29.4.13

«Κουρεύτηκαν» οι καταθέσεις της Τράπεζας Κύπρου - Προς «βαθύτερο» κούρεμα τον Ιούνιο;

Πραγματοποιήθηκε το κούρεμα του 37,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων (άνω των 100.000 ευρώ) της Τράπεζας Κύπρου,  βάσει του Διατάγματος περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου που εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε τη μετατροπή του 37,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων σε μετοχικό κεφάλαιο.
Από τη μετατροπή επηρεάζονται μόνο όσοι διατηρούσαν στις 26 Μαρτίου 2013 στην Τράπεζα Κύπρου, συνολικές καταθέσεις πέραν των 100 χιλιάδων ευρώ, περιλαμβανομένων δεδουλευμένων τόκων.

Από τις καταθέσεις πέραν των 100 χιλιάδων, έχουν αφαιρεθεί τυχόν δανειακές και άλλες πιστωτικές υποχρεώσεις. Το υπόλοιπο χαρακτηρίζεται «υπερβάλλον» ποσό.
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη, ότι το 22,5% παραμένει προσωρινά δεσμευμένο και υπόκειται σε ολική ή μερική μετατροπή σε μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, τάξης Α. Χαρακτηρίζεται ως ποσό συμπληρωματικής συνεισφοράς καταθέσεων.
Το υπόλοιπο 30% του υπερβάλλοντος ποσού, δεσμεύεται προσωρινά και υπόκειται σε ολική ή μερική μετατροπή σε κατάθεση, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης από την Αρχή Εξυγίανσης.

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/646450

Απρόθυμοι να «βάλουν το χέρι στην τσέπη» για να στηρίξουν περαιτέρω τον κυπριακό χρηματοπιστωτικό τομέα φαίνονται οι διεθνείς δανειστές της Κύπρου, προειδοποιώντας μάλιστα πως αν κατά την αξιολόγηση της Τράπεζας Κύπρου «βρεθούν σκελετοί», τότε θα πρέπει να αναμένεται «βαθύτερο κούρεμα» τον Ιούνιο.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος», κοινοτική πηγή από την έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέδειξε ότι είναι οι πιθανότητες να παραχωρηθεί επιπλέον δανειοδότηση στην Κύπρο, πέραν των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ (9 δισ. από Ευρωζώνη και 1 δισ. από ΔΝΤ) είναι μηδενικές.
Η ίδια κοινοτική πηγή χαρακτήρισε ως «σκληρή οροφή» (hard limit) το ποσό που εγκρίθηκε από το Eurogroup, διαμηνύοντας ότι ενδεχόμενες επιπρόσθετες ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας για ανακεφαλαιοποίηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και δη της Τράπεζας Κύπρου, θα πρέπει να καλυφθούν από την ίδια.
Πώς; Με τη γνωστή πλέον οδό της συμμετοχής των μετόχων-επενδυτών, κατόχων αξιογράφων και ανασφάλιστων καταθετών (όσων διαθέτουν καταθέσεις πέραν των 100 χιλιάδων ευρώ), σε ένα «βαθύτερο κούρεμα» (deeper bail-in), όπως χαρακτηριστικά εξήγησε.
Το κυπριακό πλήρες πρόγραμμα (fully fledged program) συνολικού ύψους 10 δισ. ευρώ περιλαμβάνει την παραχώρηση 2,5 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση κυπριακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Όλων πλην της Λαϊκής Τράπεζας που τίθεται υπό εκκαθάριση αλλά και της Τράπεζας Κύπρου, όπως άλλωστε αναφέρει και το πλαίσιο των αποφάσεων που λήφθηκαν ομόφωνα στο Eurogroup της 25ης Μαρτίου.
Ειδικά για την περίπτωση της Τράπεζας Κύπρου, οι ίδιοι κοινοτικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι «εάν κατά την αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου της -που αναμένεται να διενεργηθεί τους προσεχείς μήνες- βρεθούν σκελετοί στα ντουλάπιά της (σ.σ. δηλαδή καταγραφούν μεγαλύτερες ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης), τότε δεν θα πρέπει να αναμένεται επιπρόσθετη στήριξη από την ΕΕ και το ΔΝΤ, αλλά ένα νέο, βαθύτερο κούρεμα». Είναι δηλαδή προφανές ότι οι διεθνείς δανειστές της Κύπρου θεωρούν ότι «έδωσαν ό,τι μπορούσαν να δώσουν» ή καλύτερα «ό,τι επιθυμούσαν να δώσουν» και ότι δεν είναι διατεθειμένοι να ρίξουν σωσίβιο σε καμιά κυπριακή τράπεζα.


http://www.naftemporiki.gr/story/646270

No comments: