16.12.07

Ανασκόπηση (χαρτοφυλάκια ΙΙΙ) flashnote

Πάμε να δούμε τι έχω διαφοροποιήσει...

bear στο eurodollar

[τουλάχιστον δύο (2) αναφορές]
ΜΠΕΛΑ: ισχυρό προφίλ
ΦΡΙΓΟ: επίσης
ΕΤΕ: ισούται με το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Portfolio: όσες εντάσονται στον MSCI αποκτούν παγκόσμια πρόσβαση
Ενώ υπάρχουν και κλάδοι με ισχυρή κερδοφορία.

No comments: