28.2.13

ΟΤΕ: Κέρδη 476,4 εκατ. ευρώ το 2012

Απάντηση στην κρίση είναι τα οικονομικά αποτελέσματα του 2012, τα οποία από παράγοντες της αγοράς κρίνονται εντυπωσιακά, καθώς μέσα σε ένα πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον ο Οργανισμός πέτυχε σημαντική βελτίωση των βασικών μεγεθών του καταγράφοντας καθαρή κερδοφορία της τάξης των 476 εκατομμυρίων ευρώ.

Παρά την οικονομική κρίση, ο ΟΤΕ κατάφερε να αυξήσει το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά μία μονάδα βάσης στο 35,4%, ενώ παράλληλα διατήρησε σταθερές τις λειτουργικές ταμειακές ροές του στο 1,3 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν για το 2012 οι εξελίξεις στο πεδίο της αναχρηματοδότησης του δανεισμού. Ειδικότερα, ο όμιλος ΟΤΕ το 2012 πέτυχε ετήσια μείωση του καθαρού δανεισμού 1 δισ. ευρώ, από 3,9 σε 2,9 δισ. ευρώ.

Ο ΟΤΕ έχει ξεκινήσει και συνεχίζει ένα πολυεπίπεδο πλάνο μείωσης και αναχρηματοδότησης δανεισμού, που περιλαμβάνει πώληση δορυφόρου, που θα ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, αλλά και την πώληση της Serbia Telecom, που έγινε στις αρχές του 2012.

Μάλιστα οι πολύ θετικές εξελίξεις αναφορικά με τον δανεισμό του επιτρέπουν και αλλαγές στο πλάνο του σε ό,τι αφορά την πώληση της θυγατρικής Globul στη Βουλγαρία, που βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία.

Επιπλέον, ο ΟΤΕ μέσα στο 2012 συνέχισε το επενδυτικό του πλάνο υλοποιώντας επενδύσεις ύψους περίπου 494,2 εκατ. ευρώ, στα οποία μάλιστα αξίζει να σημειώσουμε ότι δεν περιλαμβάνεται η επένδυση για την αγορά φάσματος κινητής τηλεφωνίας.

Να σημειώσουμε ακόμα ότι παράλληλα με την προσπάθεια αύξησης των εσόδων υλοποιεί και πρόγραμμα συγκράτησης του κόστους, στο οποίο την προηγούμενη χρονιά ιδιαίτερα σημαντική κίνηση ήταν το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για σημαντικό αριθμό εργαζομένων, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν από την εκπνοή του 2012.

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα του Οργανισμού, οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη 457,2 εκατ., ενώ το 2011 ο ΟΤΕ είχε ανακοινώσει κέρδη 119,7 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών του υποχώρησε κατά 7,1% και διαμορφώθηκε στα 4,68 δισ. το 2012.
Στο δ΄ τρίμηνο του 2012, ο ΟΤΕ περιόρισε τις ζημίες του κατά 43,3% στα 43,7 εκατ. ευρώ από 77,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011, ενώ ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 9,1% στο 1,132 δισ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του δ΄ τριμήνου και έτους, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Mιχάλης Τσαμάζ, σημείωσε τα εξής: «Σε αγορές εξαιρετικά ανταγωνιστικές, πετύχαμε όλους τους στόχους που είχαμε θέσει, νωρίτερα από τον σχεδιασμό μας. Διατηρήσαμε υγιείς τις λειτουργικές ταμειακές ροές μας, παρά τα χαμηλότερα έσοδα, προχωρήσαμε στην πώληση μη βασικών περιουσιακών στοιχείων και μέσω ενός δυναμικού σχεδίου αναχρηματοδότησης, από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα, ενισχύσαμε τα χρηματοοικονομικά μας και επεκτείναμε τον ορίζοντα αποπληρωμής του δανεισμού μας.

Μειώσαμε, με επίδραση σε βάθος χρόνου, την κοστολογική βάση του
ΟΤΕ, κυρίως μέσω του προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης, το οποίο έγινε αποδεκτό από περισσότερους από 1.500 εργαζόμενους στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας στο τέλος του έτους. Βρισκόμαστε κοντά στην ολοκλήρωση του σχεδίου μετασχηματισμού του ομίλου».

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε ακόμα: «Η τακτοποίηση των του οίκου μας είναι σημαντική, αλλά όχι αρκετή. Το μέλλον μας βασίζεται και στην ικανότητά μας να καινοτομούμε και να επενδύουμε. Η μεγάλη αύξηση των συνδρομητών τηλεόρασης, η ανάκαμψη των υπηρεσιών ευρυζωνικότητας και η εκτεταμένη 4G κάλυψη καταδεικνύουν την έμφαση που δίνουμε σε επίπεδο καινοτομίας και επενδύσεων. Υπό την προϋπόθεση ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο θα στηρίξει την προσπάθειά μας, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να είμαστε ανάμεσα στους μεγαλύτερους επενδυτές υποδομών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το 2013, στις ήδη δύσκολες αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε, αναμένουμε ότι ο ανταγωνισμός θα ενταθεί. Η αποφασιστικότητά μας να διατηρήσουμε τη θέση μας, να κρατήσουμε ψηλά την κερδοφορία μας και να ενισχύσουμε τη χρηματοοικονομική μας δομή θα παραμείνει αμείωτη».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Οργανισμού, σε ό,τι αφορά την έκδοση νέου ομολόγου και πρόταση επαναγοράς ομολόγων στο πλαίσιο του Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων GMTN, στις 29 Ιανουαρίου 2013, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να εκδώσει νέο ομόλογο κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων GMTN ύψους €6,5 δισ. πενταετούς διάρκειας και σταθερού επιτoκίου. Ταυτόχρονα, η ΟΤΕ PLC. ανακοίνωσε πρόταση επαναγοράς ομολόγων λήξεως Αυγούστου 2013 και Απριλίου 2014 στην τιμή των 100% και 102% αντίστοιχα.

Σε συνέχεια αυτής της ανακοίνωσης, στις 7 Φεβρουαρίου 2013 η ΟΤΕ PLC. εξέδωσε νέο πενταετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου ομόλογο €700 εκατ. με ετήσιο κουπόνι 7,875%, πληρωτέο σε εξαμηνιαία βάση. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε 2,7 φορές, έχοντας συγκεντρώσει συνολική ζήτηση άνω του €1,9 δισ. Επιπλέον, στις 13 Φεβρουαρίου 2013 ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας επαναγοράς ομολόγων, €106,2 εκατ. από το ομόλογο λήξεως 2013 και €92,5 εκατ. από το ομόλογο λήξεως 2014 αντίστοιχα επαναγοράστηκαν και παραδόθηκαν για ακύρωση. Κατά συνέπεια, τα ονομαστικά ποσά των ομολόγων λήξεως Αυγούστου 2013 και Απριλίου 2014 ανέρχονται πλέον σε €713,8 εκατ. και σε €407,5 εκατ. αντίστοιχα.

Για τη συμφωνία πώλησης του Hellas SAT
, σημειώνεται ότι στις 7 Φεβρουαρίου 2013 ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας πώλησης του 99,05% που κατέχει στη Hellas Sat στην Arabsat Cyprus Ltd., μία 100% θυγατρική της Arab Satellite Communications Organization. Ο ΟΤΕ θα εισπράξει συνολικό τίμημα περίπου €208 εκατ. από την πώληση, που αντιπροσωπεύει το 99,05% από: α) την αξία της Hellas Sat, η οποία ανέρχεται σε €157 εκατ. και β) την αξία των διαθεσίμων της Hellas Sat την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της συναλλαγής που εκτιμώνται περίπου σε €53 εκατ.

Επιπλέον, ο ΟΤΕ θα εισπράξει €7 εκατ. ως μέρισμα. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2013 μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, ενώ τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Επίσης, στην ανακοίνωση αναφέρεται στις 16 Ιανουαρίου 2013 πως η OTE PLC. σύναψε ιδιωτικό συμφωνητικό ανταλλαγής ομολόγων κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης διάρκειας (Global Medium-Term Note Program), σύμφωνα με το οποίο ανταλλάχθηκαν €187,0 εκατ. από τα ομόλογα λήξης Αυγούστου 2013 με μια νέα έκδοση ομολόγων €187,7 εκατ. («Νέες Ομολογίες») λήξης Φεβρουαρίου 2015. Τα ομόλογα που επαναγοράστηκαν ύψους €187 εκατ. λήξης Αυγούστου 2013 ακυρώθηκαν. Οι νέες ομολογίες ενσωματώθηκαν στο ήδη υπάρχον ομόλογο €600 εκατ. έκδοσης Φεβρουαρίου 2008 και λήξης Φεβρουαρίου 2015, το οποίο φέρει κουπόνι 7,25%.

Ο Οργανισμός σημειώνει επίσης ότι στις 11 Φεβρουαρίου 2013 προχώρησε στην αποπληρωμή ποσού €400 εκατ. κάτω από την ανακυκλούμενη πίστωση (ομολογιακό δάνειο) €900 εκατ. το οποίο ο ΟΤΕ είχε συνάψει το Φεβρουάριο 2011 με κοινοπραξία τραπεζών. Το εναπομείναν ποσό του δανείου ονομαστικής αξίας €500 εκατ. που λήγει στις 11 Φεβρουαρίου 2014 αναταξινομήθηκε στο βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων. Το εναπομείναν υπόλοιπο του δανείου ανέρχεται σε €490,1 εκατ.


Οι προοπτικές
Πλέον της προγραμματισμένης επίδρασης των προσφάτων μειώσεων των τελών τερματισμού στην κινητή σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται, ο ΟΤΕ αναμένει διατήρηση της σημαντικής πίεσης των εσόδων λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και των νέων ανταγωνιστικών επιθετικών προσφορών. Με στόχο τον περαιτέρω μετριασμό της επίδρασης της μείωσης των εσόδων στην κερδοφορία και τη χρηματοοικονομική απόδοση το 2013, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να επωφελείται από τα μέτρα μείωσης κόστους που έχουν ήδη εφαρμοστεί, συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης, και θα συνεχίσει να αναζητά νέες δυνατότητες συγκράτησης του κόστους.

Ο ΟΤΕ σκοπεύει να συνεχίσει να πρωτοπορεί σε όλους τους τομείς ώστε να υποστηρίξει τη ροή των εσόδων, να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών για προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους και να διατηρήσει την ηγετική θέση του ονόματός του στην αγορά και στην τεχνολογική του υπεροχή σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.

http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/760634/Article.aspx

___________________________________________

5.9 / 5
6.3 / 5
6.4 / 6.2
6 / 6.3
5.4 / 4
5 / 4.8
4.7 / 4

No comments: