21.1.10

Δεσμεύτηκαν λεφτά που δεν υπήρχαν στο Γ΄ ΚΠΣ!

Ο νέος πονοκέφαλος της υπουργού οικονομίας Λούκας Κατσέλη λέγεται υπερδεσμεύσεις του Γ΄ ΚΠΣ και η θεραπεία μπορεί να μας στοιχίσει μέχρι και 7 δισ. ευρώ. Υπερδεσμεύσεις, με απλά λόγια, σημαίνει ότι εγκρίθηκαν δαπάνες -πάνω από τον αρχικό προϋπολογισμό- για τεχνικά έργα ή δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων με στόχο να απορροφηθούν περισσότερα κονδύλια από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και να μην χαθούν λόγω του κανόνα ν+2 που οδηγεί σε απώλειες.

Οι υπερδεσμεύσεις πόρων σε έργα του Γ΄ ΚΠΣ αφορούν ποσό ύψους 5,8 δισ. ευρώ. Τα χρήματα αυτά εντάχθηκαν σε προγράμματα με ικανοποιητική υλοποίηση ούτως ώστε να απορροφηθούν το 100% των δεσμευμένων κοινοτικών πόρων. Ωστόσο η υπερδέσμευση πόρων σε προγράμματα του Γ΄ ΚΠΣ δημιούργησε ανεξόφλητα υπόλοιπα που θα πρέπει να καλυφθούν με εθνικούς πόρους. Πρόσφατα δόθηκε εντολή για νέα καταμέτρηση και τώρα το ποσό που θα πρέπει να καλύψουν τα χρήματα του προϋπολογισμού εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει και τα 7 δισ. ευρώ.

η συνέχεια

No comments: