26.4.13

Στον -3,5% η πιστωτική επέκταση τον Μάρτιο

Λιγότερο αρνητικός ήταν ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα το Μάρτιο του 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος.
Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε σε -3,5% από -3,9% τον περασμένο μήνα.
Η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 365 εκατ. ευρώ (Μάρτιος 2012: αρνητική καθαρή ροή 1.359 εκατ. ευρώ).

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων
Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Μάρτιο του 2013, ήταν αρνητική κατά 132 εκατ. ευρώ (Μάρτιος 2012: αρνητική καθαρή ροή 979 εκατ. ευρώ), ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της έγινε λιγότερο αρνητικός και διαμορφώθηκε σε -3,6% από -4,3% το Φεβρουάριο του 2013.
Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων παρέμεινε αμετάβλητος στο -2,8%, ενώ η καθαρή ροή της χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 173 εκατ. ευρώ (Μάρτιος 2012: αρνητική καθαρή ροή 131 εκατ. ευρώ).
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ήταν λιγότερο αρνητικός στο -13,9% από -22,4%, το Φεβρουάριο του 2013.
Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων
Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 21 εκατ. ευρώ (Μάρτιος 2012: θετική καθαρή  ροή  26 εκατ. ευρώ)  και  ο  ετήσιος  ρυθμός  μεταβολής  της διαμορφώθηκε στο -2,0% από -1,9% το Φεβρουάριο του 2013.
Χρηματοδότηση των ιδιωτών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων
Αρνητική κατά 254 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, το Μάρτιο του 2013 (Μάρτιος 2012: αρνητική καθαρή ροή 406 εκατ. ευρώ), και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε -3,6% από -3,8% το Φεβρουάριο του 2013.

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/645726

No comments: