28.2.13

ΕΛΠΕ: Στα 232 εκατ. ευρώ τα κέρδη του 2012

Στα 232 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των Ελληνικών Πετρελαίων το 2012, υψηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών για κέρδη 223,2 εκατ. ευρώ.

Τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA της εταιρίας ανήλθαν στα 444 εκατ. ευρώ, κοντά στις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Παράλληλα, η εταιρία ανακοίνωσε ότι θα δώσει μέρισμα 0,15 ευρώ ανά μετοχή, ενώ ενδέχεται να το αυξήσει αργότερα εντός του έτους.


ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2012 ΤΩΝ ΕΛΠΕ
Τα Ελληνικά Πετρέλαια δημοσίευσαν θετικά αποτελέσματα για το 2012 με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA στα €444εκ. (+22% έναντι 2011). Βασικοί παράγοντες ήταν τα βελτιωμένα περιθώρια διύλισης (αύξηση $1/bbl κατά μέσο όρο), η εμπορική λειτουργία του διυλιστηρίου Ελευσίνας το Δ’ Τρίμηνο, η απρόσκοπτη λειτουργία του διυλιστηρίου Ασπροπύργου, που σημείωσε ιστορικό υψηλό λειτουργικής διαθεσιμότητας, καθώς και η λειτουργία του διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης.

Η υψηλότερη παραγωγή οδήγησε σε αυξημένες πωλήσεις, με αύξηση των μεριδίων αγοράς στην εσωτερική αγορά καθώς και των εξαγωγών, οι οποίες τον Δεκέμβριο ξεπέρασαν το 50% των συνολικών πωλήσεων.

Επιπλέον, οι προσπάθειες για έλεγχο των δαπανών σε όλο τον Όμιλο καθώς και η επίδραση των πρωτοβουλιών μετασχηματισμού οδήγησαν σε μείωση των γενικών και διοικητικών εξόδων κατά 12%, σε σχέση με το 2011.

Το αυξημένο κόστος προμήθειας αργού, λόγω της αλλαγής προμηθευτών και του αυξημένου κινδύνου λόγω της ελληνικής κρίσης, επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα.

Στην εσωτερική αγορά, οι υψηλοί φόροι κατανάλωσης και η οικονομική ύφεση είχαν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της ζήτησης (-17% έναντι 2011), με χαμηλότερα περιθώρια, ειδικά στη λιανική εμπορία, όπου το υψηλό κόστος λειτουργίας που απαιτεί το σημερινό μοντέλο για εταιρίες εμπορίας με επώνυμα δίκτυα και πολλαπλές εγκαταστάσεις, που σήμερα εξασφαλίζουν την ποιοτική και γρήγορη εξυπηρέτηση της αγοράς, καθίσταται σταδιακά μη βιώσιμο.

Όσον αφορά τον Όμιλο, παρά την πτώση της κατανάλωσης, η αύξηση μεριδίων τόσο στη Διύλιση όσο και την Εμπορία, οδήγησαν σε υψηλότερους όγκους πωλήσεων των Ελληνικών Διυλιστηρίων του Ομίλου που ανήλθαν στα 13,4 εκ. τόνους, αυξημένοι κατά 8% σε σχέση με το 2011.

Τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη επηρεάστηκαν από έκτακτα γεγονότα, όπως η διαδικασία εκκίνησης του νέου διυλιστηρίου και τα έξοδα αναδιοργάνωσης, καθώς και η ζημιά από την αποτίμηση των αποθεμάτων λόγω μείωσης των τιμών του αργού.

Επιπλέον, η επιβάρυνση στα αποτελέσματα της ΔΕΠΑ από την επίλυση των πολυετών εκκρεμοτήτων μεταξύ ΔΕΠΑ και ΔΕΗ στα πλαίσια της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης, επηρέασαν αρνητικά την συνεισφορά της (ΔΕΠΑ) στον Όμιλο. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τα Δημοσιευμένα Κέρδη EBITDA ανήλθαν στα €298 εκ. και τα Καθαρά Κέρδη στα €84 εκ. ενώ τα απασχολούμενα κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στα 4,4 δισ ευρώ.

Η ρευστότητα και η υγιής χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου παραμένουν βασικές προτεραιότητες, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις μακροοικονομικές συνθήκες που επικρατούν. Μέσα στο 2012 και τον Ιανουάριο του 2013, ο Όμιλος ολοκλήρωσε με επιτυχία την αναχρηματοδότηση πιστωτικών γραμμών συνολικού ύψους €1,2 δις με τη σύναψη νέων δανείων άνω των €900 εκ. και την εξόφληση των υπολοίπων αξιοποιώντας τα χρηματικά του διαθέσιμα.

Στο τέλος του έτους ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε σε €1,9 δις, ενώ ο Συντελεστής Μόχλευσης (Δανεισμός / Απασχολούμενα Κεφάλαια) στο 43%.

Η από κοινού διαδικασία με το ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση των ΔΕΠΑ / ΔΕΣΦΑ εισήλθε στο τελικό στάδιο με τους υποψήφιους που κατέθεσαν προσφορές στον Α’ γύρο, να προχωρούν στην τελική φάση δεσμευτικών προσφορών, οι οποίες αναμένονται στις αρχές του Β’ τριμήνου 2013.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε μέρισμα €0,15 ανά μετοχή που καλύπτει το ελάχιστο προβλεπόμενο από τη σχετική νομοθεσία. Επιπλέον καταβολή είτε με τη μορφή έκτακτου μερίσματος για το 2012, είτε προμερίσματος 2013, θα ανακοινωθεί στους επόμενους μήνες.


Τι δήλωσε ο κ. Κωστόπουλος
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του 2012, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Γιάννης Κωστόπουλος, δήλωσε:

«Το 2012 ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλες τις ελληνικές εταιρείες, με το ΑΕΠ στην Ελλάδα να μειώνεται για πέμπτη συνεχή χρονιά και τις συνθήκες ρευστότητας να επιδεινώνονται.

Η μείωση στην κατανάλωση καυσίμων σε σχέση με το 2009 έχει ξεπεράσει το 30%, οδηγώντας την Ελληνική αγορά σε ένα τελείως διαφορετικό επιχειρησιακό περιβάλλον αναφορικά με τον ανταγωνισμό και τις ανάγκες της εφοδιαστικής αλυσίδας πετρελαιοειδών.

Επιπλέον, οι υψηλότατοι φόροι, που αντιπροσωπεύουν άνω του 60% της τελικής τιμής στα καύσιμα κίνησης, ο αθέμιτος ανταγωνισμός και η πτώση της αγοράς εξανέμισαν τα περιθώρια κέρδους και τη ρευστότητα των εταιρειών εμπορίας. Ο κλάδος εμπορίας συνολικά στη χώρα μας
οδηγείται σε αδιέξοδο.
Θετικές αξιολογούνται μέχρι τώρα οι ενέργειες των αρχών για την καταπολέμηση του φαινομένου της λαθρεμπορίας, οι οποίες όμως πρέπει να εφαρμοστούν με συνέπεια, στοχεύοντας στην εξυγίανση της αγοράς. Παράλληλα, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου χαρακτηρίστηκε από αβεβαιότητα, διακυμάνσεις στις τιμές του αργού πετρελαίου και μειωμένη ζήτηση για προϊόντα.

Σε ένα δυσμενές περιβάλλον, επιτύχαμε ικανοποιητικά αποτελέσματα χάρη στα βελτιωμένα διεθνή περιθώρια διύλισης, την αύξηση της κερδοφορίας από εξαγωγές, αλλά και την έμφαση που δόθηκε τα τελευταία χρόνια στην ανταγωνιστικότητα και τον έλεγχο κόστους.

Επιπλέον το 2012, σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της πενταετούς στρατηγικής, που κορυφώθηκε με την ασφαλή και επιτυχημένη διαδικασία εκκίνησης του νέου διυλιστηρίου Ελευσίνας. Η αναβάθμιση, ύψους €1,4 δις, ήταν η μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στην Ελλάδα και το διυλιστήριο έχει ήδη περάσει στο στάδιο της παραγωγής, οδηγώντας σε υψηλότερες αποδόσεις και αύξηση εξαγωγών, μετασχηματίζοντας τα Ελληνικά Πετρέλαια σε έναν από τους πλέον ανταγωνιστικούς Ομίλους διύλισης και εμπορίας στην Ν.Α. Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Οι προτεραιότητές μας για το 2013 είναι η πλήρης αξιοποίηση των αναβαθμισμένων διυλιστηρίων, ο επιπλέον έλεγχος δαπανών, η μείωση της μόχλευσης καθώς και η επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης της ΔΕΠΑ
».


Οι επιχειρηματικοί κλάδοι
ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ
­ Η υψηλότερη διαθεσιμότητα των διυλιστηρίων Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης κατά το 2012 και η εκκίνηση του διυλιστηρίου Ελευσίνας οδήγησαν σε αύξηση της παραγωγής κατά 38%, έναντι του 2011, στα 11 εκ. τόνους, σε αύξηση των πωλήσεων κατά 8% στα 13,4 εκ. τόνους, με διπλασιασμό των εξαγωγών στα 4,5 εκ. τόνους.

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Εγχώριας Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθαν στα €348 εκ. (+40% σε σχέση με 2011), λόγω υψηλότερων περιθωρίων και ισχυρής λειτουργικής επίδοσης. Μείωση των σταθερών εξόδων και αποδοτικότερη λειτουργία.


ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ
­ Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από το δυσμενές περιβάλλον λόγω των υψηλών φόρων κατανάλωσης και της οικονομικής κρίσης με μειωμένους όγκους πωλήσεων αλλά και περιθώρια. Οι πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης μειώθηκαν κατά 70% το Δ’ τρίμηνο μετά τον πενταπλασιασμό του αναλογούντος Ε.Φ.Κ. τον Οκτώβριο.

Τα Κέρδη EBITDA της Εγχώριας Εμπορίας ανήλθαν στα €12 εκ., καθώς οι πρωτοβουλίες ελέγχου κόστους και οι χαμηλότερες προβλέψεις για επισφάλειες αντιστάθμισαν εν μέρει την επίδραση της ύφεσης και των υψηλών φόρων.

Οι όγκοι πωλήσεων εσωτερικής αγοράς μειώθηκαν κατά 14% σε σχέση με το 2011, έναντι μείωσης του συνόλου αγοράς κατά 17%, καθώς επιτυχημένα λανσαρίσματα νέων προϊόντων (“Diesel Ekonomy”, “Πετρέλαιο Θέρμανσης Ekonomy” and “BP Ultimate 95”) και αυξημένες προωθητικές ενέργειες οδήγησαν σε ενίσχυση των μεριδίων αγοράς.


ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
­ Η κερδοφορία της Διεθνούς Εμπορίας επηρεάστηκε από το επιδεινούμενο μακροοικονομικό περιβάλλον και την όξυνση του ανταγωνισμού στις περισσότερες από τις χώρες που δραστηριοποιούμαστε.

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €41 εκ. ( 2011: €45 εκ.).


ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ
­ Η αυξημένη λειτουργία των χημικών εργοστασίων και η παραγωγή προπυλενίου στον Ασπρόπυργο οδήγησαν σε βελτιωμένα περιθώρια πολυπροπυλενίου και υψηλότερους όγκους πωλήσεων.

Τα EBITDA ανήλθαν για το 2012 στα €47 εκ., αυξημένα κατά 27% (2011: €37 εκ.).


ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
­ Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ στα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου ανήλθε στα €69 εκ. (2011: €67 εκ.) λόγω βελτιωμένης επίδοσης του ΔΕΣΦΑ, ενώ η ΔΕΠΑ και οι θυγατρικές της ΕΠΑ διατήρησαν την κερδοφορία τους παρά τους χαμηλότερους όγκους πωλήσεων.

Τα EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκαν στα €57 εκ. (-7% έναντι 2011), λόγω χαμηλής ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος και μειωμένης παραγωγής από φυσικό αέριο. 

http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/760796/Article.aspx

No comments: