30.4.13

Παράταση της απαγόρευσης του short selling για τις τράπεζες

Την παράταση της απαγόρευσης των ανοικτών πωλήσεων (short selling) για τρεις μήνες μέχρι την 31η Ιουλίου 2013 αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις εισηγμένες τράπεζες προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησής τους.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση με τις σημερινές αποφάσεις του Δοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. αναφέρει:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή 645η/30.4.2013 συνεδρίασή του αποφάσισε:
•    Την συνέχιση της απαγόρευσης των ανοικτών πωλήσεων (short selling) μόνο για τις μετοχές εισηγμένων στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών τραπεζών, για διάστημα τριών μηνών και συγκεκριμένα από την 1η Μαΐου 2013 έως και την  31η Ιουλίου 2013. Για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του και τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ως άνω απόφαση έτυχε της έγκρισης της Ευρωπαϊκής  Αρχής Κεφαλαιαγορών (ESMA).
•    Την τροποποίηση του Κανονισμού  του ΧΑ όσον αφορά τα κριτήρια διασποράς, την εισαγωγή των τίτλων  παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών (warrants) και λοιπά θέματα.
•    Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «MARFIN INVESTMENT GROUP» για τη δημόσια προσφορά ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές της εταιρίας και την εισαγωγή τους για διαπραγμάτευση στο ΧΑ, με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.
•    Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση του κ. Σταύρου Ψυχάρη προς τους μετόχους της «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.».
•    Την έγκριση του αιτήματος της εταιρείας «ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για επέκταση της άδειας λειτουργίας της ως προς τις επενδυτικές υπηρεσίες της λήψης και διαβίβασης εντολών και της παροχής επενδυτικών συμβουλών επιπροσθέτως στο χρηματοπιστωτικό μέσο της περίπτωσης (δ) του άρθρου 5 του ν. 3606/2007.

http://www.fmvoice.gr/index.php/2012-09-12-05-16-37/market-news/2012-09-12-05-17-10/item/60634-%CE%B5%CE%BA-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-short-selling-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B5%CF%82

No comments: