12.3.13

Πόρισμα-μυστικό για γερμανικές αποζημιώσεις

Επειτα από σχεδόν ένα αιώνα, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) μπορεί πλέον να δηλώνει ότι γνωρίζει τι γινόταν τότε στο υπουργείο Οικονομικών. Στις 8 Μαρτίου, η αρμόδια επιτροπή παρέδωσε στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα ένα έργο «συλλογής, κωδικοποίησης, καταγραφής, ταξινόμησης και προστασίας του μεγάλου, παλαιού και ιστορικού αρχειακού υλικού» που αφορά στην περίοδο του Α΄ και Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Πλέον, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τι αποζημιώσεις μπορεί να διεκδικήσει, αφού στο πόρισμα υπάρχει κι ένα ποσό διεκδικήσεων, το οποίο όμως δεν γνωστοποιήθηκε. Μάλιστα, τα αρχεία βρίσκονται και σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ ο κ. Σταϊκούρας παρέδωσε όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο στοιχεία στο υπoυργείο Εξωτερικών για να τα χειριστεί. Για την ιστορία, να σημειωθεί ότι συντονιστής της προσπάθειας αυτής ήταν ο γενικός διευθυντής Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού, κ. Π. Καρακούσης.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_12/03/2013_513942

No comments: