29.9.10

Μείωσαν κατά 2/3 τη θέση τους σε ελληνικά ομόλογα Γερμανία και Γαλλία;

Σύμφωνα με στοιχεία της Morgan Stanley, πριν το ξέσπασμα της ʽελληνικής κρίσηςʼ το μερίδιο των γαλλικών τραπεζών σε ελληνικά κρατικά ομόλογα ανερχόταν στα 55 δις ευρώ και των γερμανικών στα 30 δις ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών από έκθεση που δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο του 2010, η θέση της Γαλλίας σε ελληνικά κρατικά ομόλογα ανέρχεται σε 17,55 δις ευρώ και της Γερμανίας σε 18,6 δις ευρώ.

Αν τα παραπάνω στοιχεία είναι σωστά, στη διάρκεια μερικών μηνών οι γαλλικές τράπεζες πούλησαν ελληνικά κρατικά ομόλογα ύψους 37,45 δις ευρώ, μειώνοντας την έκθεση τους σε ελληνικό κρατικό χρέος κατά 68% και οι αντίστοιχες πωλήσεις από τις γερμανικές τράπεζες ανήλθαν στα 18,62 δις ευρώ και μεταφράζονται σε μείωση της θέσης τους σε ελληνικά κρατικά ομόλογα κατά 62%. Το σύνολο των πωλήσεων ελληνικών κρατικών ομολόγων από γαλλικές και γερμανικές τράπεζες έφτασε τα 56,07 δις ευρώ και απομένουν, μόλις, άλλα 28,55 δις ευρώ για να ʽκαθαρίσουνʼ εντελώς από το ʽτοξικόʼ ελληνικό χρέος.

Στο ίδιο πλαίσιο, όμως, φαίνεται να κινούνται και οι πωλήσεις ελληνικού κρατικού χρέους από βρετανικές και ελβετικές τράπεζες και αν αυτή η τάση δεν αντιστραφεί, κάτι που δεν προβλέπεται να συμβαίνει, ο συνδυασμός των μηχανισμών ʽξεπλύματοςʼ ελληνικού κρατικού χρέους από την ΕΚΤ και το ΔΝΤ είναι πιθανόν να έχει ʽκαθαρίσειʼ τις τράπεζες των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών από το ελληνικό χρέος, ακόμη και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2011.

Στο διάστημα αυτό το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού χρέους θα έχει μεταφερθεί από τις ευρωπαϊκές τράπεζες στην ΕΚΤ ενώ παράλληλα θα έχει αλλάξει το δίκαιο που το διέπει από το ελληνικό στο αγγλικό και επιπλέον θα έχει επιβαρυνθεί με εμπράγματες ασφάλειες που θα εξασφαλίζουν την ΕΚΤ από την περίπτωση πτώχευσης της Ελλάδας.

Αν από εκεί και πέρα αν προκύψει πρόβλημα αποπληρωμής του ελληνικού χρέους θα έχει ανοίξει ο δρόμος για μία συμφωνία επιμήκυνσης της περιόδου πληρωμής του και αν προκύψει πρόβλημα πτώχευσης τότε η ΕΚΤ θα καλύπτεται από τις εμπράγματες ασφάλειες επί του ελληνικού δημοσίου.

Τέλος, στην περίπτωση που οι εμπράγματες ασφάλειες δε θα είναι αρκετές ώστε να παρέχουν πλήρη αποζημίωση στην ΕΚΤ, αυτή θα περάσει τις όποιες απώλειες γράψει στον ισολογισμό της στις κεντρικές τράπεζες των ευρωπαϊκών κρατών, με τη χρήση μηχανισμού που προκύπτει από ειδική σχετική νομοθεσία. 

http://www.sofokleous10.gr/portal2/toprotothema/toprotothema/--23----------2010092828142/ 

__________________________

Mη τρελαινόμαστε, το ρίσκο πέρασε πλέον στην ΕΚΤ, τον τελευταίο δανειστή...
Όταν θα θελήσει, απλά θα πατήσει το κουμπί στου κουμπιούτερ της και θα διαγράψει μέρος των ομολόγων που κατέχει ΟΛΩΝ των κυβερνησεων ΟΝΕ...
Εάν μάλιστα ψάξω θα βρω τα δημοσιεύματα των Γερμανών που έλεγαν ότι οι Γάλλοι τους έπιασαν κορόϊδο με την Ελλάδα και πούλησαν τα εγχώρια ομόλογα στην ΕΚΤ... προφανώς μετά έκαναν το ίδιο και οι Γερμανοί...

No comments: