14.11.08

Ανεργία - estimation


Δυστυχώς η εικόνα είναι του Μπάρυ και δεν δέχεται επεξεργασία.
Η ανεργία ξεκίνησε να αυξάνει τον Οκτώβριο-Νοέμβριο 2007.
Με την "καταμέτρηση" της ανεργίας - όπως γίνεται από τον αμερικάνικο ΟΑΕΔ - να προσθέτει νούμερα για καιρό περισσότερο από όσο θα "μετρηθεί" η ύφεση, που ακόμα δεν έχει επίσημα δηλωθεί ότι ξεκίνησε.
Παλαιότερη πατέντα: bottom ανεργίας=αρχή ύφεσης - top ανεργίας=τέλος ύφεσης
Σημειωμένη πρόβλεψη: W, αλά 80s της "αλλαγής του Ρήγκαν" με Paul Volcker πρόεδρο της FED (σενάριο και components)
υπόψη: παγίδα ρευστότητας - πιθανότητες τύπου L: 50%

No comments: