1.11.07

Καλό Νοέμβριο 2007 (με MiFID)

H έναρξη του νέου μήνα συμπίπτει με την έναρξη εφαρμογής της νέας Οδηγίας περί Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MIFID) - Ν.3606/2007 με τον οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η συγκεκριμένη κοινοτική Οδηγία 2004/39/ΕΚ.
Η Οδηγία φέρνει στο προσκήνιο διάφορα θέματα, τα οποία αναμένεται να επιδράσουν με διάφορους τρόπους στην εγχώρια αγορά. Το δε εύρος είναι τόσο μεγάλο που εκτείνεται από κατάρτιση νέων συμβάσεων των επενδυτών με τις χρηματιστηριακές εταιρείες μέχρι την ρευστότητα της αγοράς. Βέβαια, επειδή "εντό ήνε Γελάντα" να δούμε αυτός ο "νόμος" τι σόϊ έκταση εφαρμογής θα λάβει...

Επιγραμματικά και όχι με σειρά σημαντικότητας "απλώνω" ορισμένες - μόνο - πτυχές της εφαρμογής της Οδηγίας.

- Διαφάνεια: αυτός είναι ο βασικότερος στόχος, ο οποίος μακροπρόθεσμα έχει πολλαπλά οφέλη σε οικονομίες κλίμακας και κυρίως αποφυγής των νομικών προβλημάτων που επιφέρουν αύξηση του κόστους λειτουργίας των οργανισμών.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=4668&subid=2&pubid=330629
- οι ρυθμίσεις της Mifid εναρμονίζουν τον κώδικα δεοντολογίας των ΕΠΕΥ, ώστε να ισχύουν πανευρωπαϊκά οι ίδιοι κανόνες, που είναι μεν απλούστεροι, αλλά ταυτόχρονα και πιο αποτελεσματικοί σε θέματα προστασίας των επενδυτών
http://www.capital.gr/news.asp?Details=371459

- Υπογραφή νέων συμβάσεων: υπογράφοντας νέες συμβάσεις, οι πελάτες των χρηματιστηριακών εταιρειών θα κληθούν να αποδεχθούν τους νέους όρους και τις σχέσεις συνεργασίας (δικαιώματα, υποχρεώσεις, τιμολόγια) με τις ΑΧΕΠΕΥ που κομίζει η οδηγία.
Δύο από τις βασικές αλλαγές που φέρνει η MiFID σε σχέση με το σημερινό καθεστώς που διέπει τις σχέσεις πελατών - χρηματιστηριακών εταιρειών, είναι η κατηγοριοποίηση-φακέλωμα των επενδυτών μέσω της δημιουργίας ξεχωριστού «επενδυτικού προφίλ», και η εισαγωγή της έννοιας της «βέλτιστης εκτέλεσης» στις εντολές αγοράς και πώλησης.
http://www.enet.gr/online/online_text/c=114,id=78605800

- Συναλλαγές εκτός Χρηματιστηρίου: θα μπορούν να πραγματοποιούνται από τη στιγμή που κάποια ΕΠΕΥ παρέχει αυτή την υπηρεσία ή έχει συνάψει συμφωνία διαβίβασης εντολών με άλλη ΕΠΕΥ η οποία έχει αυτή τη δυνατότητα.
http://www.euro2day.gr/articles/142682/

- Συγχωνέυσεις χρηματοοικονομικών εταιρειών: Η εφαρμογή της MiFiD θα οδηγήσει πιθανότατα σε συγχωνεύσεις μεταξύ χρηματιστηριακών εταιρειών (οικονομίες κλίμακας), σε συγχωνεύσεις μεταξύ χρηματιστηρίων καθώς και σε αναβάθμιση του χρηματιστηριακού θεσμού». Αυτό δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Δυναμική ΑΧΕΠΕΥ Αλέξανδρος Πουλαρίκας.
...«μόνο η αλλαγή του μηχανογραφικού συστήματος κόστισε περί τις 500.000 ευρώ».
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_24/10/2007_246246

- Κίνδυνο περιθωριοποίησης της Σοφοκλέους αρχίζουν πλέον να εστιάζουν οι φορείς της αγοράς, καθώς η εφαρμογή της οδηγίας MIFID ανοίγει τον δρόμο στις μεγάλες διεθνείς τράπεζες που πραγματοποιούν πλέον το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου της Σοφοκλέους (στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση υπολογίζεται ότι το ποσοστό τους φτάνει το 75% - 85% σε ορισμένες περιόδους) να κάνουν συναλλαγές μεταξύ τους ή μέσω πλατφόρμας στο Λονδίνο, χωρίς να ”περνούν” από τη Σοφοκλέους.Σημειωτέον δε ότι με αυτή την οδηγία .... υπάρχει δικαίωμα εισαγωγής μετοχών προς διαπραγμάτευση σε άλλες αγορές, χωρίς την άδεια του εκδότη, δηλαδή της ίδιας της εισηγμένης εταιρίας.
Είναι προφανές ότι μια τέτοια εξέλιξη θα θίξει καταρχήν τα έσοδα της ΕΧΑΕ και το κύρος της (η προσπάθεια επέκτασης στη γύρω περιοχή θα είναι πολύ πιο δύσκολη αν την ίδια ώρα ”μεταναστεύει” ο κύριος όγκος διαπραγμάτευσης των ελληνικών blue chips).
http://www.euro2day.gr/articles/131992/

- Ο φόβος των χρηματιστών: Ένας από τους κυρίαρχους φόβους των εγχώριων ιδιωτών χρηματιστών, είναι το ενδεχόμενο να υπάρξει διαχωρισμός –μέσω της εφαρμογής της MiFID –σε εκκαθαριστικά και μη εκκαθαριστικά μέλη. Δηλαδή να αλλάξει το σημερινό σύστημα και να δημιουργηθεί ένας ή περισσότεροι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι στις τράπεζες, ενώ σήμερα αυτό γίνεται από το σύνολο των ΑΧΕ. Με λίγα λόγια, οι ιδιώτες χρηματιστές φοβούνται μήπως σταδιακά (και) μέσω των διαρκών αλλαγών στα καταστατικά, χάσουν προνόμια και υπηρεσίες που αποφέρουν έσοδα και καταστούν μόνο διαβιβαστές εντολών αγοράς και πώλησης.
http://www.capital.gr/news.asp?Details=383831

Και όλα αυτά προέκυψαν από τη χθεσινή είδηση που ήρθε μπροστά μου:
Τιρκουάζ: Αναζητά συνεργαζόμενες ΑΧΕ στην Ελλάδα
Μία ή δύο συνεργαζόμενες χρηματιστηριακές θα διαθέτει στην ελληνική αγορά η εναλλακτική χρηματιστηριακή πλατφόρμα Τιρκουάζ (*) την οποία ιδρύουν οι 7 μεγάλοι διεθνώς brokers (Citigroup, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutsche Bank, UBS και Goldman Sachs).
Οι τοπικές χρηματιστηριακές που θα συνεργάζονται με την Τιρκουάζ θα αποτελούν liquidity providers προκειμένου να ελέγχουν ενδεχόμενη ζήτηση σε ελληνικές μετοχές που δεν συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη γραμμή.
Για μία περιφερειακή αγορά όπως το Χ.Α. η Τιρκουάζ εκτιμάται ότι θα διαθέτει απόθεμα μετοχών για τίτλους στους οποίους εκδηλώνεται καθημερινά προσφορά και ζήτηση, όπως η Εθνική Τράπεζα και ο ΟΤΕ. Για ενδεχόμενη ζήτηση ή προσφορά σε άλλους τίτλους, ακόμη και υψηλής κεφαλαιοποίησης, θα προσφεύγουν στις ελληνικές συνεργαζόμενες ΑΧΕ. Οι τοπικοί συνεργάτες της Τιρκουάζ θα λειτουργούν και ως εκκαθαριστές για τις συναλλαγές που διενεργούνται επί ελληνικών μετοχών και οι οποίες θα πρέπει να εκκαθαρίζονται στην ΕΧΑΕ.
(*) Η πλατφόρμα αυτή, που θα επιτρέπει στις μεγάλες τράπεζες να διενεργούν εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές μεταξύ τους, στην πράξη έχει ως στόχο να μειώσει το κόστος των προμηθειών που καταβάλλουν οι επενδυτικοί οίκοι σήμερα προκειμένου να εκτελέσουν πράξεις. Τον δρόμο της δημιουργίας παρόμοιων ”εναλλακτικών χρηματιστηρίων” άνοιξε η εισαγωγή της MiFID, η οποία τίθεται σε εφαρμογή από αύριο, 1η Νοεμβρίου.


Νομίζω ότι οι σημαντικότερες επιπτώσεις θα έχουν να κάνουν με:
- την ρευστότητα της εγχώριας αγοράς
- την δυνατότητα αγοροπωλησιών πέρα από το ισχύον ωράριο


Για επιπλέον διάβασμα:
-Το νομοσχέδιο για την MiFID
-Τις υποχρεώσεις των τραπεζών ενόψει της εφαρμογής της ΜιFid ορίζει η ΤτΕ
- Την 1η Νοεμβρίου ξεκινά η εφαρμογή της MiFID στο Χρηματιστήριο
- Φόβο για «διαρροές» ξένων επενδυτών ή ακόμη και «μεταφορά» της ελληνικής αγοράς στο Λονδίνο, μετά το Νοέμβριο 2007, εξαιτίας της εφαρμογής της οδηγίας MiFID, εξέφρασε ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σπύρος Καπράλος
- Όντως πλήττεται η ανταγωνιστικότητα του ΧΑ ενόψει MiFID, τονίζει ο Αλ.Πιλάβιος
- Χρ. Γκόρτσος: Η MiFID θα φέρει σημαντικές αλλαγές
-"Η MiFID και εσείς" – Ο αντίκτυπος, για τους µικροεπενδυτές, του νέου
ρυθµιστικού περιβάλλοντος για τις συναλλαγές σε τίτλους

-Σχέδιο 2-ήμερου σεμινάριου ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ MiFID της ΕΧΑΕ

No comments: