20.1.10

ING IM: Η πτώση στα εταιρικά κέρδη φτάνει στο τέλος της

Εάν η Ελλάδα δεν λύσει σύντομα τα προβλήματά της, τότε η περίπτωση παρέμβασης και διάσωσής της θα ενισχυθεί, δημιουργώντας ένα «επικίνδυνο προηγούμενο», σύμφωνα με την Bundesbank.

Όπως αναφέρει το Reuters, σε δηλώσεις ο κ. Georg Fabritius, κορυφαίο στέλεχος της Bundesbank υποστήριξε ότι η επισφαλής θέση της Ελλάδας αποτελεί προειδοποίηση για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ότι θα πρέπει να παραμείνουν πιστές στους ορθούς κανόνες δημοσιονομικής ισορροπίας.

«Εάν η Ελλάδα δεν κατορθώσει να θέσει υπό έλεγχο τα δημοσιονομικά της προβλήματα, η περίπτωση διάσωσής της από την ΕΕ θα ενισχυθεί. Όμως αυτό το «προηγούμενο» θα πλήξει την αξιοπιστία του ευρώ και θα ταρακουνήσει τα θεμέλια της νομισματικής ένωσης».

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/565523/Article.aspx

Η µεγαλύτερη, εδώ και δεκαετίες, πτώση στα εταιρικά κέρδη φτάνει στο τέλος της προβλέπει η ING Investment Management. Ειδικότερα, ο οίκος εκτιµά ότι µια αύξηση των εσόδων κατά 4%-5% σε συνδυασµό µε τη θετική επίδραση της περικοπής του κόστους θα µπορούσε εύκολα να ενισχύσει τα εταιρικά κέρδη κατά 30% ή και περισσότερο στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Εντούτοις, συμπληρώνει πως η επαναφορά της εταιρικής κερδοφορίας στα επίπεδα του µακροχρόνιου µέσου όρου δεν αναµένεται να λάβει χώρα πριν από το 2011-2012.

Η ING IM θεωρεί ότι το δ’ τρίµηνο του 2009 σηµατοδότησε τον πυθµένα των περιθωρίων κέρδους των εταιρειών, ενώ το α’ τρίµηνο του τρέχοντος έτους παρουσιάζει τη µεγαλύτερη αύξηση στα εταιρικά κέρδη από έτος σε έτος (year –on –year), ειδικά για τους περισσότερο κυκλικούς κλάδους και το χρηµατοπιστωτικό.

Ο Patrick Moonen, senior equities strategist της ΙNG IM, λέει: «Η προηγούµενη ύφεση της µετοχικής κερδοφορίας ήταν η ισχυρότερη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Κατά συνέπεια, τα κέρδη ανά µετοχή στις ΗΠΑ έχουν ελάχιστα αυξηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών και ευλόγως η απόδοση των µετοχών κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα ήταν αναιµική. Τα εταιρικά κέρδη στο σύνολό τους στις ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 34% χαµηλότερα από τη µακροχρόνια τάση τους, τη µεγαλύτερη αρνητική απόκλιση που έχει σηµειωθεί ποτέ.

Η ιστορία καταδεικνύει ότι χρειάζεται δυο µε τρία χρόνια µέχρι τα εταιρικά κέρδη να επανέλθουν στο επίπεδο της µακροχρόνιας τάσης τους. Δεν θα είναι διαφορετικά και αυτή τη φορά. Ακόµη και υποθέτοντας µια αύξηση της εταιρικής κερδοφορίας της τάξης του 30% το 2010, τα κέρδη θα παρέµεναν 20% χαµηλότερα από τη μακροχρόνια τάση. Συνεπώς, η επαναφορά της κερδοφορίας στα συνήθη επίπεδα δεν αναµένεται πριν από το 2011 ή ακόµα και το 2012.»

Αυτή θα είναι η περίπτωση εάν, όπως αναµένεται, οι κυβερνήσεις σφίξουν τη φορολογική τους πολιτική, αυξάνοντας τους φόρους των εταιρειών και τα επιτόκια. Εξάλλου, ο οίκος τονίζει πως δεν πρέπει να µας διαφεύγει το γεγονός ότι η µεγέθυνση του ΑΕΠ στις ανεπτυγµένες χώρες είναι πιθανό να παραµείνει σε µέτρια επίπεδα για τα επόµενα δύο έως τρία έτη.»

Η ING IM θεωρεί ότι η αµερικανική αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει υψηλότερη αύξηση εταιρικής κερδοφορίας συγκριτικά µε την ευρωπαϊκή αγορά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ING IM έχει µειωµένες θέσεις στην αµερικάνικη αγορά και αυξηµένες θέσεις στην ευρωπαϊκή µετοχική αγορά.

Για τις αναδυόµενες αγορές, η προεξοφληµένη από τις αγορές αύξηση της κερδοφορίας είναι λιγότερη από 20%, αρκετά χαµηλότερα από τα επίπεδα που η ING IM προβλέπει για αυτή την κατηγορία επένδυσης.

Συνολικά, η ING IM διατηρεί την αισιόδοξη άποψή της για τις µετοχικές αγορές. Αυτό αποδίδεται στα βελτιωµένα στοιχεία για την οικονοµική ανάπτυξη, στην ανοδική πορεία των εταιρικών κερδών και των ελκυστικών αποτιµήσεων, ειδικά εκτός των ΗΠΑ.

Ο κ. Moonen αναφέρει: «Οι απόψεις µας για τους διάφορους κλάδους δεν έχουν αλλάξει. Προτιµούµε τέσσερα θέµατα: µια επιπλέον άνοδο στις τιµές των εµπορευµάτων µέσω τοποθετήσεων στους κλάδους της ενέργειας και των πρώτων υλών – µετοχές «αξίας» µε φθηνές αποτιµήσεις µέσω τοποθετήσεων σε µετοχές του κλάδου της υγείας – διατηρήσιµους ρυθµούς αύξησης κερδοφορίας µέσω του κλάδου της τεχνολογίας και έκθεση στις αναδυόµενες αγορές µέσω του κλάδου των βασικών καταναλωτικών αγαθών. Στον αντίποδα, έχουµε γίνει περισσότερο επιφυλακτικοί ως προς το χρηµατοπιστωτικό κλάδο λόγω του κινδύνου της αυστηρότερης εποπτείας και της αρνητικής επίδρασης που θα επιφέρει στον κλάδο η άρση της επεκτατικής νοµισµατικής πολιτικής.

Αναφορικά µε το επενδυτικό «στυλ» η ING IM σημειώνει πως διατηρεί αυξηµένες θέσεις σε µετοχικές στρατηγικές «high dividend» (υψηλής µερισµατικής απόδοσης). Η αβεβαιότητα ως προς τα µερίσµατα έχει σαφώς ελαττωθεί, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχυρές χρηµατοροές και τους βελτιωµένους ισολογισµούς των εταιρειών.

«Αναµένουµε διψήφια αύξηση στα διανεµόµενα µερίσµατα ως προς τα κέρδη του 2010», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο κ. Moonen καταλήγει λέγοντας: «Σε γεωγραφικό επίπεδο, τηρούµε αυξηµένες θέσεις στις αναδυόµενες αγορές, καθώς επιδιώκουµε να επενδύσουµε σε περιοχές µε διατηρήσιµους ρυθµούς ανάπτυξης της οικονοµίας. Επιπλέον, τα θεµελιώδη στοιχεία των αναδυόµενων αγορών είναι υπέρτερα από αυτά των ανεπτυγµένων (υψηλό ποσοστό αποταµίευσης, περιορισµένο χρέος, πλεονάσµατα τρεχουσών συναλλαγών, χαµηλού κόστους ελλείµµατα). Επίσης, διαπραγµατεύονται µε αποτιµήσεις κατά 10% χαµηλότερα από αυτές των ανεπτυγµένων αγορών».

http://www.capital.gr/News.asp?id=891269

No comments: