4.3.13

Πρόγραμμα ΔΝΤ για την ευρωζώνη

Τις έντονες αμφιβολίες του για την τρέχουσα στρατηγική που προωθούν οι νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζει η ομάδα αναλυτών του think tank Re-Define της οποίας ηγείται ο Sony Kapoor, βασιζόμενη στην καταθλιπτική εικόνα της οικονομίας και της ανεργίας που δίνουν οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη.

Σε ανάλυσή της για την Ισπανία τον Ιούλιο του 2012, προειδοποίησε πως οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές που χρησιμοποιούνται είναι πολύ υποτιμημένοι και ότι με τον δρόμο που ακολουθείται, η ισπανική οικονομία και η απασχόληση θα τραβηχτούν προς τα κάτω από έναν συνδυασμό δημοσιονομικής προσαρμογής και προβλημάτων στις τράπεζες. Και αυτό ακριβώς έγινε. Η ανάλυσή αυτή επιβεβαιώθηκε αργότερα από το ΔΝΤ, όταν εξέδωσε το ‘mea culpa’ του για το γεγονός ότι υποτίμησε τους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές.

«Όταν είχαμε προτείνει δημοσίως την υιοθέτηση ενός 'συμφώνου ανάπτυξης για την ΕΕ' τον Ιανουάριο του 2012, σε συνεργασία με τον Peter Bofinger, η πρότασή μας αυτή αγνοήθηκε. Μόνο μετά από μεγάλη προσπάθεια η πρόταση αυτή «έγινε της μόδας», όμως, μέχρι να υιοθετηθεί είχε ψαλιδιστεί σε τέτοιο βαθμό που η επίπτωσή της ήταν μακροοικονομικά ασήμαντη.

http://www.euro2day.gr/specials/opinions/132/articles/760456/Article.aspx

No comments: