29.3.12

Στην επιτήρηση 41 εισηγμένες και βλέπουμε...

Μία στις πέντε εισηγμένες εταιρείες αναμένεται να έχει ενταχθεί σε καθεστώς επιτήρησης μετά και την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2011, λόγω της επιδείνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων, της αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των αιτήσεων υπαγωγής στη πτωχευτική διαδικασία (άρθρο 99 Ν. 3588/2007).

http://www.capital.gr/News.asp?id=1454416

No comments: