30.11.11

Η τράπεζα Κύπρου πέρασε το haircut 50% στο 9μηνο

Τα 801 εκατ ευρώ ζημία της τράπεζας Κύπρου δεν αποτέλεσαν έκπληξη στο 9μηνο του 2011.
Δεν αποτέλεσαν έκπληξη καθώς η τράπεζα λόγω του ότι έχει ανακοινώσει αύξηση κεφαλαίου 396 εκατ ενέγραψε την ζημία από τα ομόλογα με haircut 50% στα αποτελέσματα.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου το ζήτησε λόγω της αύξησης κεφαλαίου.
Προ του PSI τα αποτελέσματα της τράπεζας Κύπρου ήταν αξιοπρεπή στα 245 εκατ ευρώ.
Θα πρέπει να ειπωθεί ότι η διοίκηση Ηλιάδη αποδείχθηκε συνεπής στην εκτίμηση για κέρδη πάνω από 300 εκατ στην χρήση 2011. Ωστόσο λόγω του PSI είναι προφανές ότι έχουν όλα ανατραπεί.
Ο Α. Ηλιάδης ο επικεφαλής του ομίλου καλείται να αντιμετωπίσει μια μεγάλη πρόκληση να υλοποιήσει μια σημαντική κεφαλαιακή ενίσχυση με αύξηση 396 εκατ και με εθελοντική ανταλλαγή μετατρέψιμων αξιογράφων κεφαλαίου έως 600 εκατ χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα είναι και η τελευταία αύξηση κεφαλαίου.
Ωστόσο οι μέτοχοι της τράπεζας Κύπρου θα πρέπει να συμμετάσχουν για ένα και βασικό λόγο οι ζημίες της Κύπρου όπως και των άλλων τραπεζών προήλθαν από τα ομόλογα και όχι από λανθασμένες επιλογές του management.
Έχουμε ασκήσει αυστηρή κριτική στην διοίκηση της Κύπρου αλλά αυτό που πρέπει να ειπωθεί ότι τα management δεν ευθύνονται που το ελληνικό κράτος χρεοκόπησε και παρασύρει όλες τις τράπεζες σε δίνη.
Όσον αφορά τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας το core tier 1 έχει υποχωρήσει στο 5,8% αλλά θα αυξηθεί στο 9,6% μετά τις κεφαλαιακές ενισχύσεις.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ζητάει core tier 1 9,5% και total capital ratio 11,5%.
Η τράπεζα Κύπρου από την απομείωση των ομολόγων υπέστη ζημία 1,048 δις ευρώ. Τα ομόλογα που κατέχει πλέον η τράπεζα εμφανίζουν λογιστική αξία 1,157 δις ευρώ από 2,092 δις ευρώ προ του haircut.
Προφανώς και οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας έχουν επηρεαστεί σημαντικά λόγω της μεγάλης απομείωσης αλλά μετά την κεφαλαιακή ενίσχυση το core tier 1 θα φθάσει στο 9,6%.
Ο ισολογισμός της τράπεζας Κύπρου ήταν ισορροπημένος ειδικά από την συμπεριφορά των καταθέσεων και των δανείων.
Με βάση την δομή των αποτελεσμάτων και πριν το PSI+ προκύπτουν ζημίες από την Ελλάδα 12 εκατ, στα 15 εκατ τα κέρδη από την Ρωσία και 15 εκατ από τις λοιπές χώρες.

http://www.bankingnews.gr/texnikianalisiektheseis/item/30122-%CE%B7-%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1-%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%BF-haircut-50-%CF%83%CF%84%CE%BF-9%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AC%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CE%B1%CF%8D%CE%BE%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%E2%80%93-%CF%84%CE%B9-%CE%AD%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B9-%CE%B8%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5-%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B5%CE%AF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B5%CF%87%CF%8E%CF%82

No comments: