8.3.13

1/3: Τρόικα-τραπεζίτες για την ανακεφαλαιοποίηση

Το τελευταίο τους... «χαρτί» παίζουν σήμερα οι διοικήσεις των συστημικών τραπεζών στη συνάντησή τους με την τρόικα, με το οποίο προσδοκούν τη συμφωνία των εκπροσώπων των πιστωτών της χώρας, για την αλλαγή του τρόπου που θα γίνει η επανακεφαλαιοποίηση, αλλά και για να δοθεί μία μικρή, ωστόσο αναγκαία, όπως αναφέρουν τραπεζίτες, παράταση.
Ο «κύκλος» των συζητήσεων με τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας έχει ήδη ξεκινήσει από χθες με τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, ενώ σήμερα πρόκειται να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους για το εν λόγω ζήτημα οι τράπεζες Alpha, Eurobank και Πειραιώς.
Οι τραπεζίτες θα τονίσουν στην τρόικα ότι τα αιτήματα που έχουν για το πώς θα γίνει η επανακεφαλαιοποίηση συμμερίζονται και οι επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στη χώρα μέσω της συμμετοχής τους στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών. Με τα αιτήματα αυτά συμφωνούν και οι διεθνείς οίκοι και οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές, λένε οι τραπεζίτες.
Αρνηση
Τα δύο αιτήματα των συστημικών τραπεζών έχουν ήδη προσκρούσει σε... τείχο από τη διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η οποία με επιστολή της πριν από μερικές ημέρες ξεκαθάρισε ότι θα εφαρμοστεί ο υπάρχων νόμος, χωρίς καμία αλλαγή και ζητούσε όλες οι διαδικασίες να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Απριλίου 2013.
Δυο στάδια
Οι διοικήσεις ωστόσο των συστημικών τραπεζών εκτιμούν ότι αφού εξηγήσουν τους λόγους στην τρόικα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι θα συμμετάσχουν στις Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου ξένοι και Έλληνες επενδυτές, θα πείσουν τους εκπροσώπους των Ευρωπαίων εταίρων μας για την αναγκαιότητα που αφορά τις αυξήσεις κεφαλαίου για τις οποίες ζητούν να γίνουν σε δύο χρονικά στάδια και της χρονικής παράτασης αυτής.
Ζητούν δηλαδή να γίνει πρώτα η Αύξηση Κεφαλαίου από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και στη συνέχεια να μπουν οι ιδιώτες επενδυτές. Με αυτή τη διαδικασία, η συμμετοχή των ιδιωτών μετόχων θα γίνει πιο ελκυστική, αφού θα έχει πραγματοποιηθεί το ήδη το dilution και η συμμετοχή των επενδυτών θα έχει μεγαλύτερη αξία.
Αύξηση κεφαλαίου
Για τα υπόλοιπα αιτήματα των τραπεζιτών, όπως το επιτόκιο των μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) και των δικαιωμάτων επαναγοράς (Warrants) κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι ούτε το οικονομικό επιτελείο, ούτε και η τρόικα θα τα δεχτεί.
Η βασική θέση των τραπεζιτών, είναι η διατήρηση του εγχώριου τραπεζικού κλάδου στον ιδιωτικό τομέα και οι αυξημένες προσδοκίες της επιστροφής όσο το δυνατόν περισσότερων κρατικών κεφαλαίων που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση των αυξήσεων κεφαλαίου έχουν δρομολογηθεί και η παράταση ολίγων εβδομάδων ανά περίπτωση θα πρέπει να είναι δεδομένη όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ.
Η μάχη
Χθες δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters έκανε αναφορά στη «μάχη» των Ελλήνων τραπεζιτών να πετύχουν ευνοϊκότερους όρους. Μιλούσε ωστόσο για «παρασκηνιακές» ενέργειες, αν και το σύνολο του τραπεζικού συστήματος έχει εκφραστεί δημοσίως υπέρ αυτών των αλλαγών.
Οι προτάσεις του Bain για τις «bad bank»
Δύο εναλλακτικές λύσεις προτείνονται από τον διεθνή οίκο Bain & Company στον οποίο ζητήθηκε να εξετάσει ποιος είναι πιο αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης των 5,6 δισ. ευρώ του ενεργητικού που είναι υπό εκκαθάριση και που έχει προκύψει από τις «bad bank», με στόχο να επιστραφούν όσο το δυνατόν περισσότερα κρατικά κεφάλαια στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Ο διεθνής οίκος σημειώνει ότι οι δύο λύσεις θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και ότι η μία λύση δεν αποκλείει σε καμία περίπτωση την άλλη. Η πρώτη λύση που προτείνεται είναι να παραμείνουν ξεχωριστές οι «κακές» τράπεζες. Σε αυτήν την περίπτωση η Bain & Co εκτιμά ότι θα απαιτηθεί ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση του νομικού και του εποπτικού πλαισίου όσον αφορά τις διαδικασίες ρευστοποίησης και γενικότερα όλες οι λειτουργίες να είναι σύμφωνες και εναρμονισμένες με τα διεθνή πρότυπα.
Η δεύτερη λύση που προτείνεται από τον διεθνή οίκο είναι η συγχώνευση όλων των «κακών» τραπεζών και η διαχείριση του υπό εκκαθάριση ενεργητικού είτε από μία από τις βιώσιμες τράπεζες είτε από μία διεθνή, εξειδικευμένη στον τομέα αυτόν εταιρεία.
Η εταιρεία αυτή ή η τράπεζα θα διαχειρίζεται όλα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των υπό εκκαθάριση τραπεζών και θα εξετάζει την πώληση μέρους αυτών ανά περίπτωση. Με αυτή τη λύση, θα εφαρμόζονται διεθνείς πρακτικές, με χαμηλότερο κόστος και οικονομίες κλίμακος, αφού θα υπάρχει ένα διοικητικό προσωπικό, λέει η έκθεση της Bain & Co.
Η διαφορά που προκύπτει από την αξία των στοιχείων του ενεργητικού των «bad bank» (5,6 δισ. ευρώ) και των απαιτήσεων έναντι των τραπεζών αυτών (14,6 δισ. ευρώ) ανέρχεται στα 9 δισ. ευρώ.
Εκκαθάριση
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τώρα έχουν τεθεί σε διαδικασία εκκαθάρισης επτά πιστωτικά ιδρύματα: η Proton Bank, η T-Bank, η ΑΤΕbank, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο καθώς και τρεις συνεταιριστικές τράπεζες. Από το σύνολο του ενεργητικού, το 87% αντιστοιχεί σε χορηγήσεις και αντιστοιχούν σε 134.000 δανειολήπτες, αναφέρει η Bain & Co και σημειώνει ότι είναι «κόκκινα δάνεια». Από το σύνολο των δανείων, τα περισσότερα αντιστοιχούν σε επιχειρηματικά δάνεια.
Τα αιτήματα
Σήμερα πρόκειται να παρου- σιάσουν τα επιχειρήματά τους για το εν λόγω ζήτημα οι τράπεζες Alpha, Eurobank και Πειραιώς. Οι τραπεζίτες θα τονίσουν στην τρόικα ότι τα αιτήματα που έχουν για το πώς θα γίνει η επανακεφαλαιοποίηση συμμερίζονται και οι επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στη χώρα μας μέσω της συμμετοχής τους στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών.
Μικρή παράταση
Οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση των αυξήσεων κεφαλαίου έχουν δρομολογηθεί και η παράταση ολίγων εβδομάδων ανά περίπτωση θα πρέπει να είναι δεδομένη, όπως επισήμανε ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνά- ρας, μιλώντας στη συνεδρίαση του ΣΕΒ.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113001518

No comments: