27.3.13

Alpha Bank: Ζημιές 747,1 εκατ. ευρώ το 2012

Στα 747 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημιές της Alpha Bank το 2012 μετά από προβλέψεις ύψους 1,7 δισ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης οδηγεί σε pro-forma Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ύψους Ευρώ 2,1 δισ., αναφέρει η Alpha στη σχετική ανακοίνωση. Τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια της τράπεζας ανέρχονται σε 7,9 δισ. ευρώ λαμβάνοντας υπ’ όψιν το σύνολο της ανακεφαλαιοποιήσεως

Αναλυτικότερα τα καθαρά αποτελέσματα της Alpha Bank ανήλθαν σε ζημίες 1,086,3 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εκτάκτων εξόδων και των ζημιών από την αναγνώριση των νέων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής.

Εξαιρουμένου του αποτελέσματος χρηματοοικονομικών πράξεων ύψους -288,3 εκατ. από την αναγνώριση των νέων Ομολόγων  Ελληνικού Δημοσίου στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία συναλλαγής, και εκτάκτων εξόδων ύψους 125,1 εκατ. οι ζημιές διαμορφώνονται στα 747 εκατ.
Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ανήλθαν σε 1,668,9 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 47,6% σε ετήσια βάση

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης οδηγεί σε pro-forma Ενσώματα Ίδια
Κεφάλαια ύψους Ευρώ 2,1 δισ., αναφέρει η Alpha στη σχετική ανακοίνωση.

Τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια της τράπεζας ανέρχονται σε 7,9 δισ. ευρώ λαμβάνοντας υπ’ όψιν το σύνολο της ανακεφαλαιοποιήσεως

Δήλωση του Γ. Κωστόπουλου
«Η Alpha Bank, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, με την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης, διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στην ταχεία αναδιάρθρωση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα, παραμένοντας Τράπεζα αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Καθώς διαφαίνονται ήδη οι πρώτες ενδείξεις ανακάμψεως της οικονομίας και ανακτήσεως της εμπιστοσύνης και με την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα σε εξέλιξη, η
Alpha Bank θα αποτελέσει κινητήριο δύναμη για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας.

Σε αυτήν την κρίσιμη καμπή για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και τη χώρα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην εξυπηρέτηση των Πελατών μας και των συμφερόντων των Μετόχων μας στηριζόμενοι στις ίδιες αρχές που διέκριναν την Τράπεζα καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς ιστορίας της».
Δήλωση του Δ. Μαντζούνη
«Με την εκταμίευση της χρηματοδοτικής ενισχύσεως τον Δεκέμβριο του 2012, δίδεται νέα ώθηση στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Bank επικεντρώνεται στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, της οποίας η επιτυχία ενισχύεται με την εξαγορά της πλήρως ανακεφαλαιοποιημένης Εμπορικής Τραπέζης. Για το 2013, σε επιχειρησιακό επίπεδο αναμένουμε την εξομάλυνση του κόστους χρηματοδοτήσεως και του ύψους των ληφθεισών προβλέψεων, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς μας.

Ενόψει της αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου, και με Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια που υπερβαίνουν τα Ευρώ 2 δισ., η
Alpha Bank θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί επιτυχώς στις τεθείσες προϋποθέσεις ώστε να διατηρήσει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα».
Περαιτέρω κεφαλαιακή ενδυνάμωση του Ισολογισμού
- Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) στο 12,8% και Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 13,7%, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το σύνολο της ανακεφαλαιοποιήσεως της Τραπέζης ύψους Ευρώ 4,6 δισ. σύμφωνα με την Τράπεζα της  Ελλάδος και τη διάθεση διά ιδιωτικής τοποθετήσεως μετατρέψιμου ομολόγου εκδόσεως της Alpha Bank ύψους Ευρώ 150 εκατ. προς την Crédit Agricole S.A.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εμπορικής Tραπέζης, ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώνεται σε 13,7%3.

- Συμπεριλαμβανομένης της Εμπορικής Τραπέζης, τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια υπερβαίνουν τα Ευρώ 2 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2012, καθιστώντας την Alpha Bank τη μόνη ελληνική συστημική Τράπεζα με θετικά Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια.

- Τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανέρχονται σε Ευρώ 28,5 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2012, καταγράφοντας αύξηση κατά Ευρώ 2,2 δισ. το δ΄ τρίμηνο και κατά Ευρώ 1,2 δισ. τους πρώτους δύο μήνες του έτους. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις καταθέσεις της Εμπορικής Τραπέζης, οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου διαμορφώνονται σε Ευρώ 41,3 δισ.

-Μείωση της χρηματοδοτήσεώς μας από Κεντρικές Τράπεζες, κατά Ευρώ 1,7 δισ. το δ΄ τρίμηνο και κατά Ευρώ 4,5 δισ. έως το τέλος Φεβρουαρίου 2013, σε Ευρώ 19,2 δισ. Το περιθώριο αντλήσεως περαιτέρω κεφαλαίων ανέρχεται σε Ευρώ 7,7 δισ. και σε Ευρώ 12,7 δισ. συμπεριλαμβανομένου του επιλέξιμου προς χρηματοδότηση χαρτοφυλακίου της Εμπορικής
Τραπέζης.

- Δείκτης καθυστερήσεων στο 22,8%, με τις σωρευτικές προβλέψεις σε Ευρώ 4,6 δισ., αντανακλώντας έναν δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 45%, ο οποίος, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων, διαμορφώνεται σε 123%.

Η περαιτέρω επιδείνωση των λειτουργικών συνθηκών επηρέασε αρνητικά τη χρηματοοικονομική μας επίδοση
- Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.397,3 εκατ., μειωμένο κατά 21,7% σε ετήσια βάση, λόγω του αυξημένου κόστους χρηματοδοτήσεως καθώς και της αυξήσεως του κόστουςτων καταθέσεων.

- Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε το 2012 κατά 40 πόντους σε 2,4%.

- Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε ζημίες Ευρώ 232,3 εκατ. κυρίως λόγω της επαναξιολογήσεως της αγοράς ομολόγων σε ενεργή και τη συνακόλουθη επανεκτίμηση των νέων Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

-Τα βασικά λειτουργικά έσοδα παρουσίασαν μείωση κατά 19,6% σε ετήσια βάση. Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων (εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών και των εκτάκτων εξόδων), ανήλθε σε Ευρώ 681,4 εκατ., επηρεασμένο κυρίως από τη μείωση του καθαρού εσόδου τόκων.

- Το λειτουργικό κόστος περιορίσθηκε περαιτέρω σε Ευρώ 1.053,6 εκατ., σημειώνοντας μείωση κατά 3,9% σε ετήσια βάση (εξαιρουμένων των εκτάκτων εξόδων) και κατά 12,3%σωρευτικά από το 2009.

- Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ανήλθαν σε Ευρώ 1.668,9 εκατ., αυξημένες κατά 47,6% σε ετήσια βάση, και ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων, ανήλθαν σε 352 πόντους.

-Τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε ζημίες Ευρώ 1.086,3 εκατ., συμπεριλαμβανομένων των εκτάκτων εξόδων και των ζημιών από την αναγνώριση των νέων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, αναφέρει η Alpha Bank.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Οι προοπτικές ανακάμψεως ενισχύονται καθώς η Ελλάδα αποκομίζει τα οφέλη της προσαρμογής, ενώ η ανάκτηση της εμπιστοσύνης ενισχύει τη ρευστότητα και διευκολύνει τις ιδιωτικοποιήσεις

Καθώς βελτιώνεται το οικονομικό περιβάλλον και δρομολογείται η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, η τήρηση από πλευράς της Ελληνικής Κυβερνήσεως του χρονοδιαγράμματος εκταμιεύσεως των δόσεων παραμένει καίριας σημασίας για τη διατήρηση του ρυθμού δημοσιονομικής προσαρμογής και την εδραίωση της εμπιστοσύνης στην προοπτική ανακάμψεως της ελληνικής οικονομίας.

Η δημοσιονομική εξυγίανση συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό προς την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος, το οποίο αναμένεται να καταγραφεί στα μέσα του έτους, παρά την προσωρινή μείωση των εσόδων λόγω της επιμηκύνσεως της περιόδου καταβολής των φόρων. Τα θετικά αποτελέσματα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, καθιστώντας ρεαλιστική την επίτευξη πλεονάσματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εντός του έτους.

Οι επικείμενες ιδιωτικοποιήσεις των εταιριών φυσικού αερίου και τυχερών παιγνίων αναμένεται ότι θα δώσουν ώθηση στις επενδύσεις και θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη. Τέλος, οι προοπτικές να επανέλθει η ελληνική οικονομία σε ρυθμούς αναπτύξεως έχουν ενισχυθεί, καθώς η επιστροφή των καταθέσεων οδηγεί σε μείωση των επιτοκίων και το κόστος χρηματοδοτήσεως στη διατραπεζική αγορά μειώνεται προσεγγίζοντας το επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης.

Ως εκ τούτου, η ρευστότητα στην οικονομία έχει αρχίσει να αυξάνεται, με την καθαρή ροή τραπεζικής χρηματοδοτήσεως προς τις επιχειρήσεις να είναι πλέον θετική για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2012 και εξής, έπειτα από μία μακρά περίοδο κατά την οποία οι εκταμιεύσεις των δανείων υστερούσαν των αποπληρωμών.

Εν τούτοις, η πρόσφατη αναταραχή στην Κύπρο, όπου οι ανασφάλιστες καταθέσεις των υπό εκκαθάριση τραπεζών χρησιμοποιήθηκαν για την αναδιάρθρωσή τους, ενδέχεται να αυξήσει την αβεβαιότητα στις αγορές και οφείλει να κάνει τους καταθέτες πιο προσεκτικούς κατά την επιλογή της τραπέζης με την οποία συνεργάζονται, αναφέρει η Alpha.
 
http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/766475/Article.aspx

No comments: