28.3.12

Ολλανδία: Μέχρι τα τέλη Απριλίου θα έχει αποστείλει στην Κομισιόν το πρόγραμμα σταθερότητας

Μέχρι τα τέλη Απριλίου θα έχει αποστείλει στην Κομισιόν το πρόγραμμα σταθερότητας η ολλανδική κυβέρνηση.
Κατά τους αναλυτές η Ολλανδία είναι η τελευταία χώρα που βρέθηκε στην κατηγορία των αμαρτωλών όσον αφορά στη δημοσιονομική της κατάσταση. Επομένως, η κυβέρνηση θα πρέπει να λογοδοτήσει στην Κομισιόν έως τα τέλη Απριλίου για την κατάσταση των δημοσιονομικών της μεγεθών.
Να σημειωθεί εδώ πως πρόσφατα στελέχη της Citigroup δήλωσαν πως η Ολλανδία δεν ανήκει πλέον... στον βασικό πυρήνα των ισχυρών της Ευρωζώνης.

http://www.bankingnews.gr/%CE%8C%CE%BB%CE%B7-%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/item/40417-%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B1-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B9%CF%8C%CE%BD-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82

No comments: