22.2.13

Μειώθηκε κατά 62,4 δισ. ευρώ το χρέος

Στα 305,5 δισ. ευρώ ή περίπου 157,5% του ΑΕΠ, διαμορφώθηκε το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης στο τέλος του 2012, μειωμένο κατά 62,4 δισ. σε σχέση με το 2011 εξέλιξη που αποτυπώνει το καθαρό όφελος από το PSI, το Μάρτιο, και την επαναγορά χρέους το Δεκέμβριο.
Την ίδια ώρα, σημαντικά αυξημένη σε σχέση με πέρσι εμφανίζεται η μέση διάρκεια του χρέους, στα 16,5 έτη, από 2,36 χρόνια που ήταν πέρσι, ενώ από τα αναλυτικά στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες το ΓΛΚ προκύπτει πως στο διάστημα 2014 έως και το 2021 η Ελλάδα καλείται να πληρώσει 72,1 δισ. ευρώ για λήξεις ομολόγων. Πάντως το ποσό αυτό είναι σημαντικά μικρότερο από τα 246 δισ. λήξεων που έπρεπε να καλυφθούν στην ίδια περίοδο, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που είχαν γίνει στα τέλη του 2011, μείωση που αποτυπώνει το όφελος για την Ελλάδα από τη δέσμη μέτρων για το χρέος που αποφασίστηκε εντός του 2012.
Σε κάθε περίπτωση πάντως το χρέος παραμένει σε υψηλά επίπεδα, διατηρώντας ανοικτή τη συζήτηση για την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων μελλοντικά, ώστε να καταστεί βιώσιμο.
  • Το χρέος ανήλθε σε 305,5 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου του 2012, αυξημένο σε σχέση με τα 303,5 δισ. το Σεπτέμβριο, με τον κύριο όγκο, δηλαδή τα 200,88 δισ. να αντιστοιχούν στα δάνεια του επίσημου τομέα (εκ των οποίων τα 183,1 δισ. σε δάνεια του Μηχανισμού Στήριξης (183,1 δισ.). Από τα 305,5 δισ. τα 104,6 δισ. ευρώ αφορούν σε ομόλογα και σε βραχυπρόθεσμους τίτλους, δηλαδή στο χρέος που κατέχουν οι ιδιώτες.
  • Το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, 67,3%, είναι πλέον σε κυμαινόμενο επιτόκιο, ενώ μόνο το 34,3% είναι πια διαπραγματεύσιμο.
  • Τα δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου υποχώρησαν οριακά στα 19,4 δισ. στο τέλος του 2012 από 19,7 δισ. το Σεπτέμβριο. 


    http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=112997631

No comments: