28.4.10

ελεγχόμενα

Η Γερμανία έχει μεγάλο συμφέρον ως προς την κατάσταση των χωρών του ευρωπαϊκού νότου καθώς εκεί κατευθύνεται - έστω και μέσω των Μίζενς ΑΕ εταιρειών της - μεγάλο μέρος των εξαγωγών της.
Συνεπώς, δεν είναι προς όφελός της μια ξαφνική χρεωκοπία των χωρών αυτών καθώς θα είχε αποτέλεσμα απώλεια θέσεων εργασίας στο εσωτερικό της και μεγάλες αντιδράσεις από τους γερμανούς εργαζομένους.
Εάν όμως έχει ήδη αποφασίσει ότι η θέση της δυσχαιρένεται από την κοινή συμβίωση εντός της ΟΝΕ και του ευρώ καθώς θα είναι αναγκασμένη να μεταβιβάζει πόρους της συνεχώς προς τον άσωτο νότο, τότε χρειάζεται ικανό χρόνο για να στρέψει τις εξαγωγες της προς άλλες περιοχές του πλανήτη.
Σε αυτή τη λογική, η Γερμανία χρειάζεται χρόνο ώστε να ανοίξει τις νέες αγορές για τα προϊόντα της, οπότε χρειάζεται να κερδίσει χρόνο - ένα χρονικό διάστημα 2-5 ετών - μέχρι την οριστική χρεωκοπία των χωρών του νότου ώστε να αλλάξει προσανατολισμό στις εξαγωγές της και να διατηρήσει το εξαγωγικό της πλεονέκτημα.

No comments: