29.7.07

Για να κλείσουμε...

τα της - επερχόμενης - κρίσης και των συνεπειών του επερχόμενου κλεισίματος της στρόφιγγας της "Αγίας Ρευστότητας"

Σημείωση: ακόμα μια πρόβλεψη που θεωρείται τόσο λογική όσο και σχετικά παρακινδυνευμένη

Ως γνωστόν, εκτός από το yen-carry-trade που είναι η αιχμή του δόρατος της ρευστότητας, οι κεντρικές τράπεζες της ολόκληρης της Ασίας στηρίζουν την ανεξάντλητη χρηματοδότηση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Αμερικής. Το γνωστό εργαλείο προβλέπει της επένδυση σε αμερικανικά ομόλογα ώστε να διατηρείται σταθερό το νόμισμά τους έναντι του δολλαρίου. Να διατηρείται δηλαδή σχετικά σταθερή και πάντοτε ελεγχόμενη η συναλλαγματική ισοτιμία τους ως μοχλός ανάπτυξης και προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων.
Το σκάσιμο μιας τέτοιας φούσκας θα προκαλέσει μια περαιτέρω πτώση του δολλαρίου ίσως και μέχρι 30% ενώ θα στείλει και την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση.

No comments: