27.12.07

Όμορφη ομαδοποίηση

Παλαιά καλά σταφύλια

Νέες τιμές-στόχους για τις μετοχές των Σαράντη (16,1 ευρώ), Φουρλή (στα 28 ευρώ) και Jumbo (στα 29,4 ευρώ) δίνει η Εθνική-Π&Κ σε εκθέσεις της όπου διατηρεί σύσταση ”overweight” για τις τρεις μετοχές.
Ειδικότερα για τη μετοχή της Jumbo, η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι προχώρησε σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεών της μετά και το πρώτο κατάστημα στη Βουλγαρία, αλλά και το σχέδιο ανάπτυξης νέων καταστημάτων της εταιρίας σε Ελλάδα και Βαλκάνια.
Για το Φουρλή, η Εθνική-Π&Κ αναφέρει πως προχωρά σε αύξηση της τιμή στόχου κατά 4% στα 28 ευρώ λόγω της ισχυρής απόδοσης του κλάδου χονδρικής και των χαμηλότερων δαπανών εκκίνησης. Παράλληλα, τονίζει πως παραμένει θετική για τη μετοχή παρά το υψηλό Ρ/Ε και την ισχυρή απόδοση της μετοχής μέχρι στιγμής στο έτος. Το επόμενο ”στοίχημα” για την εταιρία και τη μετοχή, αναφέρει, είναι η επιτυχία του δεύτερου ΙΚΕΑ στην Αθήνα και η επίδρασή του στην πορεία του καταστήματος ΙΚΕΑ στο αεροδρόμιο.
Αναφορικά με το Σαράντη, η Εθνική-Π&Κ προχωρά σε αναβάθμιση των εκτιμήσεων για τα αποτελέσματα του 2007 και αναπροσαρμόζει ανάλογα και τις προβλέψεις της για το 2008 και το 2009. Ως εκ τούτου, ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 16,1 ευρώ από 13,92 ευρώ και διατηρεί τη σύσταση ”overweight” δεδομένων των αναπτυξιακών προοπτικών του ομίλου.
http://www.euro2day.gr/articles/147481/

Χωρίς να έχω σχέση με τους αναλυτές που προτείνουν τα παραπάνω, νομίζω ότι η όποια ανάπτυξη δείχνει ότι υπάρχει σ' αυτή τη χώρα αντικατοπτρίζεται με τον καλύτερο τρόπο από την πολιτική που ακολουθούν οι τρεις αυτές εταιρείες...
Χωρίς τον τρελό κόσμο από πίσω να εκστασιάζεται με το management, ορθολογικές - μέχρι και συντηρητικές μπορώ να πω - κινήσεις που αναπτύσσουν με ικανοποιητικό ρυθμό τα βασικά μεγέθη, δεν μου προκαλεί καμία έκπληξη που η χρηματιστηριακή τις έχει ομαδοποιημένες.
Μήπως από το 2003-4 έχουν ανακαλυφθεί και πολλές καλύτερες εγχωρίως;

Αποποίηση ευθυνών

No comments: