21.7.08

Νεοχημική: Υπερκαλύφηκε 1,5 φορά κοινοπρακτικό δάνειο €550 εκατ

ΛΟΝΔΙΝΟ (Dow Jones)-- Υπερκαλύφθηκε κατά 1,5% φορά η έκδοση κοινοπρακτικού δανείου ύψους 550 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Νεοχημικής (NEOCHI.AT) από Carlyle Group LP, ανέφερε άτομο οικείο με τις εξελίξεις.Σύμβουλοι στην έκδοση ήταν η Dresdner Kleinwort, η Emporiki Bank, η Millennium Bank, η Τράπεζα Πειραιώς, η Proton Bank SA και η Εθνική Τράπεζα.Στο δάνειο περιλαμβάνονται επταετές δάνειο τύπου Α ύψους 145 εκατ. ευρώ στις 225 μονάδες βάσης πάνω από το Euribor, οκταετές δάνειο τύπου Β της τάξης των 120 εκατ. ευρώ, αποτιμημένο κατά 275 μονάδες βάσης πάνω από το Euribor και εννεαετές δάνειο τύπου C, αποτιμημένο στις 325 μονάδες βάσης πάνω από το Euribor, ανέφεραν οι βασικοί διοργανωτές του δανείου σε επίσημοι ανακοίνωση.Παράλληλα, υπάρχει και επταετής ανακυκλούμενη πιστοληπτική ικανότητα της τάξης των 75 εκατ. ευρώ και επταετής διευκόλυνση για κεφαλαιακές δαπάνες ύψους 50 εκατ. ευρώ, και με τα δύο να είναι αποτιμημένα στις 225 μονάδες βάσης.Επιπροσθέτως, υπάρχει εννεατής σειρά ομολογιών 40 εκατ. ευρώ, που είχε προτοποθετηθεί της έκδοσης του κοινοπρακτικού.Η μόχλευση επί της συμφωνίας αναλογεί σε 4,3 φορές στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της Νεοχημικής για το έτος 2007.Υπενθυμίζεται πως η Carlyle εξαγόρασε την Νεοχημική έναντι 749 εκατ. ευρώ.Η Νεοχημική, που ήταν εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Αθήνας, αποτελεί χημική βιομηχανία που δραστηριοποιείται στη διανομή χημικών πρώτων υλών που προέρχονται από ευρύ φάσμα προμηθευτών, καθώς και παραγωγή και διανομή λιπασμάτων, αλλά και προϊόντων της βιομηχανίας χρωμάτων.
http://www.capital.gr/news.asp?Details=542517

No comments: