20.7.08

γραμμή μαζινό? ΙΙ

O RSI από κάτω βγαίνει αυτόματα.
Oι κύκλοι δείχνουν κάμποσα bear market rallies, τα οποία συνήθως τερματίζουν αντίστοιχες bear markets, στο διάστημα αβεβαιότητας. Το διάστημα αυτό - φαίνεται κυρίως στο επίπεδο πραγματικής οικονομίας - ξεκινάει σχεδόν από την επίτευξη νέων υψηλών (φόβος: "που πάμε?", περί τέλους 1999 αρχές 2000) όπου εκεί κοντά κάνει peak και η οικονομική δραστηριότητα (2000), και ενώ στο δείκτη DJIA δε φαίνεται τέλεια από τότε η συνολική κεφαλαιοποίηση μειώνεται. Έχουμε δηλαδή μια συγκέντρωση υπέρ μεγάλης κεφαλαιοποίησης.
Όλα αυτά δεν εμποδίζουν μέχρι το τελευταίο ράλυ (χωρίς κίτρινο), να έχουμε bear market rallies. Όμως, δεν έχουμε να κάνουμε το σύνολο των εισηγμένων, πρόκειται κυρίως για όσες ανήκουν σε δείκτες, όπως ο DJIA που περιλαμβάνει πάντοτε 30 εταιρείες.
Τα χαμηλά του τελευταίου ράλλυ του DJIA πρέπει να έγιναν περί τον Μάρτιο 2003, μια ημερομηνία όπου ο ΓΔ έκανε χαμηλό περίπου στις 1,500 μονάδες. Όταν ξεκίνησε η πορεία για τις 5,300.
Συνεπώς, έχουμε καταστάσεις by thrassos ενώ η μεγάλη κεφαλαιοποίηση φαίνεται κερδισμένη.

No comments: