28.2.13

Πρόταση για αρνητικά επιτόκια στην Αγγλία

Αξιωματούχοι της Τράπεζας της Αγγλίας (ΒΟΕ) εξέτασαν το ενδεχόμενο να χρεώνουν τις τράπεζες που επιλέγουν να καταθέσουν σε αυτήν τα μετρητά τους, αποκάλυψε σε επιτροπή του βρετανικού Κοινοβουλίου ο υποδιοικητής της Πολ Τάκερ. Το σκεπτικό πίσω από την επιβολή αρνητικών επιτοκίων καταθέσεων είναι ότι σε αυτή την περίπτωση οι τράπεζες θα προτιμούσαν να επενδύσουν τα χρήματά τους σε κρατικά ή άλλα ομόλογα, μειώνοντας το κόστος δανεισμού. Ακόμη καλύτερα, ίσως έμπαιναν στον πειρασμό να δανείσουν ευκολότερα επιχειρήσεις και νοικοκυριά από το να πληρώνουν προκειμένου να διατηρούν το ρευστό τους στην κεντρική τράπεζα. Στη φωτογραφία, το κτίριο της Τράπεζας της Αγγλίας στο Λονδίνο.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyagor_1_28/02/2013_512637

No comments: