11.3.13

«Βουτιά» του ΑΕΠ κατά 5,7% - 6.38% στο 2012

Στο 5,7% διαμορφώθηκε η μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σε όρους όγκου, το τέταρτο τρίμηνο του 2012 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, έναντι μείωσης 6,0% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση της 14ης Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η διαφορά αυτή είναι αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία μηνός Δεκεμβρίου εισαγωγών και εξαγωγών) είτε τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού).
Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει πως η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση 9,0% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2011, ενώ οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 10,3%.

Εν τω μεταξύ, μείωση της τάξεως του 17,5% παρουσίασε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, συμβάλλοντας θετικά στο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 4,8% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2011. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,7% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 13,9 %.
Επίσης, μείωση 8,1% σε σχέση με το τέταρτo τρίμηνο του 2011 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 8,5% και οι εισαγωγές υπηρεσιών κατά 6,3%.
 
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/625141

Στο 5,7% διαμορφώθηκε η μείωση του ΑΕΠ στο δ΄ τρίμηνο σύμφωνα με την τελική μέτρηση, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 6%.

Στο σύνολο του 2012, η πτώση του ΑΕΠ υπολογίζεται στο 6,38% ή στα 12 δισ. ευρώ σε σταθερές τιμές.  

Ειδικότερα, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώθηκε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν για το δ΄ τρίμηνο του 2012.

Με βάση τα διαθέσιμα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), σε όρους όγκου, κατά το δ΄ τρίμηνο του 2012 παρουσίασε μείωση 5,7% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2011, έναντι μείωσης 6% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση του δ΄ τριμήνου (flash estimate) και είχε ανακοινωθεί στις 14
Φεβρουαρίου 2013.

Η διαφορά αυτή είναι αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία μηνός Δεκεμβρίου εισαγωγών και εξαγωγών) είτε τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού).

Η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση 9% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2011. 

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 10,3% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2011.

Μείωση 17,5% παρουσίασε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, συμβάλλοντας
θετικά στον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ.

Μείωση 4,8% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2011 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,7%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 13,9%.

Μείωση 8,1% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2011 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 8,5% και οι εισαγωγές υπηρεσιών κατά 6,3%.

Επισημαίνεται ότι η τρέχουσα χρονική σειρά των τριμηνιαίων στοιχείων θα αναθεωρηθεί ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης των αντίστοιχων ετήσιων εθνικολογιστικών αποτελεσμάτων, προγραμματισμένης για τον Σεπτέμβριο του 2013.

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/762839/Article.aspx

______________________________________

ο καταιγισμός στοιχείων καλύτερων των προβλέψεων συνεχίζεται αμείωτος!!!

 

No comments: