24.7.08

Ασφαλιστικές: "Πονοκέφαλος" από μετοχές, επιτόκια

Πονοκέφαλο στις διοικήσεις των ασφαλιστικών εταιριών προκαλούν οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, με την κατάσταση στον κλάδο αυτοκινήτου να επιδεινώνεται, τα έσοδα από επενδύσεις να περιορίζονται και με τον ανταγωνισμό από τις τράπεζες να εντείνεται σε όλα τα επίπεδα. Στον κλάδο αυτοκινήτου ο ανταγωνισμός έχει ενταθεί με αποτέλεσμα οι υγιείς εταιρίες να μην αυξάνουν τα τιμολόγια ασφαλίστρων (σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν και μειώσεις), παρά το γεγονός ότι από την 1η Ιουλίου του 2009 οι εταιρίες θα υποχρεωθούν από την ευρωπαϊκή οδηγία να προσφέρουν μεγαλύτερες καλύψεις. Και μπορεί μεν η ισχύς των καλύψεων αυτών να ξεκινά σε κάτι λιγότερο από δώδεκα μήνες, ωστόσο τα νέα ετήσια συμβόλαια που εκδίδουν οι εταιρίες περιλαμβάνουν και ένα μέρος της περιόδου των αυξημένων καλύψεων. Αν, για παράδειγμα, δεν γίνουν αυξήσεις μέχρι και τον Σεπτέμβριο, οι εταιρίες θα προσφέρουν συμβόλαια με τρέχοντα τιμολόγια και με αυξημένες υποχρεώσεις για ένα τρίμηνο, ή για το ένα τέταρτο της διάρκειας του συμβολαίου. Οι ασφαλιστικές εταιρίες επίσης έχουν να αντιμετωπίσουν:
- Τη μεγάλη πτώση των τιμών των μετοχών αλλά και των ομολόγων που έχει σημειωθεί από την αρχή του έτους. Όλα δείχνουν ότι τα έσοδα από επενδύσεις θα είναι σαφώς χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι, πέρα φυσικά από τις κεφαλαιακές υποαξίες που αρκετές εταιρίες θα εμφανίσουν απευθείας στα ίδια κεφάλαιά τους (όσες είχαν προνοήσει να δημιουργήσουν το ανάλογο αποθεματικό).
- Τα υψηλά επιτόκια των καταθέσεων προθεσμίας στις τράπεζες, καθώς αυτά δυσκολεύουν τις πωλήσεις επενδυτικών προγραμμάτων από τις ασφαλιστικές εταιρίες. Οι τραπεζικές ασφαλιστικές δίνουν έμφαση στην προσφορά μικρών και εύληπτων προγραμμάτων σε πελάτες που εισέρχονται στα καταστήματα, όπως για παράδειγμα ασφαλίσεις προσωπικού ατυχήματος, κάλυψη δόσεων πιστωτικών καρτών και δανείων λόγω απώλειας εργασίας, μικρά συνταξιοδοτικά προγράμματα κ.λπ., ενώ οι κλασικού τύπου ασφαλιστικές εταιρίες δίνουν "μάχες δικτύου", προσπαθώντας να κερδίσουν δίκτυα πωλήσεων από τον ανταγωνισμό. Στην ασφαλιστική αγορά εμφανίζεται και πάλι το θέμα δέκα περίπου εταιριών που λέγεται ότι αντιμετωπίζουν "ανοίγματα" στα αποθεματικά τους. Από την άλλη πλευρά, οι αισιόδοξοι βλέπουν την αγορά να ξεκαθαρίζει μέσα στην επόμενη διετία, καθώς η είσοδος των ξένων ομίλων (που πολύ πιθανόν να συνεχιστεί κατά τους επόμενους μήνες μέσα από την πώληση και άλλων ασφαλιστικών - θυγατρικών τραπεζών), σε συνδυασμό με τις αυστηρότερες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2010 (Solvency II), αναμένεται να επιδράσει εξυγιαντικά στην ελληνική αγορά, οι γενικότερες προοπτικές της οποίας θεωρούνται ιδιαίτερα ανοδικές.
http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/351557/Article.aspx

No comments: