29.4.14

μάτια καρδιές όλα

4.75% στο -1.3%
Μυστικό(!) δείπνο Soros
ΕΥΡΩΒ-Αλμούνια / ΕΤΕ-???
Μεσοπρόθεσμο 2014-2018: Τύφλα τα 5ετή ΕΣΣΔ / China
China State Construction Engineering Corporation
ΟΠΑΠ-Νερά-Αεροδρόμια-Λιμάνια-ΔΕΗ
Αυθαίρετα / Μεταβιβάσεις / Πλειστηριασμοί vs Επιμελητήρια / Λαικές: εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ!!!
Stress Tests: Yeahhh! της ΕΒΑ!!! Yeaaaaahhh! Adverse! Like! (Ποταμίσια)
Tube / AirFrance vs Ουκρανία
Συνταγματική Αναθεώρηση / Δημοψηφίσματα / Playmates

Φόροι

Επενδυτικά Ταμεία των €50εκ. - €100εκ.

Carney - Piketty
No comments: