23.3.13

Δρακόντειοι οι περιορισμοί στις καταθέσεις

Πρωτόγνωρους περιορισμούς σε καταθέσεις και συναλλαγές, αντίθετους στο ευρωπαϊκό κεκτημένο περί ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων αλλά απαραίτητους για τον περιορισμό της εξόδου κεφαλαίων από την Κύπρο, εισάγει το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε αργά το βράδι της Παρασκευής από την Κυπριακή Βουλή.

Ο νόμος προβλέπει μεταξύ άλλων περιορισμούς στις αναλήψεις μετρητών και μετατροπή όλων των καταθέσεων σε προθεσμιακές, οι οποίες και δεν μπορούν να τερματιστούν πρόωρα. 

Ειδικότερα, με το νέο νόμο, ο υπουργός Οικονομικών έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει:

- Περιορισμούς στις αναλήψεις μετρητών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ορίζεται ανώτερο ποσό ανάληψης στα 10.000 ευρώ το μήνα.

- Απαγόρευση του πρόωρου τερματισμού καταθέσεων προθεσμίας
- Υποχρεωτικό επαναπρογραμματισμό της λήξης των καταθέσεων προθεσμίας

- Απαγόρευση ή και περιορισμό ανοίγματος νέων λογαριασμών

- Μετατροπή καταθέσεων που βρίσκονται σε λογαριασμούς όψεως/τρεχούμενους σε καταθέσεις προθεσμίας

- Απαγόρευση ή και περιορισμός στις συναλλαγές χωρίς μετρητά 


- Περιορισμό στις διατραπεζικές συναλλαγές ή και στις συναλλαγές εντός του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος

- Περιορισμό στις συναλλαγές του κοινού με πιστωτικό ίδρυμα
- Περιορισμό στη διακίνηση κεφαλαίων, πληρωμών και μεταφορών

Επίσης, ο υπουργός ή κατά περίπτωση ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας μπορεί να επιβάλλει οποιοδήποτε άλλο περιοριστικό μέτρο το οποίο κρίνει απαραίτητο να επιβληθεί υπό τις περιστάσεις για λόγους δημόσιας τάξης ή και δημόσιας ασφάλειας.

http://www.euro2day.gr/news/world/125/articles/765577/ArticleNewsWorld.aspx

No comments: