19.1.10

Οι συντελεστές beta των μετοχών του FT 20ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τι είναι ο συντελεστής beta
Σημειώνεται ότι ο συντελεστής beta είναι μία κλίμακα κινδύνου, δηλαδή μέτρο της ευαισθησίας των μεταβολών στην απόδοση των μετοχών ως προς τις μεταβολές του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Μία μετοχή με συντελεστή beta 0,5 τείνει να μεταβάλλεται κατά μέσο όρο 5% σε αντίστοιχη μεταβολή του δείκτη του χρηματιστηρίου 10% (είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω). Από την άλλη πλευρά, μία μετοχή με συντελεστή 1,5 είναι μιάμιση φορά πιο επικίνδυνη από τον Γενικό Δείκτη.

Για τη συστηματική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού ως προς τον κίνδυνο των μετοχών θα παρουσιάζονται κάθε τρεις μήνες οι συντελεστές beta για την περίοδο των τριών ετών. Τα στοιχεία ανανεώνονται κάθε τρεις μήνες, αντικαθιστώντας τις 3 αρχικές παρατηρήσεις με τις 3 πιο πρόσφατες, καθώς οι συντελεστές κινδύνου μεταβάλλονται μέσα στον χρόνο.

http://www.euro2day.gr/news/market/123/articles/565154/Article.aspx

No comments: