2.3.13

Χαρίζουν τον ΦΠΑ σε επιχειρήσεις

Εκατομμύρια ΦΠΑ χαρίζει η κυβέρνηση στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εισαγωγές στην Ελλάδα και τις οποίες προωθούν σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή τρίτες χώρες.

Η τροπολογία, που κατατέθηκε χθες σε άσχετο νομοσχέδιο περί κατεπειγουσών διατάξεων του υπουργείου Υγείας, χαρίζει εκατομμύρια ΦΠΑ στις επιχειρήσεις! Το περίεργο είναι ότι η «φωτογραφική» διάταξη κατατίθεται στη Βουλή μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας Cosco-HP για τη διακίνηση των εμπορευμάτων της Hewlett-Packard προς την Ευρώπη, μέσω του λιμανιού του Πειραιά.

Οι επιχειρήσεις δεν θα πληρώνουν ΦΠΑ για τα εισαγόμενα προϊόντα. Και προς αποφυγή κινδύνου, δηλαδή για να μην επωφεληθούν… ξένες επιχειρήσεις, ο φόρος θα βεβαιώνεται και θα παρακολουθείται μέχρι τον τελικό προορισμό των προϊόντων σε άλλες χώρες. Το σύστημα αυτό ισχύει σήμερα και σε άλλες χώρες, όπως τη Γαλλία και την Ολλανδία.

Tι προβλέπει η τροπολογία

Η τροπολογία προβλέπει ότι «κατά την εισαγωγή μη υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης αγαθών, ο φόρος προστιθέμενης αξίας που βεβαιώνεται επί του οικείου τελωνειακού παραστατικού δεν εισπράττεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή εισαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ του εισαγωγέα» κι εφόσον πληρούνται 4 προϋποθέσεις:

1. Ο εισαγωγέας είναι μη εγκατεστημένο στην Ελλάδα πρόσωπο, που υπόκειται σε φόρο.

2. Εισάγουν προϊόντα αξίας τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ ετησίως. Την πρώτη πενταετία ένταξης στο καθεστώς αναστολής ΦΠΑ, το ελάχιστο ποσό εισαγωγών πέφτει στα 120 εκατ. ευρώ ετησίως.

3. Πάνω από το 90% της αξίας των εισαγωγών προωθείται σε άλλες χώρες.

4. Χορηγείται άδεια από τη γενική γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εφόσον πληρούνται τα κριτήρια: χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα, συμμόρφωση σε τελωνειακές απαιτήσεις, δυνατότητα παροχής οποιουδήποτε εγγράφου ή πληροφορίας ζητηθεί από τα τελωνεία και με ρητή αναφορά των εταιρειών του ομίλου που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Παρά το γεγονός ότι το Δημόσιο χαρίζει εκατομμύρια ΦΠΑ, στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους επισημαίνεται ότι θα επέλθει αύξηση εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, λόγω δασμών και φορολογικών εσόδων μέσω της ενίσχυσης του διαμετακομιστικού εμπορίου.

http://www.efsyn.gr/?p=27633

No comments: