12.2.07

Μαθηματικά

H συνένωση του ομίλου της Ελληνικής Τεχνοδομικής ΤΕΒ με την Παντεχνική μας οδηγούν στα μαθηματικά καθώς προέκυψε ότι η ανταλλαγή των μετοχών της δεύτερης με την πρώτη δεν θα περιλαμβάνει μετρητά αλλά θα γίνει μόνο μέσω των τιμών που διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ.

"Οι μέτοχοι της Παντεχνικής (εκτός των κυρίων μετόχων της) - γιατί αυτοί όχι άραγε;;; - θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους, με εισηγμένες μόνο μετοχές της ΕΛΤΕΒ (όχι μετρητά) με σχέση ανταλλαγής 1 κοινής εισηγμένης μετά ψήφου μετοχής της ΕΛΤΕΒ νέας ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστη προς 2.318574 κοινές εισηγμένες μετά ψήφου μετοχές της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ ονομαστικής αξίας 1,25 Ευρώ".
http://www.euro2day.gr/articles/122573/

Συνεπώς, η σχέση μας είναι 2.318574 μετοχές Χ τιμή ΠΤΕΧ = ΕΛΤΕΧ
Σήμερα, η σχέση έχει premium υπέρ της ΕΛΤΕΧ περίπου 1.8%.

Επίσης, "Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕΒ προτίθεται, υπό την αίρεση επαληθεύσεως από εγνωσμένης πείρας ορκωτούς ελεγκτές του ευλόγου και δικαίου, να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, ως σχέση αξιών μεταξύ της ΕΛΤΕΒ και των υπό αυτής απορροφωμένων δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων της Παντεχνικής, την αριθμητική αναλογία 10:1 και ως σχέση ανταλλαγής μετοχών την αριθμητική αναλογία ανταλλαγής 1 κοινής εισηγμένης μετά ψήφου μετοχής της ΕΛΤΕΒ νέας ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστη προς 2,318574 κοινές εισηγμένες μετά ψήφου μετοχές της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ ονομαστικής αξίας 1,25 Ευρώ".
http://www.capital.gr/news.asp?Details=242265

Αυτό το 10:1 με βάζει λίγο σε σκέψεις...

Πάμε στους ισολογισμούς:

Μέγεθος Ισολογισμού (ενεργητικό ή παθητικό) για το 9μηνο 2006:
ΕΛΤΕΧ 1.357.434
ΠΤΕΧ 326.818 ή 4,15 φορές

Μέγεθος Ισολογισμού (ενεργητικό ή παθητικό) χρήσης 2005:
ΕΛΤΕΧ 1.323.960
ΠΤΕΧ 258.679 ή 5,11 φορές

Από ότι βλέπουμε, το μέγεθος των ισολογισμών και των δύο εταιρειών για το 9μηνο του 2006 έχει περάσει το μέγεθος όλης της χρήσης του 2005!

Επομένως, θέλουμε πληροφόρηση για το που θα κλείσουν τα μεγέθη του 4ου τριμήνου του 2006 και γενικά η χρήση...
Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα...
Πάντως, σε καμία περίπτωση τα μεγέθη των ισολογισμών τέλους χρήσης 2006 και για τις δύο εισηγμένες δεν πρόκειται να δείχνουν αναλογία 10:1!!!

Άκρη δεν μπορούμε να βγάλουμε και από το ότι η συμφωνία προβλέπει να περάσουν στην ΕΛΤΕΧ οι συμμετοχές της ΠΤΕΧ (Αττική Οδός-Γέφυρα) ενώ οι δραστηριότητες κατασκευών στην θυγατρική της, τον ΑΚΤΩΡΑ.

Επιπλέον (από Ναυτεμπορική):
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΙΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΤΕΧ 158.847.328 10,1 1.604.358.013
ΠΤΕΧ 42.091.356 4,28 180.151.004

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση μας δίνει σχέση ανταλλαγής 8.91:1, συνεπώς ή η ΕΛΤΕΧ είναι υποτιμημένη στα τρέχοντα επίπεδα ή η ΠΤΕΧ θα πρέπει να βρεθεί χαμηλότερα περίπου στα €3,81 ή περίπου 10% για να αντιστοιχεί η ανταλλαγή στο 10:1 με την τιμή των €10.1 για την ΕΛΤΕΧ.

1 comment:

Anonymous said...

Nice post.

Είμαι αρκετά άσχετος με το θέμα και τέτοια post είναι εξαιρετικά διαφωτιστικά. (όχι, δεν έχω επενδύσει κάπου) :-)