7.3.13

ΑξΙΑnumbers: Αυξήθηκε στο 51,5% η συμμετοχή των ξένων στο Χ.Α.

Αυξήθηκε το Φεβρουάριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και έφτασε στο 51,5% η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία ΑξΙΑnumbers.

Υπενθυμίζεται ότι τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν στο 49,7%.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 47,1% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

Η Αξία Συναλλαγών του Φεβρουαρίου 2013 έφτασε τα 1,180 δισ. ευρώ σημειώνοντας πτώση κατά 24,4% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 1,560 δισ. ευρώ. Σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2012 που η αξία συναλλαγών ήταν 1,683 δισ. ευρώ, σημειώθηκε πτώση της τάξης του 29,9%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Φεβρουαρίου 2013 ήταν €59,02 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€70,95 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€84,17 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Φεβρουάριο 2013 ανήλθε στις 37.872 έναντι 41.304 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Φεβρουάριο 2012 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 48.198).

Το Φεβρουάριο 2013 δημιουργήθηκαν 1.571 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 1.607 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €38,18 δισ. (βλ. γράφημα 2). Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €37,26 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 2,5% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €29,36 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 30,1%.

Η κεφαλαιοποίηση για τις μετοχές που συνθέτουν το δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap έφθασε τα €28,80 δισ. (αύξηση 3,7% από τον προηγούμενο μήνα), το δείκτη FTSE/ATHEX Mid Cap τα €2,38 δισ. (μείωση 2,9% από τον προηγούμενο μήνα).

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Φεβρουάριο 2013 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €42,08 εκατ. Οι εισροές προέρχονται από θεσμικούς επενδυτές (€48,50 εκατ.) και από ξένα φυσικά πρόσωπα (€1,59 εκατ.), ενώ οι εκροές προέρχονται από ξένα νομικά πρόσωπα (€6,12 εκατ.) και από λοιπά νομικά πρόσωπα (€1,89 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €43,55 εκατ. Οι εκροές προέρχονται από ιδιώτες (€31,73 εκατ.), από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (€29,08 εκατ.), από ασφ. εταιρ. & συνταξιοδοτ. κεφάλαια (€2,87 εκατ.), από εταιρείες επενδύσεων (€0,74 εκατ.), από λοιπές ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρίες (€0,20 εκατ.) και από λοιπές ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές (€0,14 εκατ.), ενώ οι εισροές προέρχονται από εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, κλπ) (€9,60 εκατ.), από αμοιβαία κεφάλαια (€6,45 εκατ.) και από τον δημόσιο τομέα (€5,15 εκατ.).

Τα υπόλοιπα €1,47 εκατ. που εμφανίζονται ως εισροές από Λοιπούς Επενδυτές αφορούν Μερίδες στις οποίες δεν έχει καταχωρηθεί από τους αρμόδιους Χειριστές ΣΑΤ συγκεκριμένη χώρα φορολογικής κατοικίας.

Οι ξένοι επενδυτές τον Φεβρουάριο 2013 πραγματοποίησαν το 34,6% των συναλλαγών (σε σχέση με το 31,5% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Φεβρουάριο 2012 είχαν πραγματοποιήσει το 24,8% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές τον Φεβρουάριο 2013 πραγματοποίησαν το 39,1% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 43,6% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 50,2% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες θεσμικοί επενδυτές (ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες) τον Φεβρουάριο 2013 πραγματοποίησαν το 23,6% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 20,1% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 22,7% των
συναλλαγών).

http://www.capital.gr/news.asp?id=1746427

No comments: