συμβουλίου της ΕΕ γύρω από τις επιθετικές εξαγορές κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων τρίτων χωρών:«Η Επιτροπή κρίνει ότι είναι σκόπιμο να αναπτυχθεί μια κοινή προσέγγιση εντός της ΕΕ όσον αφορά τις δραστηριότητες των κρατικών επενδυτικών ταμείων (ΚΕΤ). Η Επιτροπή θεωρεί ότι ενδεχομένως απαιτούνται κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για να ενισχυθεί η διαφάνεια και η διακυβέρνηση των ΚΕΤ. Ως προς το θέμα αυτό, το ΔΝΤ και ο ΟΟΣΑ μελετούν τη δυνατότητα σύνταξης κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τη διαφάνεια ή ενός κώδικα δεοντολογίας για τα ΚΕΤ και τις χώρες υποδοχής».
»Επίσης, στο Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο της 9ης Νοεμβρίου 2007, η Επιτροπή είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις για τα ζητήματα αυτά με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και συμφώνησε με αυτήν σχετικά με τη χρησιμότητα της ανάπτυξης των κανόνων αυτών σε διεθνές επίπεδο».
Αναφερόμενος στο ζήτημα, ο κ .Παπαδημούλης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Φιλελεύθερης κοπής απάντηση του γνωστού κ. ΜακΚρίβι για τον ΟΤΕ, έρχεται ως κερασάκι την ώρα που ο ΟΤΕ ιδιωτικοποιείται πλήρως από το παράθυρο. Η απόκτηση του 20% σχεδόν του ΟΤΕ από την Deutsche Telekom με ενδιάμεσους την MIG των εμίρηδων του Ντουμπάι, αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία και προϊόν προφανούς τριγωνικής παρασκηνιακής συνεννόησης και με την κυβέρνηση της ΝΔ που φέρει ακέραια την ευθύνη».

Bear Stearns: Πουλήθηκε έναντι πινακίου φακής

Στα «χέρια» της JP Morgan Chase περνάει πλέον η Bear Stearns.
Η JP Morgan Chase συμφώνησε την Κυριακή να εξαγοράσει την Bear Stearns προς 236 εκατ. δολάρια σε μετοχές, σε μια συμφωνία που βάζει τέλος στην 85χρονη ανεξάρτητη πορεία της τράπεζας και τονίζει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες σε περιόδους κρίσης.
Αξιοσημείωτο είναι ότι με τη συμφωνία αυτή η Bear Stearns αποτιμάται στα… 2 δολάρια ανά μετοχή (!), έναντι των 169 δολαρίων όπου είχε διαμορφωθεί η μετοχή της τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους και των 30 δολαρίων που είχε αγγίξει η τιμή της μετοχής της την Παρασκευή.
Όπως αναφέρουν οι "FT", η συμφωνία αυτή έχει τη στήριξη της Fed και του αμερικανικού υπουργείου Οικονομίας, ενώ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της JP Morgan, πέραν των δανείων που χορηγήθηκαν στην Bear Stearns την Παρασκευή, η Fed συμφώνησε να χρηματοδοτήσει assets της τράπεζας με λιγότερη ρευστότητα αξίας έως και 30 δισ. δολαρίων.
Η Bear Stearns ιδρύθηκε το 1923, κατόρθωσε να ξεπεράσει τη «Μεγάλη Ύφεση» και προχώρησε στη δημόσια εγγραφή της το 1985, υπό την ηγεσία του κ. Alan "Ace" Greenberg.
http://www.euro2day.gr/news/world/125/articles/296921/ArticleNewsWorld.aspx

«Θα χυθεί πολύ αίμα», προβλέπει ο Alan Greenspan

Θα είναι πολλά τα θύματα της κρίσης που εξελίσσεται στις διεθνείς αγορές, η οποία θα επιφέρει μεγάλης κλίμακας αναδιοργάνωση στις παγκόσμιες τραπεζικές ρυθμίσεις, στους κώδικες και στη διαχείριση κινδύνου, δήλωσε ο πρώην διοικητής της Federal Reserve, κ. Alan Greenspan.
Σε άρθρο του στους «Financial Times», ο πρώην τιμονιέρης της Fed δηλώνει ότι ως επί το πλείστον τα μοντέλα αποτίμησης κινδύνων στο χρηματοοικονομικό σύστημα έχουν αποτύχει όχι επειδή ήταν υπερβολικά περίπλοκα, αλλά γιατί «ήταν πολύ απλοϊκά ώστε να καλύψουν την πλήρη γκάμα των παραμέτρων που διοικούν την παγκόσμια οικονομική πραγματικότητα».
Ο κ. Greenspan δηλώνει: «Θα υπάρξουν πολλά θύματα από την κρίση. Τα μεγαλύτερα θα υποστεί το υπάρχον σύστημα αποτίμησης κινδύνου». Τονίζει επίσης ότι η διαχείριση του κινδύνου δεν είναι δυνατόν ποτέ να τελειοποιηθεί. Ο ίδιος υπογραμμίζει πως ελπίζει ότι το πνεύμα «αυτορύθμισης» των χρηματοοικονομικών αγορών δεν θα είναι ένα από τα θύματα της χειρότερης οικονομικής κρίσης που βιώνουν οι ΗΠΑ μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
http://www.euro2day.gr/news/world/125/articles/297178/ArticleNewsWorld.aspx

Ποιος θα ακολουθήσει; (flashnote)

Μην αναρωτιέστε!
Αυτό είναι πλέον το ερώτημα... Ο φόβος δεν έχει εκλείψει...

Like so much else in the hedge fund industry, data is sparse. But it is well known that Goldman Sachs and Morgan Stanley are the largest prime brokers, followed by a second tier of UBS, Citigroup, Deutsche and Merrill Lynch. Bear had once been in that second tier, working with 10,000 funds, with $1,900bn in assets.
Aν και τα στοιχεία είναι "δύσκολα"... Είναι γνωστό ότι οι μεγαλύτεροι brokers είναι οι Goldman Sachs and Morgan Stanley, και ακολουθούν UBS, Citigroup, Deutsche and Merrill Lynch, όπου συμπεριλαμβανόταν και η Βear Stearns...
http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2008/03/17/ccbear117.xml

Lehman η επόμενη;

Και βέβαια υπάρχουν και διάφοροι ευρωπαϊοι...

Κι είχαμε και μια μειωσούλα ακόμα μέσα στο ΣΚ...
Και περιμένουμε και αύριο...
Πάντως ο δείκτης ($) δε λέει να ανασάνει...

Πλησιάζουμε...

16.3.08

Είμαι κι εγώ Κεϋνσιανιστής!

Μπορεί να είναι μόδα, μπορεί να είναι ανάγκη, πλέον ο Keynes φαίνεται ότι κερδίζει και πάλι τις καρδιές των οικονομολόγων - και έναντι του Hayek.
(τι ειρωνεία... να γυρνάμε μόνιμα σε πράγματα που έχουν ειπωθεί 70 χρόνια πριν για να λύσουμε τα ..τωρινά προβλήματα... αλλά αυτά γίνονται όταν η απληστία μας για κέρδος μας κυριεύει...)

Δεν θέλω να γράψω πολλά, τα επισήμανα όταν οι περισσότεροι ειδικοί ακόμα δεν έβλεπαν το τέρας να έρχεται...

Η σημερινή αφορμή προέρχεται από τις "έγκυρες πένες" του Economist, όπως η Καθημερινή τον αναδημοσιεύει.
Η έντυπη έκδοση βέβαια είναι ακόμα πιο δραματική καθώς περιλαμβάνει και το αντίπαλο δέος: Milton Friedman (1912-2006), o oποίος υποστήριζε - και εισακουγόταν - ότι η δημοσιονομική πολιτική δεν μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά τη ζήτηση και ότι αυτό μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς με βασικούς ρυθμιστές τα επιτόκια και τη συναλλαγματική ισοτιμία (νομισματική πολιτική).

Πολύ τυχερός ο Friedman που δεν ζει, να μας αναπτύξει τις απόψεις του, όταν το επιτόκιο στην Αμερικη είναι πλέον στο 3% - κι ενώ είμαστε μάλλον προς τις αρχές εμφάνισης τους προβλήματος, άντε στη μέση - ενώ οι βασικές ισοτιμίες ήδη βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ - αρνητικά εννοείται.
Ίσως, δεν ήθελε να δει πως θα εξελιχθούν οι πολιτικές που υποστήριξε, κέρδισε Νόμπελ απ' αυτές, κι έβαλε όλη το σύμπαν να ακολουθεί...
(αν θέλετε να διαβάσετε τι είχε τελευταία στο μυαλό του, π.χ. για το ασφαλιστικό, διαβάστε ή δείτε την τελευταία του συνέντευξη: "ας δώσουμε σε κάθε ασφαλισμένο ένα ομόλογο που η αξία του να ισούται με ότι έχει πληρώσει μέχρι τώρα και μετά ας κλείσουμε το σύστημα..."
από μια συνέντευξη που παραχώρησε στον πρόεδρο της FED-Dallas (τυχαίο;) στις 19/10/2005 αλλά έγινε γνωστή μόνο μετά τον θάνατό του (επίσης, τυχαίο;). Τι άλλο θα έλεγε ο στόμας του...)

Και πραγματικά τα προβλήματα έκαναν αισθητή την παρουσίας τους μόνο μετά από το τέλος του (Νοέμβριος 2006), τότε που η "φοβισμένη ευφορία" ακόμα δεν μπορούσε να διαβάσει τους δείκτες που σήμερα όποτε ανακοινώνονται ωθούν τις τιμές και την ψυχολογία ακόμα πιο χαμηλά.

Ας ρίξετε μια ματιά στις εγχώριες μεταφράσεις του Economist και των New York Times, όπως τις μετέφερε η Καθημερινή εντός της ενότητας: Επιστροφή της διεθνούς οικονομίας στον Κέινς. (δυστυχώς, οι ηλεκτρονικές συνδέσεις περιέχουν λιγότερα από τα εκτυπωμένα στην εφημερίδα - μερικά τα παρέθεσα εδώ)

"'Οταν χρωστάς χίλιες στερλίνες στη τράπεζα, τότε έχεις εσύ το πρόβλημα.
Όταν χρωστάς στη τράπεζα ένα εκατομμύριο στερλίνες, τότε η τράπεζα έχει το πρόβλημα."
Αποδίδεται στον Κέυνς.

Νομίζω είναι κανόνας, όταν η "ελεύθερη αγορά" σηκώσει ψηλά το "αόρατο χέρι", το "κράτος" παρεμβαίνει... Και "πείθεται" κι ο ιδιωτικός τομέας να βάλει το χέρι στη τσέπη...

P.S. o σημερινός τίτλος αποδίδεται στον διαβόητο Richard "Dick" Nixon το 1971.

14.3.08

Βear (Sterns) - flashnote

Μην απορεί κάποιος για τη σημερινή βουτιά στην Αμερική...

Εκτός από το μέγεθος, την εμπλοκή με τα CDOs και τα διάφορα fundάκια της, η BS παραδέχτηκε ότι είχε πρόβλημα...
Μιλάμε για μία από τις πιο "θαυμαστές εταιρείες" της Αμερικής τα προηγούμενα χρόνια...

Αυτό που ανησύχησε, βρίσκεται στο σημερινό "τηλεγράφημα" του Associated Press:
"...is working with JPMorgan Chase to find permanent strategic alternatives to alleviate the liquidity problems, but could not guarantee they would be successful."

Τίποτε δεν εγγυάται ότι θα βρεθεί μόνιμη λύση στα προβλήματα ρευστότητας.
(η εταιρεία μπορεί να ..κλείσει...)

P.S. αν έχετε χρόνο κάντε μόνοι σας τη μετάφραση στο παραπάνω link και κάντε τη σύγκριση με τα ήδη μεταφρασμένα.

13.3.08

Επένδυση-"μαμούθ" σε φωτοβολταϊκα στην Πελοπόννησο

Το 2009 θα είναι σημαντική χρονιά για τη Βιομηχανική Περιοχή της Τρίπολης. Μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα, το εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ της εταιρείας Next Solar, θα έχει ολοκληρωθεί και θα ξεκινά την παραγωγική διαδικασία. Πρόκειται για τεράστιο project, συνολικού ύψους 185 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει ήδη λάβει επιλεξιμότητα για επιδότηση από τον αναπτυξιακό νόμο στο 21% της συνολικής επένδυσης, δηλαδή για 38,1 εκατ. ευρώ.Με το εργοστάσιο, το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται από τις αρχές Φεβρουαρίου (φάση θεμελίωσης) η Ελλάδα και η Αρκαδία, εισέρχονται στο «κλαμπ» των παραγωγών φωτοβολταϊκών, που αποτελεί αγορά με “φρενήρεις” ρυθμούς ανάπτυξης, η οποία κυριαρχείται σήμερα από τέσσερις μεγάλες εταιρείες των ΗΠΑ, της Κίνας, της Ρωσίας και της Ελβετίας.Βασικοί μέτοχοι της εταιρείας είναι το αμερικανικό fund Plainfield Asset Management, που διαχειρίζεται περίπου 5 δισ. δολάρια για επενδύσεις στις ΑΠΕ και άλλους τομείς, μια θυγατρική της εισηγμένης Sciens, στην οποία εκ των βασικών μετόχων είναι η Τράπεζα Πειραιώς (η οποία και χρηματοδοτεί το έργο) και ο επιχειρηματίας Γ. Φακίδης. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται σε 40 εκατ. ευρώ και έχουν ήδη καταβληθεί από τους μετόχους.Το εργοστάσιο αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή του μέσα στο 2009 και θα καταλαμβάνει συνολικό χώρο όσο τρία γήπεδα ποδοσφαίρου, δημιουργώντας περισσότερες από 140 θέσεις εργασίας, κυρίως καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού. Η τεχνολογία που θα χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο εργοστάσιο είναι η πλέον σύγχρονη και ονομάζεται thin film. Πρόκειται για φωτοβολταϊκά πάνελ που στην ουσία δεν χρησιμοποιούν πυρίτιο, έχουν σημαντικά χαμηλότερο κόστος και καλύτερη απόδοση από τα κρυσταλλικά πάνελ σιλικόνης. Ταυτόχρονα, ταιριάζουν σε χώρες με τις κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας, καθώς διατηρούν την υψηλή απόδοση ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες.Η τεχνολογία αιχμής που θα χρησιμοποιεί η μονάδα, είναι του ελβετικού κολοσσού Oerlicon, η γραμμή παραγωγής θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη με ρομποτικούς βραχίονες και χωρίς ανθρώπινη επέμβαση στη φάση κατασκευής του ειδικού εξοπλισμού του πάνελ. Η παραγωγική ικανότητα του εργοστασίου θα είναι 60MWp ετησίως.O αρχικός στόχος της Next Solar είναι οι αγορές της Ισπανίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας, χωρίς να αποκλείεται ανάλογα με την ανάπτυξή της και η εγχώρια αγορά.“Μαγνήτης” για ξένους επενδυτές το ελληνικό περιβάλλον των επιδοτήσεωνΟι άνθρωποι της εταιρείας, κάνουν ιδιαίτερη μνεία στον αναπτυξιακό νόμο και στο ελληνικό περιβάλλον των επιδοτήσεων, που οδήγησε τελικά τους ξένους μετόχους στην επιλογή της Ελλάδας ως χώρας εγκατάστασης της επένδυσης. Η αίτηση για υπαγωγή στον αναπτυξιακό έγινε τον Δεκέμβριο, ενώ η επιλεξιμότητα δόθηκε τον Ιανουάριο, ωστόσο λόγω του μεγέθους της επένδυσης, θα χρειαστεί η επιδότηση να περάσει από τη Βουλή. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ορθή προσέγγιση της τοπικής κοινωνίας από τους ανθρώπους της εταιρείας, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία με το εργαστήριο ΑΠΕ του Πολυτεχνείου της Πάτρας. Από εκεί η Next Solar θα αντλεί τόσο καταρτισμένο προσωπικό που θα στελεχώσει τη μονάδα, όσο και research & development γύρω από την ηλιακή ενέργεια.Άλλες επενδύσεις στην ΠελοπόννησοΕκτός από τη Next Solar, δύο ακόμη μικρότερες επενδύσεις παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ, σχεδιάζονται για την περιοχή της Πάτρας, από θυγατρικές του ομίλου Κοπελούζου. Πρόκειται για την Πυτικομ Α.Ε. και τη Σίλσιο Α.Ε. για τις οποίες έχουν επίσης υποβληθεί επενδυτικά σχέδια υπαγωγής στον αναπτυξιακό ύψους 40 και 20 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
http://www.capital.gr/news.asp?Details=466972