28.2.13

Alpha Bank: Μετράνε λάθος την ύφεση Κομισιόν και ΤτΕ

Λανθασμένες χαρακτηρίζει η Alpha Bank τις εκτιμήσεις τόσο της Κομισιόν, όσο και της ΤτΕ για το βαθμό της ύφεσης φέτος στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι οι «καταθλιπτικές» αυτές προβλέψεις επηρεάζουν αρνητικά το υπό διαμόρφωση καλό κλίμα.

Στο εβδομαδιαίο της δελτίο η τράπεζα διατυπώνει την εκτίμηση ότι η ύφεση εφέτος δεν θα ξεπεράσει το 3%, έναντι 4,4% που αναμένει η Κομισιόν και 4,5% ο διοικητής της ΤτΕ.

Όσο αφορά τις χειμερινές προβλέψεις της Κομισιόν, σημειώνει ότι προβλέπεται και πάλι νέα μεγάλη ύφεση στην Ελλάδα με πτώση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 4,4% και το 2013, μετά την κάμψη κατά 21,1% μεταξύ 2007 και 2012.

Η πτώση αυτή τεκμαίρεται από την μεταφορά (carry over) της μεγάλης πτώσης του ΑΕΠ σε εποχικά διορθωμένη τριμηνιαία βάση στο τέταρτο τρίμηνο του 2012, στα τρίμηνα του 2013 και από τη συνεχιζόμενη δημοσιονομική προσαρμογή.

Όμως, η τεράστια πτώση του ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο του 2012, προσδιορίστηκε από συγκεκριμένους παράγοντες, που δεν είναι πλέον σε ισχύ από τις αρχές του 2013, όπως επισημαίνει η Alpha.

Το 2012 η οικονομία λειτούργησε υπό την επίδραση της επιβολής ενός πρωτοφανούς σε μέγεθος και σκληρότητα περιορισμού ρευστότητας στο Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και υπό την επίδραση πολιτικών αναταράξεων και των εντόνως και εντέχνως προωθούμενων προσδοκιών για έξοδο της χώρας από το ευρώ. Το 2012, επίσης, η οικονομία λειτούργησε κάτω από την επίδραση της μη καταβολής των δόσεων της χρηματοδοτικής βοήθειας και της φυγής των καταθέσεων που οδήγησαν στον καταποντισμό του οικονομικού κλίματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Τίποτε από αυτά δεν ισχύει το 2013, τονίζει η τράπεζα.

Συνεπώς, είναι δυνατόν, για να συγκρατηθεί η ανοδική πορεία της ανεργίας και να αποφευχθεί η απαξίωση ενός μεγάλου μέρους του παραγωγικού δυναμικού της χώρας που παραμένει ανεκμετάλλευτο, να οδηγηθούμε σε πτώση του πραγματικού ΑΕΠ χαμηλότερη του -3,0% το 2013, αντί του -4,4% του προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του -4,5% που προβλέπει επίσης, στην Έκθεση του Διοικητή για το 2012, η Τράπεζα της Ελλάδος.

Πέραν αυτών, η Alpha Bank σημειώνει, ότι η ΕΕ αναγνωρίζει ότι η εγχώρια ζήτηση θα αρχίσει σταδιακά να τονώνεται, καθώς η κυβέρνηση έχει ήδη αρχίσει την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τον ιδιωτικό τομέα, ύψους 4,0% του ΑΕΠ, από τις αρχές του 2013.

Η εξέλιξη αυτή και η αποπληρωμή ενός μέρους των ΕΓΕΔ που βρίσκονται σε κυκλοφορία, διευκολύνονται από την ήδη σημειωθείσα εκταμίευση της δόσης της χρηματοδοτικής βοήθειας των 50 δισ. τον Δεκέμβριο του 12 και στο πρώτο δίμηνο του 2013.

Ήδη, οι προσδοκίες στην οικονομία σταθεροποιούνται με τον δείκτη οικονομικού κλίματος να διαμορφώνεται τον Φεβρουάριο στο 86,9, από 82,1 το Νοέμβριο.

Η σημαντική ενίσχυση του οικονομικού κλίματος στη χώρα συμβάλλει στην επαναφορά των καταθέσεων των νοικοκυριών στο τραπεζικό σύστημα, αλλά και στη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης και στη μείωση του κόστους δανεισμού των εγχώριων τραπεζικών ιδρυμάτων. Τα τελευταία ήδη βρίσκονται σε φάση αναδιάρθρωσης και αποκατάστασης της κεφαλαιακής τους βάσης μετά το PSI plus.

Οι εξελίξεις αυτές συμβάλλουν στη σταδιακή αύξηση (αντί για τη σημαντική μείωση κατά τη διάρκεια του 2012) των ροών χορηγήσεων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.

Τον Δεκέμβριο του ‘12 και τον Ιανουάριο φέτος σημειώθηκε μία εντυπωσιακή αντιστροφή στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, η οποία αναμένεται να ενταθεί αν συνεχιστεί η θετική πορεία των καταθέσεων στους επόμενους μήνες.

Όσον αφορά στην εξέλιξη των βασικών στοιχείων που απαρτίζουν το ΑΕΠ από την πλευρά της ζήτησης, ή προσδιορίζουν την εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας, σημειώνονται ότι η επίπτωση των καθαρών εξαγωγών στη μεταβολή του ΑΕΠ θα είναι και πάλι θετική και σημαντική, σε επίπεδα άνω του 2,5% το 2013, από 4% το 2012.

Όσον αφορά στον δημοσιονομικό τομέα, η Κομισιόν αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα, παρά τη μεγάλη πτώση του ΑΕΠ το 2011 και το 2012 και προβλέπει ότι το έλλειμμα της ΓΚ θα μειωθεί στο -4,6% του ονομαστικού ΑΕΠ το 2013 και στο -3,5% του ΑΕΠ το 2014, από -6,6% του ΑΕΠ το 2012.

Επίσης, με βάση τις ανωτέρω απαισιόδοξες εκτιμήσεις για το ΑΕΠ και το έλλειμμα της ΓΚ, η ΕΕ εκτιμά το χρέος της ΓΚ να αυξηθεί στο 175,6% του ΑΕΠ το 2013 και στο 175,2% του ΑΕΠ το 2014, από 161,6% του ΑΕΠ το 2012. Το χρέος αυτό αναμένεται να αρχίσει να μειώνεται από το 2015 καθώς θα αυξάνει το ονομαστικό ΑΕΠ και το πλεόνασμα του πρωτογενούς ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης.

Παρά τη συνεχιζόμενη υστέρηση των καθαρών εσόδων της κεντρικής κυβέρνησης, αλλά και των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων, η εκτέλεση του Π2013 τον Ιανουάριο του 2013, με σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα ύψους € 414,4 εκατ., έναντι του στόχου για έλλειμμα € 413 εκατ. τον μήνα αυτό, ήταν πολύ καλύτερη του αναμενομένου. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι αν η προσπάθεια για είσπραξη των τρεχόντων και ληξιπρόθεσμων εσόδων του κράτους ενταθεί (όπως είναι αναγκαίο όχι μόνο για την ικανοποιητική υλοποίηση του Π2013 αλλά και για την αποκατάσταση της άκρως διασαλευθείσης τα τελευταία έτη φορολογικής δικαιοσύνης), τότε και ο Π2013 θα υλοποιηθεί καλύτερα από ότι έχει σχεδιαστεί, όπως συνέβη και με τον Π2012.

Για να υλοποιηθεί η πρόβλεψη της ΕΕ και της Τραπέζης της Ελλάδος για πτώση του ΑΕΠ κατά -4,4% το 2013, θα πρέπει η εγχώρια ζήτηση στην οικονομία να μειωθεί εκ νέου κατά 11,4 δισ. το 2013 (ή κατά -6,6%) σε σταθερές τιμές του 2005, μετά την τεράστια πτώση της κατά € 18,8 δισ (ή κατά -9,7%) το 2012, αναφέρει μεταξύ αλλων η τράπεζα.

Η εκτιμώμενη αυτή πτώση αυτή για το 2013 θα πρέπει να θεωρείται σημαντικά υπερτιμημένη δεδομένου ότι η δημοσιονομική προσαρμογή που προβλέπεται το 2013 από την ΕΕ συνίσταται στη μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης (ΓΚ) κατά περίπου 2,5 δισ. ευρώ.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η πτώση της εγχώριας ζήτησης δεν μπορεί να είναι μεγάλη και το 2013. Κάτι τέτοιο, όμως, θα συμβεί μόνο εάν ανατραπούν και πάλι τα ανωτέρω δεδομένα, όπως έγινε το 2011 και το 2012, επισημαίνει η Alpha Bank.

Ωστόσο, η ανάκαμψη της οικονομίας δεν αργεί, εκτιμά, θυμίζοντας τις εκτιμήσεις της ΕΕ για ανάκαμψη από το τέταρτο τρίμηνο.

Εάν και η παραγωγικότητα συνεχίζει να αυξάνεται, όπως βάσιμα προσδοκάται, τότε με την πτώση της απασχόλησης που προβλέπει η ΕΕ το πιθανότερο είναι ότι η πτώση του ΑΕΠ δεν θα υπερβεί το -3,0% το 2013 και η αύξησή του θα είναι πολύ υψηλότερη από 1,5% το 2014, καταλήγει η τράπεζα.

http://www.sofokleousin.gr/archives/126348.html

No comments: