28.2.13

Μικρή μείωση στο χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Στα 225,5 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε στο τέλος Ιανουαρίου το χρέος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων προς τις τράπεζες, καταγράφοντας μείωση κατά 2 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2012.
Το ίδιο διάστημα, η τάση επιστροφής κεφαλαίων, που είχε παρατηρηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2012, ανακόπηκε με συνέπεια οι καταθέσεις να διαμορφωθούν στα 160,9 δισ. ευρώ, μειωμένες δηλαδή κατά 483,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, οι χορηγήσεις συνέχισαν να μειώνονται τον Ιανουάριο με ρυθμό -4%, ενώ η καθαρή ροή χρηματοδότησης, δηλαδή οι νέες χορηγήσεις μείον τις αποπληρωμές δανείων, υπήρξε αρνητική κατά 296 εκατ. ευρώ. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη έλλειψη ρευστότητας από την πλευρά των τραπεζών, η οποία δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί όσο συνεχίζεται η μείωση των καταθέσεων.
Η υποχώρηση που καταγράφηκε τον Ιανουάριο οφείλεται στη μείωση της ρευστότητας από την πλευρά των επιχειρήσεων, οι καταθέσεις των οποίων μειώθηκαν κατά 1,2 δισ. ευρώ, στα 25,2 δισ. ευρώ. Αντίθετα, αυξημένες εμφανίζονται οι καταθέσεις των ελληνικών νοικοκυριών, το ύψος των οποίων διαμορφώθηκε στα 135,8 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση κατά 732,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2012. Δύσκολοι εκτιμάται πως θα είναι οι επόμενοι μήνες, καθώς οι φόροι ροκανίζουν σταθερά το επίπεδο των αποταμιεύσεων και ο ΦΑΠ 2010, 2011 και 2012, που θα κληθούν να πληρώσουν οι κάτοχοι ακινήτων, θα απομειώσει σημαντικό τμήμα των καταθέσεων.
Σε ό,τι αφορά τον δανεισμό του ιδιωτικού τομέα, από το σύνολο των 225,5 δισ. ευρώ, τα 106,5 δισ. ευρώ είναι οφειλές των επιχειρήσεων, ενώ στα 13,6 δισ. ευρώ είναι οι οφειλές των ελεύθερων επαγγελματιών. Το χρέος των νοικοκυριών από στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια διαμορφώνεται στα 105,4 δισ. ευρώ.
Στην επιχειρηματική πίστη, μεταξύ των κλάδων με οριακά θετικό πρόσημο στη χρηματοδότηση τον Ιανουάριο καταγράφονται η μεταποίηση, ο τουρισμός και ο ηλεκτρισμός, ενώ αρνητικός υπήρξε ο ρυθμός χρηματοδότησης των υπόλοιπων κλάδων.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_28/02/2013_512619


No comments: