29.11.11

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 - AlphaEurobank (σχόλια UBS-ML)

Alpha

Καθαρά Κέρδη προ απομειώσεως Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 41,6
Ζημίες Απομειώσεως Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 608,1 … …
Καθαρά Κέρδη που αναλογούν σε μετόχους της Τραπέζης (566,7)

Καταθέσεις Ελλάδα 30/9/10 32.897 30/9/11 25.446
Δάνεια Ελλάδα 30/9/10 40.076 30/9/11 38.621

Eurobank 
Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους  €89εκ.
Καθαρά Κέρδη μετά το PSI της 21ης Ιουλίου -€575εκ.

Καταθέσεις Ελλάδα 30/9/10 40,5 30/9/11 33,9
Δάνεια Ελλάδα 30/9/10 52,6 30/9/11 52,3

____________________________________

Σε γενικές γραμμές εντός των προβλέψεων των αναλυτών χαρακτηρίζουν οι Merrill Lynch και UBS τα αποτελέσματα Q3 των Eurobank και Alpha Bank. Επισημαίνουν το δύσκολο περιβάλλον, τις αυξημένες επισφάλειες και την ανάγκη για κεφάλαια.

Καλύτερα των εκτιμήσεων ήταν τα αποτελέσματα του Q3 της Eurobank, επισημαίνει στο report της με ημερομηνία 29 Νοεμβρίου 2011 η Merrill Lynch, η οποία αποδίδει την εξέλιξη στον καλύτερο έλεγχο του κόστους. Ακόμη, αναφέρει ότι τα αποτελέσματα έδειξαν κάποιες θετικές τάσεις σε επίπεδο βασικών εσόδων.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, οι τάσεις όσον αφορά την ποιότητα εξακολουθούν να επιδεινώνονται, με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια πλέον στο 13,8% από 12,5% στο Q2 και στο 9,6% έναν χρόνο νωρίτερα. Εκτίμηση του οίκου είναι ότι το λειτουργικό περιβάλλον είναι πολύ απαιτητικό και αναμένει πίεση στα κέρδη από τις υψηλότερες ανάγκες χρηματοδότησης και από την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Κατά τη Merrill Lynch, το Q3 δεν ήταν αρκετό για να αμβλύνει τις ανησυχίες της. Όπως λέει, οι βασικές της ανησυχίες για τη Eurobank και τις ελληνικές τράπεζες είναι πέντε: 1. Εξακολουθούν οι εκροές καταθέσεων 2.Η Eurobank και οι ανταγωνιστές της αναμένεται να αυξάνουν διαρκώς την εξάρτησή τους από την κεντρική τράπεζα 3. Οι διαπραγματεύσεις για το PSI είναι πιθανόν να καταλήξουν σε σημαντικές νέες απομειώσεις 4. Η έκθεση της BlackRock είναι πιθανόν να αυξήσει κι άλλο το κεφαλαιακό έλλειμμα 5. Αναμένεται σημαντική αβεβαιότητα γύρω από τους όρους οποιασδήποτε ανακεφαλαιοποίησης, η οποία θα μπορούσε να καταλήξει σε σημαντική αύξηση του κρατικού ποσοστού ιδιοκτησίας.

Από την πλευρά της, η UBS, σε report της με ημερομηνία επίσης 29 Νοεμβρίου, κάνει λόγο για ελαφρά καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα, που αποδίδει σε χαμηλότερες επισφάλειες και φόρους. Και η UBS εμφανίζεται επιφυλακτική λόγω του περιβάλλοντος. Η τιμή-στόχος είναι στο 0,86 ευρώ και η σύσταση neutral.

Για την Alpha Bank η Merrill Lynch στην έκθεσή της με την ίδια ημερομηνία σημειώνει ότι ξεπέρασε σημαντικά τις προβλέψεις της στο Q3 και ότι οι εκροές ήταν σημαντικότερες των εκτιμήσεών της. Δεδομένης της πολιτικής αναταραχής, ο οίκος αναμένει ότι οι εκροές θα συνεχιστούν και στο Q4. Τα καλύτερα των προβλέψεων προ φόρων κέρδη οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στα έσοδα από συναλλαγές. Ωστόσο, αυτό αντισταθμίστηκε από επιπρόσθετα write downs στα κρατικά ομόλογα της τάξης των 69 εκατ. ευρώ.

Χειρότερα των εκτιμήσεων χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα της Alpha Bank η UBS - το αποδίδει στις υψηλότερες των εκτιμήσεων επισφάλειες, αλλά και στα write downs των κρατικών ομολόγων. Ο οίκος τονίζει ότι η χρηματοδοτική θέση της τράπεζας δυσκολεύει («όπως αναμενόταν») και ότι παραμένει επιφυλακτική δεδομένου του περιβάλλοντος.

Οι δύο οίκοι δεν σχολιάζουν το deal μεταξύ των δύο ιδρυμάτων, το οποίο αναφέρουν ότι προχωράει κανονικά και πιθανότατα θα ολοκληρωθεί εντός του έτους.

Η Citi για τις ελληνικές τράπεζες
Σημαντική αύξηση των επισφαλειών για τις ελληνικές τράπεζες βλέπει στο Q3 η Citi σε έκθεσή της με ημερομηνία 28 Νοεμβρίου για την κατάσταση στα ελληνικά ιδρύματα. Όπως επισημαίνει ο οίκος, τόσο οι δανειακοί όσο και οι καταθετικοί όγκοι συνέχισαν να υποχωρούν στο τρίτο τρίμηνο.

Ο οίκος εκτιμά ότι οι περισσότερες τράπεζες θα εμφανίσουν ζημίες στο τρίτο τρίμηνο εκτός από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και διατηρεί τις τιμές-στόχους για την Εθνική (2,5 ευρώ), την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (0,2 ευρώ), την Πειραιώς (0,32 ευρώ), τη Marfin (0,3 ευρώ) και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (0,45 ευρώ). 

http://www.euro2day.gr/news/market/123/articles/668804/Article.aspx

No comments: