16.8.07

Μια ελληνική είδηση που "θάφτηκε"

Την αναπαράγω ολόκληρη για να μην δημιουργηθούν εντυπώσεις καθώς υπάρχουν και θετικά.

Κέρδη 314 εκατ. για τρεις τράπεζες από τις μετοχές
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 14/8/2007

Το 25,2%, ήτοι 313,7 εκατ. ευρώ από τα 1,243 δισ. ευρώ, των καθαρών κερδών, του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, των τριών μεγαλύτερων ιδιωτικών τραπεζών, Eurobank, Alpha Bank και Πειραιώς, προέρχεται από έσοδα εργασιών συνδεδεμένες με τις εργασίες της κεφαλαιαγοράς.
Έσοδα, τα οποία σχετίζονται άμεσα με την πορεία της Σοφοκλέους και δεν αποτελούν τον βασικό πυρήνα παραγωγής κερδών των πιστωτικών ιδρυμάτων. Μάλιστα, το «βύθισμα» που ταλανίζει τα διεθνή χρηματιστήρια το τελευταίο χρονικό διάστημα, φαίνεται να προβληματίζει τους αναλυτές του τραπεζικού κλάδου, όσον αφορά τις αρνητικές συνέπειες, οι οποίες θα επηρεάσουν τα χρηματοοικονομικά κέρδη των τραπεζών στο εννεάμηνο.

Εκτακτα έσοδα
Ωστόσο, στο εξάμηνο οι ελληνικές τράπεζες παρήγαγαν έσοδα από τις εν λόγω εργασίες ενώ ορισμένες εξ αυτών συνέχισαν να ενισχύουν τα κέρδη τους από τα έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα που προέκυψαν από πωλήσεις συμμετοχών ή θυγατρικών εταιρειών.
Ένα ακόμη ενδιαφέρον ποιοτικό στοιχείο για τις ελληνικές τράπεζες, το οποίο αποτυπώνεται με σαφήνεια στα καθαρά κέρδη του πρώτου εξαμήνου είναι η παραγωγή πραγματικών εσόδων από τις θυγατρικές που διατηρούν στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Φαινόμενο που εκτιμάται ότι θα ενταθεί τα επόμενα έτη.
Στον όμιλο της Eurobank τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις, πλην κερδών από μερίσματα, άγγιξαν - το πρώτο εξάμηνο του 2007 - τα 89,1 εκατ. ευρώ έναντι 56,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2006, καταγράφοντας αύξηση 57%. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 417 εκατ. ευρώ. Στον όμιλο της Alpha Bank τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις διαμορφώθηκαν, το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, σε 40,6 εκατ. ευρώ έναντι 29,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα, σημειώνοντας αύξηση 29,9%.

Καθαρά κέρδη
Τα καθαρά κέρδη του ομίλου έφθασαν τα 454 εκατ. ευρώ. Στο μέτωπο των έκτακτων εσόδων ο όμιλος της Alpha Bank «πέρασε» αθροιστικά στα κέρδη του πρώτου εξαμήνου, αρκετά εκατομμύρια ευρώ από την πώληση της Alpha Ασφαλιστικής.
Στον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις, το α` εξάμηνο, ανήλθαν σε 184 εκατ. ευρώ έναντι 159,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα, αυξημένα κατά 15%. Σημειώνεται ότι το εξάμηνο του 2007 υπήρξε το έσοδο, συνολικού ύψους 159,3 εκατ. ευρώ, από την πώληση της συμμετοχής της Πειραιώς στην Τράπεζα Κύπρου ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2006 είχε περιληφθεί έσοδο ύψους 129,8 εκατ. ευρώ από την τότε πώληση της συμμετοχής στην ING.

No comments: