12.3.13

«Βουτιά» 36,7% στις οικοδομικές άδειες το 2012

Μεγάλη συρρίκνωση παρουσίασε η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα το 2012, εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης, με τις οικοδομικές άδειες να σημειώνουν «βουτιά» 36,7%.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο 2012, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, διαμορφώθηκε σε 22.627 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 4.236,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 16.491,0 χιλιάδες m3 όγκου.
Παρατηρήθηκε, δηλαδή, μείωση κατά 36,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 30,4% στην επιφάνεια και κατά 28,9% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2011.
Κατά την ίδια χρονική περίοδο, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, στο σύνολο της χώρας, εμφανίζει μείωση κατά 36,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 32,1% στην επιφάνεια και κατά 30,6% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2011.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 4,9%.
Σημειώνεται ότι κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2012 το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) διαμορφώθηκε σε 1.798 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 387,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.532,4 χιλιάδες m3 όγκου.
Παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 40,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 31,6% στην επιφάνεια και κατά 30,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.
Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 1.776 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 365,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.421,4 χιλιάδες m3 όγκου. Παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 40,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 32,9% στην επιφάνεια και κατά 32,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.
Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας τον Δεκέμβριο διαμορφώθηκε σε 22 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 21,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 111,1 χιλιάδες m3 όγκου.

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/625785

No comments: