13.3.13

Σε 60 ημέρες η εξόφληση των προμηθευτών από το Δημόσιο

Αλλιώς θα καταβάλλει τόκους σύμφωνα με Οδηγία της Ε.Ε.
Με πρόστιμα και καταβολή τόκων υπερημερίας απειλείται το Δημόσιο εάν δεν συμμορφωθεί με την κοινοτική οδηγία που ορίζει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο αποπληρωμής των οφειλών του προς τρίτους. Συγκεκριμένα, με την οδηγία 2011/7/ΕΕ που τίθεται σε ισχύ από το Σάββατο, 16 Μαρτίου, όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε υποχρεώνονται να πληρώνουν τους προμηθευτές τους για αγαθά και υπηρεσίες που έχουν αγοράσει, εντός 30 ημερολογιακών ημερών ή, σε ιδιαίτερα εξαιρετικές συνθήκες, εντός 60 ημερών. Ως εκ τούτου, οι προμηθευτές του Δημοσίου θα μπορούν να προσφεύγουν στα ελληνικά δικαστήρια και να τους επιδικάζεται η επιβολή βαρύτατων τόκων υπερημερίας σε κάθε περίπτωση που το Δημόσιο δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, ενώ εφόσον η Ελλάδα δεν ενσωματώσει την οδηγία, τότε η E.E επιφυλάσσεται να κινηθεί νομικά εναντίον της. Η νέα οδηγία δεν αναμένεται να έχει αναδρομική ισχύ.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_13/03/2013_514089

No comments: