2.12.08

1/3 έως 1/2

Πάμε για μια πρόβλεψη.

Στοιχεία από τον αγαπημένο δείκτη του καθηγητή: ώρες εργασίας - βλέπε διάγραμμα
Από το 1970, από το peak των ωρών μέχρι το trough τους έχουμε μέση μείωση -5.05%, μέγιστη -7.52% (1973-1975) και ελάχιστη -3.29% (1990-1991).
Αντίστοιχα, η διάρκεια σε μήνες: μέση 17, μέγιστη 33 (2000-2003) και ελάχιστη 9 (1979-1980).

Που βρισκόμαστε σήμερα;

Από πλευράς διάρκειας (το ..εύκολο): τρέχουμε στο 13ο μήνα ή 12/17 (μέση διάρκεια) = 70,5%
Την ελάχιστη ΔΕΝ την συζητάμε (την ξεπεράσαμε χαλαρά), ενώ από άποψη "κάλυψης" της μέγιστης διάρκειας είμαστε στο 51.5%.
Η δυσκολία τώρα έγγυται στο ότι η μεγαλύτερη διάρκεια μείωσης της των ωρών εργασίας συνέβει στη αμέσως προηγούμενη bear market (2000-2003).
Oπότε θεωρώ ότι ο δείκτης αυτός λαθεύει προς τα πάνω.
Σχεδόν αυθαίρετα υποθέτω ότι έχουμε διανύσει από το 1/3 έως το 1/2 της όλης διάρκειας της μείωσης των ωρών απασχόλησης.

Από πλευράς βάθους: τα δημοσιευμένα μέχρι σήμερα στοιχεία είναι για τον Οκτώβριο 2008 και η μείωση που έχει διανυθεί είναι μόλις -1.8%, το οποίο είναι
-στο 53% από την ελάχιστη μείωση
-στο 23% από τη μέγιστη μείωση
-στο 35% από την μέση μείωση
Εμείς όμως είμαστε στο Δεκέμβριο 2008, και η μείωση είναι περίπου στο 2.7% ενώ αντίστοιχα έχουμε καλύψει 81%-35%-53% από ελάχιστη-μέγιστη-μέση μείωση.
Διαισθητικά, επιβεβαιώνω το παραπάνω συμπέρασμα: έχουμε διανύσει από το 1/3 έως το 1/2 της όλης μείωσης των ωρών απασχόλησης.

Τα στοιχεία από http://research.stlouisfed.org/
Series: AWHI, Aggregate Weekly Hours Index: Total Private Industries

No comments: